Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Avisos any 2020

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

09/01/2020- Novedades RECEMA

S’han dut a terme les modificacions següents en la funcionalitat online de Certificats de Naixement i atenció de menor (RECEMA):

 • Possibilitat de comunicar períodes successius —períodes diferents de l’inicial.
 • En el cas de períodes successius, possibilitat de comunicar el percentatge de parcialitat en el gaudi a temps parcial.

Esta funcionalitat de moment només es podrà dur a terme a través d’esta modalitat online, i la modalitat de remeses queda en espera de la publicació d’una nova versió de SILTRA/WINSUITE32.

 • Adaptació a la nova duració de la prestació per a l’altre progenitor des de l’01/01/2020 de 12 setmanes.

En l’apartat Sistema RED/INSS/Manuals d’Usuari, es troba disponible una nova versió del Manual d’Usuari RECEMA.

05/02/2020 - Butlletí de Notícies RED 01/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 01/2020, que conté els punts següents:

 • Novetats en el servei d’atenció telefònica a l’Autoritzat RED.
 • Nou manual usuari RECEMA.
 • Centres portuaris d’ocupació: no comunicació de la cessió respecte dels treballadors portuaris amb contracte indefinit.
 • Tramesa opcional de la relació nominal de treballadors. Nou servei d’obtenció de RNT definitius.
 • Modificació del fitxer de resposta


06/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 02/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 02/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret Llei 5/2020, de 25 de febrer, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’agricultura i alimentació.
 • Servei de sol·licitud de devolucions d’ingressos de Règims Especials
 • Prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant

13/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 03/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 03/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
 • Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19.
 • COVID19: Reducció de l’atenció presencial i altres mesures.
 • Suspensió de la posada en producció de les modificacions en els esquemes de fitxers.

18/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 04/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 04/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret llei 8/2020: Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19. Exoneració de quotes.
 • Reial Decret 465/2020: Modificació del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Suspensió de termes i interrupció de terminis.
 • Aclariments al Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

25/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 05/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 05/2020, que conté els punts següents:

 • Novetats del Servei d’Atenció de la TGSS.
 • Aclariments al Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
 • Ampliació termini per a la correcció de dades de l’alta.
 • Presentació d’escrits i sol·licituds a través de registre electrònic.

27/03/2020 COVID-19: Inactivitats V, W o X.

La comunicació de les inactivitats V, W o X per a la identificació dels treballadors afectats per l’ERTO per la COVID-19 es podrà fer a partir del dia 28 de març pels procediments habituals en l’àmbit d’afiliació.

27/03/2019 Ampliació de termini per a l’eliminació de baixes consolidades

S’ha ampliat el termini per a l’eliminació de baixes consolidades fins a l’últim dia del mes de la Data Real de Baixa.

30/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 06/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 06/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries davant l’impacte econòmic i social de la Covid-19. Suspensió de contractes i jornades per força major (ERTO).
 • Noves funcionalitats RED Afiliació en línia.
 • Ampliació del termini per a eliminació baixes consolidades.
 • Modificació en la forma d’anotació de determinats valors del camp relació laboral de caràcter especial.
 • Covid-19. Actuacions en l’àmbit de la gestió de la incapacitat temporal. Suspensió de l’emissió de resolucions de pròrroga de la IT al compliment dels 365 dies.
 • Aclariments al Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

3/4/2020 - Butlletí de Notícies RED 07/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 07/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març: Habilitació als autoritzats RED.
 • Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries i ajornaments. Aspectes generals.
 • Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.
 • Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març: Ajornaments de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.
 • Ampliació del termini per a mecanització de jornades reals.
 • Nova partició de trams durant la situació d’IT de contingències comunes pagament delegat (PEC21).
 • Actuacions en l’àmbit de la gestió dels informes d’IT.
 • Novetats del servei d’atenció de la TGSS: Implantació CASIA

15/04/2020 - Butlletí de Notícies RED 08/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 08/2020, que conté els punts següents:

