Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Avisos ano 2022

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

20/01//2022- Boletín de Noticias RED 2/2022.

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 2/2022, que contén os seguintes puntos:

 • Publicación nova versión SILTRA 3.1.0
 • Incorporación dos datos da cabeceira de cobramento por portelo no ficheiro CEL (Consulta do estado das liquidacións).
 • Actualización de oficio de liquidacións de cotas. Procedemento de remisión de información.


03/02/2022-Aviso publicación nova versión SILTRA 3.1.0

AVISO PUBLICACIÓN NOVA VERSIÓN SILTRA 3.1.0

Atópase  dispoñible na área de descarga a nova versión de SILTRA 3.1.0
Lémbrase que non está operativa a descarga automática desta versión. Para actualizar SILTRA á última versión 3.1.0, nesta ocasión e de xeito excepcional, será necesario descargar manualmente a actualización da web da Seguridade Social na seguinte ruta: Sistema RED/Sistema de liquidación Directa/Software/SILTRA.
Para máis información consultar o BNR 02/2022


04/02/2022 Incidencia Siltra 3.1.0.

Ante as incidencias que se están a producir coa nova versión da aplicación SILTRA 3.1.0, infórmase das actuacións a realizar:

 • Mensaxe “Erro indefinida no proceso de validación: For input string: "X "

Esta incidencia impide o envío do ficheiro CRA e prodúcese cando un NAF non está informado correctamente (“X” é o último díxito dun NAF completado con erro).

 • Incidencia de selección de certificados

Este problema vén derivado de como xestiona o almacén de Windows os certificados

Para resolver a incidencia deberá efectuar o seguinte:

 • Eliminar do almacén de certificados de Windows todos os certificados expirados/revogados/inválidos.
 • Renomear o alcume dos certificados que teñan alcumes duplicados.


09/02/2022- Apoio prolongación actividade fixos descontinuos turismo e comercio e hostalaría vinculados a este.

APOIO PROLONGACIÓN ACTIVIDADE FIXOS DESCONTINUOS TURISMO E COMERCIO E HOSTALARÍA VINCULADOS O MESMO

              A disposición adicional centésima vixésima segunda da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, establece con carácter indefinido,  a bonificación do 50 por 100 das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns e conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional, correspondentes aos traballadores fixos descontinuos dos sectores do turismo e do comercio e hostalaría vinculados ao mesmo, que realicen a súa actividade produtiva durante os meses de febreiro, marzo e novembro de cada ano.

              Co fin de posibilitar o cálculo da devandita peculiaridade durante os correspondentes períodos de 2022, infórmase que xa se encontra dispoñible tanto a comunicación da CAUSA PECULIARIDADE COTIZACIÓN 017 no Código de Conta de Cotización, como a SITUACIÓN ADICIONAL AFILIACIÓN 420 nos rexistros de relacións laborais dos traballadores afectados.


24/02/2022- Remisión partes IT – Colectivo Artistas

Remisión partes IT – Colectivo Artistas

Dende o 23 de febreiro de 2022, habilitouse no sistema RED (Rede on-line e Remesas) a remisión dos partes de Incapacidade Temporal dos traballadores incluídos no colectivo de artistas (Réxime 0112).


04/03/2022- Boletín de Noticias RED 3/2022

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 3/2022, que contén os seguintes puntos:

 • Real Decreto Lei 2/2022, do 22 de febreiro.
 • RDL 2/2022. Artigos 1 e 2: Exencións da obriga de cotizar a favor dos traballadores autónomos.
 • RDL 2/2022. DA Primeira e Segunda: Transición aos novos Erte dos art.º 47 e 47 Bis do ET e beneficios na cotización.
 • RDL 2/2022. DA Terceira: Prórroga da vixencia do Plan Mecuida.
 • RDL 2/2022. DA Cuarta: Forza maior temporal no suposto de empresas e persoas traballadoras afectadas pola erupción volcánica na zona de Cumbre Vieja.
 • RDL 32/2021: Contratos de traballo por circunstancias da produción.
 • RDL 32/2021: Contratos de traballo para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral -Programas de Activación para o Emprego-.
 • RDL 32/2021: Contratos de traballo para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral -Programas de Activación para o Emprego-.
 • Lei 21/2021: Redución do 75 % cota empresarial por continxencias comúns durante a situación de IT de empregados do fogar con 62 anos.
 • Lei 21/2021: Redución do 75 % cota empresarial por continxencias comúns durante a situación de IT de empregados do fogar con 62 anos.
 • Orde PCM/1353/2021: Modificación da disposición transitoria segunda.
 • Orde PCM/1353/2021: Sistema especial para empregados do fogar. Aplicación artigo 14.2.
 • Real Decreto 152/2022, do 22 de febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2022.
 • Novo servizo para solicitar cambio de base de cotización en convenios especiais a través do Sistema Red.
 • Cotización adicional en contratos de duración determinada inferior a 30 días.
 • Nova versión de Siltra 3.1.2.
 • Validación de formatos de ficheiros Siltra 3.1.0. e 3.1.2.
 • Actualización versión de Siltra 3.1.2.


