Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Conveni Especial per a la cotització addicional dels treballadors d'Agències de Duanes afectats per la incorporació d'Espanya al Mercat Únic Europeu

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Requisits

Estar donats d'alta en el servei d'una agència de duanes l'1-01-1992 i tenir una baixa en l'agència esmentada en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 1993.

Estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en algun règim de la Seguretat Social en la data de presentació de la sol·licitud del conveni especial i cotitzar, si s'escau, per una base inferior a la que hauria correspost, en aquesta mateixa data i degudament actualitzada, si haguessin mantingut els seus llocs de treball en les empreses esmentades.

No haver adquirit la condició de pensionistes de jubilació o d'incapacitat permanent, abans de l'1-01-2008, en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social o en un altre règim públic de protecció social.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial s'efectuarà mitjançant la presentació del model corresponent (model TA-0040) i l'acreditació d'estar donat d'alta en una agència de duanes l'1-01-1992 i tenir una baixa entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 1993 davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració de la Tresoreria.

Les sol·licituds es podran presentar:

- Abans del 31-01-2010

- En qualsevol moment en què compleixi els requisits.

Efecte

Esdevindrà efectiu:

Des de l'1-01-2008 si la sol·licitud de subscripció es presenta dins els tres mesos naturals següents al de l'entrada en vigor del Reial Decret (fins al 31-01-2010).

Des del dia primer del mes següent al de la presentació de la sol·licitud si s'efectua fora del termini assenyalat abans.

Causes Extinció/Suspensió

Causa de suspensió:

Durant els períodes en què la cotització a la Seguretat Social, per una altra activitat, superi la que hagi correspost als seus llocs de treball a les agències de duanes, una vegada actualitzades.

Causa d'extinció:

Per qualsevol de les causes previstes en els paràgrafs b) a i) de l'article 10.2 de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre.

Qui el pot subscriure?

Els treballadors que van perdre la seva feina en el procés de reestructuració d'empreses del sector d'agències de duanes com a conseqüència de la incorporació d'Espanya al Mercat Únic Europeu (ocorreguda l'1-01-1993).

Complementary Content
${loading}