 • Aspectes bàsics per a la comunicació de  moratòries, ajornaments, ERTO, reduccions de jornada i altres aspectes. 
 • Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març: Reducció de jornada COVID 19.
 • Reial Decret llei 8/2020: Aclariment per a la identificació dels diferents tipus d’ERTO.  
 • Reial Decret llei 8/2020: Aclariment per al càlcul de quotes en els diferents ERTO.
 • Reial Decret llei 11/2020: Sol·licitud d’ajornaments i actuació en matèria de liquidacions
 • Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social. Sol·licitud de moratòria per a empreses.
 • Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries de les cotitzacions  socials a la Seguretat Social. Sol·licitud de  moratòria per als treballadors per compte propi.
 • Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adapten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.
 • Actuacions en l’àmbit de la gestió dels informes d’IT: Modificació instruccions.
 • Modificació en la forma d’anotació del valor 9916 del camp relació laboral de caràcter especial.
 • Ampliació del termini d’eliminació baixes consolidades de març.
 • Ampliació del termini per a mecanització de coeficient a temps parcial retroactiu.
 • Butlletí Notícies RED 7/2020: Correcció d’errates en l’apartat Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries i ajornaments. aspectes generals.

18/12/2020 - Butlletí de Notícies RED 20/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 20/2020, que conté els punts següents:

 • Modificació en l’àmbit de la cotització de treballadors amb contracte a temps parcial amb concentració de la prestació de servicis en períodes inferiors als d’alta

 • Modificació del càlcul de la data de termini reglamentari d’ingrés en liquidacions L03 "abonament de salaris amb caràcter retroactiu"

 • Cessament en el manteniment de l’aplicació Winsuite32 en l’àmbit d’Afiliació, INSS i CRA

 • Annex 1: exemples cotització treballadors temps parcials concentrats


   

09/12/2020 - Aclariments ERTOS Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre: Valors de Declaració Responsable comunicada al CCC, inactivitats comunicades als treballadors i aplicació de l’exoneració

Quadre esquema: Declaració Responsable CPC, valor d’inactivitat comunicat al treballador, (*) aplicació de l’exoneració segons es detalla més avall

INACT. \ CPC
CPC62
CPC 67
CPC68
CPC69
CPC70
CPC71
CPC72
CPC73
SUSPENSIÓ TOTAL
B4 (*1)
C1 (*1)
C7 (*1)
D4 (*5)
E1 (*5)
E7 (*5)
F4 (*5)
G1 (*5)
SUSPENSIÓ PARCIAL
B5 (*2)
C2 (*2)
C8 (*2)
D5 (*7)
E2 (*7)
E8 (*7)
F5 (*7)
G2 (*7)
REINCORPORAC. TOTAL
B6 (*3)
C3 (*3)
C9 (*3)
D6 (*6)
E3 (*6)
E9 (*6)
F6 (*6)
G3 (*6)
REINCORPORAC. PARC.
B7 (*4)

D1 (*4)
D7 (*8)
E4 (*8)
F1 (*8)
F7 (*8)
G4 (*8)
SUSPENSIÓ TOTAL
B8 (*1)

D2 (*1)
D8 (*5)
E5 (*5)
F2 (*5)
F8 (*5)
G5 (*5)
SUSPENSIÓ PARCIAL
B9 (*2)

D3 (*2)
D9 (*7)
E6 (*7)
F3 (*7)
F9 (*7)
G6 (*7)


Inactivitats relatives a les Declaracions Responsables CPC 067 i 068 (per apartats 1 i 2 de l’article 2 del RDL 30/2020, així com la CPC 062 per apartat 2 de la disposició addicional primera del RDL 30/2020): L’exoneració s’aplica només pels períodes i jornades en suspensió d’activitat (ERTO).

Per això:

(*1) Suspensió total activitat:

B4 - B8 - C1: Exoneració part en suspensió ERTO: 100 % - 90 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

C7 - D2: Exoneració part en suspensió ERTO: Octubre 100 % - 90 %, novembre 90 % - 80 %, desembre 85 % - 75 %, gener 80 % - 70 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*2) Suspensió parcial activitat: 

B5 - B9 - C2: Exoneració part en suspensió ERTO: 100 % - 90 %, en funció del núm. de treballadors de l’empresa

C8 - D3: Exoneració part en suspensió ERTO: Octubre 100 % - 90 %, novembre 90 % - 80 %, desembre 85 % - 75 %, gener 80 % - 70 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*3) Reinici total activitat: B6 - C3 - C9: Sense exoneració

(*4) Reinici parcial de l’activitat: 

B7: Exoneració part en suspensió ERTO: 100 % - 90 % en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

D1: Exoneració part en suspensió ERTO: Octubre 100 % - 90 %, novembre 90 % - 80 %, desembre 85 % - 75 %, gener 80 % - 70 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

Declaracions responsables CPC 069, 070, 071, 072, 073 (que partixen de la disposició addicional primera del RDL 30/2020) i les inactivitats corresponents a elles: S’exoneren durant els períodes de suspensió per la part i jornada suspesa i durant els períodes de reactivació per la part treballada.