11/02/2022- Variacións e correccións de datos para usuarios do Sistema RED.

Variacións e correccións de datos para usuarios do Sistema RED.
Como continuación do aviso publicado o pasado 11 de novembro e BNR 7/2021 sobre o mesmo asunto, acompáñase a continuación a táboa actualizada cos novos datos cuxa variación e corrección poderase realizar polo Sistema RED ata a confirmación da liquidación.

PRAZOS RED

PRAZO NORMAL PRAZO AMPLIADO

Anotación xornadas reais

Ata o día 6 do mes seguinte ao que correspondan

Ata o día 13 do mes seguinte ao que correspondan.

Inactividade por ERTE ou folga

Ata o penúltimo día do mes seguinte á FRV*

Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021

CTP actividade en folga/ERE

Ata o penúltimo día do mes seguinte á FRV

Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021

Inactividade (non ERTE nin folga)

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Inactividades 7, 8, 9 e A — en calquera momento.
Vixente desde 01-11-2021

Reducións de xornada/CTP

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021

TIPO DE CONTRATO/CTP

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
Cambio de CTP retroactivo
Nos tres primeiros días do mes seguinte.
Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021

Resto datos asociados ao contrato que se modifican por ATR45

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
Ocupación

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Ocupación C - en calquera momento
Vixente dende 08.02.2022
Grupo de cotización

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Vixente dende 08.02.2022
Indicativo Grupo de cotización diario
Se a variación se comunica dentro dos tres primeiros días do mes, poderá ir referida ao día 1 do mes anterior ou ao día 1 do mesmo mes; se a variación se comunica fóra dos tres primeiros días do mes, deberase comunicar sempre como data de variación a do día 1 do mesmo mes.
Ata a confirmación da liquidación
Vixente dende 08.02.2022
A FRV sempre debe ir referida ao día 1 do mes

Categoría profesional

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Vixente dende 08.02.2022

Coeficiente redutor da Idade de Xubilación

Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.

Ata a confirmación da liquidación
Vixente dende 08.02.2022
SAA Ao longo de todo o mes da FRV
SAA 420 previa ata 60 días e ao longo de todo o mes natural e ata o día 3 do mes inmediatamente posterior, respectando a data que mecanice o usuario
SAA 434 - ao longo de todo o mes natural e ata o penúltimo día do mes natural inmediatamente posterior, respectando as datas que mecanice o usuario.
Ata a confirmación da liquidación
Proximamente

SAA 001- Ao longo de todo o mes da FRV
SAA 002 e 433 -3 días.

* Data Real de Variación

11/03/2022- Nova versión SILTRA

NOVA VERSIÓN DE SILTRA:
 
Infórmase de que está dispoñible na área de descarga a nova versión de SILTRA 3.1.2

Lémbrase que a nova versión 3.1.2 poderá actualizarse automaticamente dende a versión 3.0.0 ou superior. Os usuarios que se conecten dende as versións 2.3.2. ou anteriores, non a poderán actualizar automaticamente e deberán proceder á actualización manual da versión na seguinte ruta: Sistema RED/Sistema de liquidación Directa/Software/SILTRA .

Esta versión soluciona diversas incidencias detectadas na versión SILTRA 3.1.0. No apartado Notas acerca da versión 3.1.2. amplíase esta información.

17/03/2022- DA 4º RDL2/2022: Ertes erupción volcánica na zona de Cumbre Vieja

DA 4º RDL2/2022: ERTES ERUPCIÓN VOLCÁNICA NA ZONA DE CUMBRE VIEJA

Para a aplicación das exencións e características de cotización do ERTE polos períodos de liquidación de marzo e, en principio, abril de 2022, respecto de empresas e persoas traballadoras das Illas Canarias afectadas pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja, ás que se fai referencia na DA 4º do RDL 2/2022, ata que estea dispoñible a comunicación dos valores de CAUSA DE PECULIARIDADE DE COTIZACIÓN e TIPO DE INACTIVIDADE para os períodos aos que fai extensiva a medida do citado RDL, segundo o informado no BNR 3/2022, deberase informar, a través de CASIA -Solicitude de trámite; Materia: Afiliación, altas e baixas; Categoría: Variación dos datos traballadores conta allea; Subcategoría: DR ERTE La Palma-, da existencia do ERTE e dos traballadores e períodos afectados por estes. Cando estea dispoñible a presentación a través do Sistema RED das correspondentes CPC e valores TIPO DE INACTIVIDADE informarase ao afecto.

17/03/2022- Modificación prazo anotación SAA 420

MODIFICACIÓN PRAZO ANOTACIÓN SAA 420

Comunícase que se modificou o prazo de comunicación da SITUACIÓN ADICIONAL AFILIACIÓN 420 – FIXO DESCONTINUO. TURISMO. COMERCIO. HOSTALARÍA. BONIFICIÓN.

