Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Conveni Especial per a la cotització addicional dels treballadors d'Agències de Duanes afectats per la incorporació d'Espanya al Mercat Únic Europeu

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Requisits

Estar donats d'alta en el servici d'una agència de duanes l'1-01-1992 i tindre una baixa en l'agència esmentada en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 1993.

Estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en algun règim de la Seguretat Social en la data de presentació de la sol·licitud del conveni especial i cotitzar, si escau, per una base inferior a la que hauria correspost, en esta mateixa data i degudament actualitzada, si hagueren mantingut els seus llocs de treball en les empreses esmentades.

No haver adquirit la condició de pensionistes de jubilació o d'incapacitat permanent, abans de l'1-01-2008, en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social o en un altre règim públic de protecció social.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial s'efectuarà mitjançant la presentació del model corresponent (model TA-0040) i l'acreditació d'estar donat d'alta en una agència de duanes l'1-01-1992 i tindre una baixa entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 1993 davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració de la Tresoreria.

Les sol·licituds es podran presentar:

- Abans del 31-01-2010

- En qualsevol moment en què complisca els requisits.

Efectes

Es farà efectiu:

Des de l'1-01-2008 si la sol·licitud de subscripció es presenta dins dels tres mesos naturals següents al de l'entrada en vigor del Reial Decret (fins al 31-01-2010).

Des del dia primer del mes següent al de la presentació de la sol·licitud si s'efectua fora del termini assenyalat abans.

Causes Extinció/Suspensió

Causa de suspensió:

Durant els períodes en què la cotització a la Seguretat Social, per una altra activitat, supere la que haja correspost als seus llocs de treball a les agències de duanes, una vegada actualitzades.

Causa d'extinció:

Per qualsevol de les causes previstes en els paràgrafs b) a i) de l'article 10.2 de l'Orde TAS/2865/2003, de 13 d'octubre.

Qui el pot subscriure?

Els treballadors que van perdre la faena en el procés de reestructuració d'empreses del sector d'agències de duanes com a conseqüència de la incorporació d'Espanya al Mercat Únic Europeu (ocorreguda l'1-01-1993).

Complementary Content
${loading}