El criteri sostingut, a l'igual que en els anteriors RDL reguladors d’exoneracions en la cotització empresarial per ERTO, aplica les exoneracions per la part treballada només respecte dels treballadors reincorporats a l’activitat.
Per això, en els valors d’inactivitat (D5 – D9 - E2 – E6 - E8 – F3 – F5 – F9 – G2 – G6) identificatius de situacions d’ERTO parcial, només resulta aplicable exoneració respecte de la part de jornada suspesa.

Per això:

(*5) Suspensió total:D4 – D8 - E1 – E5 – E7 –F2 – F4 – F8 – G1 – G5: Exoneració part en suspensió ERTO: 85% - 75%, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*6) Reinici total: D6 – E3 – E9 – F6 – G3: Exoneració part treballada, 85 % - 75 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*7) Suspensió parcial:D5 – D9 - E2 – E6 - E8 – F3 – F5 – F9 – G2 – G6: El Sistema només aplica exoneració a la part d’activitat suspesa, 85 % - 75 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*8) Reinici parcial: D7 – E4 – F1 – F7 – G4: El Sistema aplica exoneració tant a la part d’activitat suspesa com a la reiniciada, 85 % - 75 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

01/12/2020 - Nova versió de SILTRA

NOVA VERSIÓ DE SILTRA:
 
S’informa que demà dia 2 de desembre es publicarà una nova versió de SILTRA, (versió 2.3.1).
Recordem que SILTRA s'actualitzarà automàticament en realitzar un enviament, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual. No obstant això, també estarà disponible per a baixar-la en l'àrea de programari del Sistema RED.
 
Esta versió de SILTRA conté com a novetats que el programari tant de la instal·lació com de l’actualització va firmat amb el certificat digital de la GISS (Gerència Informàtica de la Seguretat Social), el qual permetrà a l’usuari verificar la integritat i autenticitat del paquet d’instal·lació/actualització.
 
Així mateix, esta versió resol les incidències detectades en la versió 2.3.0 relacionades amb la impressió (impressió massiva RNT per NAF, impressió import negatiu de RLC i error en imprimir RNT si la ruta té accents).
 
En l’apartat Notas acerca de la versión 2.3.1 s’amplia esta informació. Així mateix, s’ha procedit a actualitzar el Manual Instal·lació perquè l’usuari sàpia com verificar l’origen del programari.

30/11/2020- Tall dels servicis

TALL DELS SERVICIS

S’informa que, per tasques d’actualització, els servicis de SLD i RED Directe romandran tancats des de hui dia 30 novembre a les 20.00 hores fins al pròxim dia 3 de desembre a les 12.00 hores.
 
Esta parada no afectarà la recepció de fitxers de cotització, però sí el seu processament. Els fitxers rebuts a partir de les 20.00 hores del dia de hui no es processaran, i per tant no se'n remetrà la resposta fins al pròxim dia 3 de desembre.

17/11/2020 - Situacions d’ERTO i IT o Naixement o Atenció d’un Menor

ACLARIMENTS SITUACIONS D’IT/NAIXEMENT ATENCIÓ DE MENOR I ERTO PER ALS PERÍODES DE LIQUIDACIÓ D’OCTUBRE 2020 AL GENER 2021

Per tal d’aclarir i millorar la gestió en les situacions d’IT/NAIXEMENT atenció de menor i ERTO, amb independència de la seua naturalesa, per als períodes de liquidació d’octubre de 2020 a gener de 2021 i d’ara endavant el sistema aplicarà els criteris de compatibilitat que es referixen a continuació:

Incapacitat Temporal
Per a treballadors en situació d’IT i ERTO, amb caràcter general, el sistema fa prevaldre les peculiaritats de cotització del treballador relatives a l’ERTO i exoneració, per això:

 • Treballador en ERTO total a qui sobrevé una situació d’IT: El sistema donarà preferència a les peculiaritats relatives a l’ERTO, suspensió i, si escau, exoneració, sobre les d’IT.
 • Treballador en IT a qui sobrevé una situació d’ERTO: El sistema dona preferència a les peculiaritats relatives a l’ERTO, suspensió i, si escau, exoneració, quan allò que cal aplicar són únicament les peculiaritats d’IT fins al seu acabament.  Per tant, és necessari sol·licitar (*) la regularització de les peculiaritats per a eliminar les d’ERTO i exoneració i aplicar les d’IT fins a l’alta mèdica, de manera que es generen les d’ERTO i, si escau, exoneració, després de l’acabament de la IT.
 • En ERTO parcial, el sistema aplicarà simultàniament les peculiaritats d’ERTO i, si escau, exoneració, juntament amb les peculiaritats d’IT. 

Naixement i atenció de menor

 • ERTO total al qual sobrevé una Maternitat/Paternitat total:  Prevalen les peculiaritats de cotització del treballador per ERTO i, en el seu cas, exoneració.
 • Maternitat/Paternitat total a la qual sobrevé un ERTO total:  El sistema aplica les peculiaritats d’ERTO i, si escau, exoneració, quan ha de prevaldre la de naixement i atenció de menor. Per això, és necessari sol·licitar (*) la regularització de les peculiaritats de cotització del treballador perquè s’aplique la peculiaritat per naixement i atenció de menor.
 • ERTO total al qual sobrevé una Maternitat/Paternitat parcial: El sistema compatibilitzaria les peculiaritats de cotització del treballador, però la situació sembla incongruent, per la qual cosa en este cas, abans de comunicar Maternitat/Paternitat parcial, l’empresari hauria de consultar si és procedent amb els organismes dels quals depenen estes prestacions.
 • Maternitat/Paternitat parcial a la qual sobrevé un ERTO total:  Són compatibles les situacions i el sistema compatibilitza les peculiaritats de cotització del treballador.
 • ERTO parcial al qual sobrevé una Maternitat/Paternitat total:  Serà necessari sol·licitar (*) la regularització de les peculiaritats de cotització del treballador per a poder permetre, si escau, l’exoneració, en treballadors que accedixen a una prestació de naixement i atenció de menor total des d’una situació d’ERTO parcial
 • Maternitat/Paternitat total a la qual sobrevé una situació d’ERTO parcial:  En este cas ha de prevaldre, i el sistema aplicarà, la peculiaritat de naixement i atenció menor.
 • ERTO parcial al qual sobrevé una Maternitat/Paternitat parcial:  Són compatibles les situacions i el sistema compatibilitza les peculiaritats de cotització del treballador.
 • Maternitat/Paternitat parcial a la qual sobrevé un ERTO parcial:  Són compatibles les situacions i el sistema compatibilitza les peculiaritats de cotització del treballador.

(*) La sol·licitud de regularització de les peculiaritats de cotització del treballador en els casos ressenyats es realitzarà per l’autoritzat RED mitjançant el Sistema RED Online, donant d’alta un Cas en el servici d’Atenció a l’Autoritzat (CASIA). Com a Tipus de Cas se seleccionarà “Tràmit”, com a matèria se seleccionarà “Afiliació Altes i Baixes”, com a categoria se seleccionarà “Var. dades treballadors compte d’altri”, com a subcategoria se seleccionarà “ERTO-Situacions Especials i 406”.


S’informa, així mateix, que la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) només pot informar en relació amb l’obligació de presentar la cotització, siga de la part empresarial o de la part a càrrec del treballador, quan esta presentació és responsabilitat de l’empresari. Les consultes sobre l’abonament de prestacions al treballador i/o sobre la presentació de la corresponent cotització, quan estes no són per compte de l’empresari, siga per incapacitat temporal o naixement i atenció de menor o per ERTO, s’han de dirigir als organismes dels quals depenen estes prestacions.

22/10/2020 - Aclariment BNR19/2020 Reial Decret Llei 30/2020. Article 2. Apartat 1: Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació per Impediment.

ACLARIMENT BNR 19/2020 REIAL DECRET LLEI 30/2020. ARTICLE 2. APARTAT 1: EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ PER IMPEDIMENT.

Comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada.