A partir de hoxe 17.03.2022 permitirase a súa anotación ao longo de todo o mes ao que se refiren, e durante o mes seguinte ata a confirmación da liquidación.


23/03/2022- RDL2/2022 DA1º: prórroga ERTES RDL18/2021

RDL2/2022 DA1º: prórroga ERTES RDL18/2021

Infórmase que xa se encontra dispoñible a presentación de declaracións responsables e comunicación dos valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE correspondentes ao período de marzo de 2022 dos ERTES referidos no RDL18/2021, do 28 de setembro, prorrogados ata o 31 de marzo de conformidade co disposto na Disposición adicional primeira do RDL 2/2022, do 22 de febreiro.


23/03/2022- Nova versión de SILTRA 3.1.3

Nova versión de SILTRA 3.1.3

No día de hoxe 23 de marzo publicouse unha nova versión de SILTRA (versión 3.1.3).  Por problemas técnicos non se pode ofrecer a descarga automática da versión de SILTRA 3.1.3.

Esta versión contén as mesmas funcionalidades que a 3.1.2 pero incorpora como novidade a utilización do almacén de certificados de Windows,  o que permite a descarga automática de futuras versións de SILTRA.

Os usuarios que xa teñen instalada a versión 3.1.2, para poder actualizarse automaticamente ás  seguintes  versións que se publiquen,  deberán descargar previamente a versión 3.1.3.

Para actualizar SILTRA á última versión 3.1.3 deberá descargar manualmente a actualización da web da Seguridade Social na seguinte ruta:
Sistema RED/Sistema de Liquidación Directa/Software/SILTRA

Para información sobre a instalación de actualizacións, pode acudir á web da Seguridade Social na seguinte ruta:
Sistema RED/Sistema de Liquidación Directa/Documentación/Manuais de Usuario/Manuais SILTRA.

22/03/2022- Novidade FIER: Consulta autónomos por NAF

NOVIDADE FIER: CONSULTA AUTÓNOMOS POR NAF

Infórmase de que, a partir do 24 de marzo de 2022, o servizo FIER incluirá na súa pantalla de inicio dúas opcións de busca de información: tipo de busca por “Empresas” ou por “Autónomos”. Deste xeito, poderase consultar a información contida no Ficheiro INSS EMPRESAS relativa aos traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial do Mar.
A pantalla de inicio do FIER, cando se opte polo formulario de busca por “Autónomos”, amosará os seguintes campos obrigatorios:


Finalmente, infórmase de que a nova versión do Manual de usuario do FIER pódese consultar no apartado Manuales de usuarioSistema RED/ INSS/ Manuais de usuario. Así mesmo, lémbrase que a estrutura da mensaxe FIE 2.0, o seu contido e a descrición dos seus campos, así como os posibles valores destes encóntranse recollidos no deseño de rexistro que se pode consultar no apartado Sistema RED/ INSS/ Instrucións Técnicas.

01/04/2022- Aviso Peche de Servizos

"Aviso Peche de Servizos."

Infórmase de que por labores de mantemento e actualización das aplicacións, os servizos SLD e RED directo, así como o procesado de ficheiros de cotización, permanecerán pechados previsiblemente ata o vindeiros día 4 de abril. Esta parada non afecta os servizos nin as remesas de afiliación.


07/04/2022- Erros descarga informes aplicación: "Incapacidade Temporal Online"

ERRO DESCARGA INFORMES APLICACIÓN “INCAPACIDADE TEMPORAL ONLINE

Actualmente, a descarga dos informes da aplicación “Incapacidade Temporal Online”, situada no Sistema RED Online, unicamente funciona se se accede a través do navegador Internet Explorer. Non obstante, estase a traballar nunha versión da aplicación que sexa compatible con todos os navegadores. Esta nova versión estará en funcionamento, previsiblemente, no mes de xuño.

Namentres esta versión non está dispoñible, existe unha opción que permite utilizar o navegador Internet Explorer e, polo tanto, descargar os informes. Para iso, cómpre acceder á configuración do navegador Edge e no menú da esquerda seleccionar a opción "Navegador predeterminado". Unha vez aí, no apartado “Compatibilidade de Internet Explorer”, no despregable que aparece xunto á opción “Permitir que Internet Explorer abra sitios en Microsoft Edge”, será necesario seleccionar "Nunca".

Imaxe ilustrativa


Ademais, para descargar os informes é necesario que o sitio https://w2.seg-social.es estea dentro dos “Sitios de confianza” no apartado de “Seguridade” das “Opcións de Internet”. Deste xeito, ao cargar o sitio a través de Edge no modo Internet Explorer, volve saír a ventá para a elección do certificado, pero xa non aparecerá o aviso de “Acceso non autorizado”.

imaxe ilustrativa

Finalmente, recoméndase a seguinte configuración para o produto de lectura de PDF (Adobe Reader):

imaxe ilustrativa

Complementary Content
${loading}