La identificació dels treballadors, període de la suspensió o reducció de jornada i reinici de l’activitat a què es referix l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 30/2020, s’efectuarà exclusivament a través dels valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT que s’indiquen a continuació:

 • C1: SUSP. ERTO IMPEDIM. ACTIVITAT RDL30/20.
 • C2: RED. ERTO IMPEDIM. ACTIVITAT RDL30/20.
 • C3: TREB. ACT. TOTAL SUSP. IMP. ACT RDL30/20

Els valors C4, C5 i C6, inclosos per error en l’apartat ESQUEMA DECLARACIONS RESPONSABLES —CPC— I COMUNICACIONS SOBRE TREBALLADORS —TIPUS INACTIVITAT— no estaran disponibles.

16/10/2020 - Butlletí de Notícies RED 19/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 19/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret Llei 30/2020: Article 1.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Article 2. Apartat 1: Expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Apartat 2 de l’Article 2: Expedients de regulació temporal d’ocupació per limitacions.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Disposició Addicional Primera: Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat. Apartat 3.a) Empreses amb activitat classificada en alguns dels codis CNAE-09 de l’annex del Reial decret llei a les quals es prorrogue automàticament l’ERTO basat en l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Disposició Addicional Primera: Apartat 3.a) Empreses el negoci de les quals depenga de les empreses a les quals es referix l’apartat anterior o que formen part de la cadena de valor d’estes.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Disposició Addicional Primera: Apartat 3.b) Empreses amb activitat classificada en alguns dels codis CNAE-09 de l’annex del Reial Decret Llei, que transitin d’un ERTO de força major a un ERTO ETOP.
 • Reial Decret Llei 30/2020: Disposició Addicional Primera: Apartat 3.c) Empreses amb activitat classificada en alguns dels Codis CNAE-09 de l’annex del Reial Decret Llei, que siguin titulars d’un ERTO basat en l’article 23 del Reial Decret Llei 8/2020, a qui es refereix l’article 4.2 del Reial Decret Llei 24/2020.
 • Reial Decret Llei 30/2020: Disposició Addicional Primera: Apartat 3.d) Empreses qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor que passen d’un ERTO de força major a un ERTO d’ETOP.
 • ERTO basats en l’apartat 2 de la disposició addicional primera del Reial decret llei 24/2020.
 • Esquema Declaracions Responsables —CPC— i comunicacions sobre treballadors —Tipus Inactivitat—.
 • Forma d’identificació dels treballadors pels quals van resultar d’aplicació, fins al 30 de setembre de 2020, exempcions en la cotització a l’empara d'allò que establix el Reial decret llei 24/2020.
 • Altres aspectes.
 • Aspectes comuns.
 • Actualització de liquidacions de quotes: Nous conceptes econòmics.

09/10/2020 - Incidència remeses afiliació. Error 5017”

Per un problema informàtic en esta Tresoreria General de la Seguretat Social, el dia d’ahir van ser rebutjats moviments d’afiliació presentats a través de la modalitat de remeses. L’error que es retornava era 5017 TIPUS D’INACTIVITAT, VALOR INCORRECTE O NO PERMÈS.
L’esmentat problema ja s'ha solucionat. Els moviments que van ser rebutjats es tornaran a processar, per la qual cosa es rebran noves respostes referides als mateixos moviments.

06/10/2020 - Butlletí de Notícies RED 18/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 18/2020, que conté els punts següents:

 • Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
 • Posada en producció de noves funcionalitats en l’àmbit de cotització.
 • Posada en producció de noves funcionalitats en l'àmbit d'afiliació.
 • Posada en producció de noves funcionalitats en l’àmbit de l’INSS.
 • Nova versió de Siltra 2.3.0
 • Baixa automàtica de comptes bancaris per a càrrec en compte per inactivitat durant un període de 36 mesos.
 • Actualització del Manual d’Instruccions Tècniques.
 • Inclusió en CASIA dels tràmits relatius a gestió d’Autoritzacions RED.

01/10/2020 - Actualització de la documentació relativa a Tràmits de Gestió d’Autoritzacions RED

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED) s’ha actualitzat la documentació relativa als Tràmits de Gestió d’Autoritzacions RED en l’apartat Documentació tràmits CASIA i formulari casos Matèria Tècnica.

La documentació actualitzada correspon als tràmits següents:

 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Mitjà de Transmissió.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi d’Usuari Principal d’una Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Tipus d’Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Domicili de l’Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Raó Social d’una Autorització RED.

En els documents de cada un dels tràmits s’inclou un enllaç al formulari oportú per a realitzar la sol·licitud corresponent.

Així mateix, s’indica que s’ha actualitzat el Manual per a la utilització del servici CASIA, el qual es troba publicat en la pàgina web de la Seguretat Social en la ruta següent: Informació Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED/Manuals i Divulgació.

28/08/2020 - Renúncia exoneracions ERTO COVID – Repartiment Dividends

Com a continuació a allò que indica el BNR 17/2020, de 25 d’agost, sobre renúncia de les exoneracions en la cotització empresarial establides per als ERTO COVID perquè l’empresa ha optat pel repartiment de dividends, i l’exigència de l’anotació de la CAUSA PECULIARITAT COTITZACIÓ 064 en el fitxer complementari de comptes, s’informa que, a fi de simplificar la gestió, a partir del dia 2 s’efectuarà diàriament un procés que anotarà de forma automàtica la CPC 064 en TOTS els CCC associats com a principal-secundaris del CCC que actualment la tinguera ja mecanitzada, sempre que estos CCC tinguen el mateix NIF.

Este nou procés farà innecessària la comunicació individual de la renúncia per cada un dels CCC de l’empresa i serà suficient que esta se sol·licite, a través de CASIA, respecte al CCC principal. L’esmentada renúncia s’entendrà realitzada respecte de tots els CCC associats que tinguen el mateix NIF. Únicament en el supòsit que hi hagen CCC secundaris amb NIF diferents del principal, hauran de presentar, a través de CASIA, una sol·licitud de renúncia individualitzada per cada CCC amb NIF diferent.

D'acord amb este canvi, s’ha procedit a modificar el formulari CASIA de renúncia FC.064

27/08/2020- Tancament servicis CASIA

S’informa que, a causa de problemes tècnics, els servicis CASIA romandran tancats durant el dia de hui, sentim les molèsties.

25/8/2020 - Butlletí de Notícies RED 17/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 17/2020, que conté els punts següents:

 • Reial decret llei 24/2020: Procediment per a l’abonament de l’import de les exempcions com a conseqüència d'allò que establix l’article 5.2.  Repartiment de Dividends.
 • Aclariments Butlletí de Notícies 15/2020.
 • Fitxer Consulta de Càlculs de Quotes exonerades.
 • Pròrroga Contractes Predoctorals (D. A. 14, RDL 15/2020)- Situació Addicional Afiliació 433.
 • Modificació Esquemes Fitxers SLD.

08/08/2020- Actuació en remeses SLD

Es comunica que el pròxim dissabte 8 d’agost des de les 00.00 fins a les 22.00 del mateix dia, amb motiu de la implementació de noves funcionalitats, es produirà una actuació que afectarà els enviaments en remeses del Sistema de Liquidació Directa. Els usuaris podran enviar/descarregar fitxers, però no podran obtindre les respostes fins que es restablisca el servici i, per tant, el seu processament. S’informarà oportunament del restabliment dels servicis.
Esta parada no afectarà els servicis en línia SLD ni RED Directe, els quals sí que estaran operatius.

31/07/2020 - Obertura de nous Tràmits

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral en Autoritzat RED) s’han inclòs tres tràmits nous amb matèria Inscripció d’Empreses i categoria Variació de dades. Els tràmits són:

 • Declaració Responsable F. D. Turisme.
 • Declaració Responsable 062.
 • Declaració Responsable 064.

Com a informació complementària, en l’apartat Documentación trámites CASIA y formulario casos Materia Técnica s’han publicat els documents corresponents a cada un dels tràmits i els formularis de Declaració Responsable que s’hauran d’aportar.

24/07/2020 - Bonificacions empreses sector turístic

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VINCULACIÓ AL SECTOR DEL TURISME.

Manera de presentació de la declaració responsable:

 • Empreses amb activitats enquadrades al sector del turisme amb CNAE 79XX, hauran de ser anotades per Usuaris del Sistema RED. A partir de hui, 24 de juliol, ja es troba habilitada l’anotació d’esta CPC 017 pels usuaris RED d’estes empreses.
 • Empreses enquadrades en el sector del comerç i l’hostaleria, CCC identificats amb els valors CNAE09: 55XX i 56XX i del comerç amb vinculació al turisme, NO podran anotar la declaració responsable els usuaris RED. Hauran de presentar la declaració responsable a través del corresponent tràmit del Servici CASIA, per a la seua anotació pels Usuaris de la TGSS i de l’ISM, en els supòsits en què es verifique tal vinculació. Al llarg de la pròxima setmana, que s’inicia el dia 27 de juliol, estarà habilitat el tràmit per a la presentació de la declaració responsable pels usuaris RED.

SITUACIÓ ADDICIONAL DE L’AFILIACIÓ 420

Terminis de comunicació de la SAA 420:

Des de hui, 24 de juliol, ja és possible anotar la corresponent SAA 420.

El termini de comunicació per a la SAA 420 del mes de JULIOL s’estendrà fins al 30 d’agost de 2020.

Mesos d’agost, setembre i octubre 2020: Els terminis de comunicació seran els següents:

 • Comunicació prèvia: fins a 60 dies de la DATA DES DEL registre amb TIPUS SAA 420.
 • Resta de comunicacions: Durant tot el mes natural corresponent a la DATA DES DEL i fins al penúltim dia del termini reglamentari d’ingrés.

16/7/2020 - Butlletí de Notícies RED 16/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 16/2020, que conté els punts següents:

 • Reial decret llei 25/2020: Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
 • Novetats CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED).
 • Aclariments Butlletí de Notícies 15/2020.
 • Correcció d’errors de Butlletí de Notícies RED 15/2020: Reial Decret Llei 24/2020: Article 4.1. Declaracions responsables i comunicacions.
 • Correcció errors de Butlletí Notícies RED 11/2020 i 15/2020: Presentació declaració responsable.
 • Mecanització d’Inactivitats a través de la modalitat EN LÍNIA.

16/07/2020- CASIA: implementació de nous controls

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED) s’han implementat nous controls dirigits a garantir la qualitat de les Dades complementàries comunicades, de manera que s'evita l’obertura de casos amb informació insuficient o errònia que precisen la sol·licitud de nova informació, la qual cosa suposa un retard en la seua resolució.

Els controls establits es basen en l’obligatorietat d’emplenar determinades dades complementàries en funció del tipus de cas, matèria, categoria i subcategoria, les correspondències entre ells i les validacions de format. A més, en els casos de tipus Tràmit es mostrarà una única línia per a informar de dades complementàries, de manera que es possibilite l’arxiu automàtic de la documentació en l’expedient electrònic corresponent al CCC/NAF.

Per tal de consultar les Dades complementàries de què s’ha d’informar en cada cas, poden consultar el Manual para la utilización del servicio CASIA que s’ha publicat en la pàgina web de la Seguretat Social en la següent ruta: Informació Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED/Manuals i Divulgació. No obstant això, es recomana aportar el major nombre de dades de què es dispose.

06/7/2020 - Butlletí de Notícies RED 15/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 15/2020, que conté els punts següents:

 • Reial decret llei 24/2020: Títol I - II - Acord social en defensa de l’ocupació: mesures socials de reactivació de l’ocupació-
 • Reial decret llei 24/2020: Article 4.1. Declaracions responsables i comunicacions.
 • Notificació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en relació amb les obligacions empresarials vinculades als ERTO COVID-19.
 • Reial decret llei 24/2020: Títol II - Mesures de suport als Treballadors Autònoms-
 • Reial decret llei 15/2020: Formalització Incapacitat Temporal amb Mútua Col·laboradora.
 • Nou servici per a obtindre duplicats de les resolucions d’alta o baixa en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar.
 • Afiliació a la Seguretat Social: Obligació empresarial. Sol·licitud a través de CASIA.
 • Modificació esquemes de fitxers SLD.
 • Ampliació terminis Sistema RED juliol i agost.

02/07/2020 - Nou servici per a comunicar el canvi d’INSS a una Mútua per a treballadors RETA

Per als treballadors autònoms que encara mantinguen la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’INSS, la disposició addicional desena del Reial decret llei 15/2020 establix un termini de 3 mesos des de l’acabament de l’Estat d’Alarma per a procedir a l’opció per una Mútua col·laboradora, que conclourà el 21 de setembre de 2020. Este canvi d’INSS a Mútua assortirà efecte des del dia 1 de novembre de 2020.

Per tal de possibilitar l’exercici de l’opció per una Mútua col·laboradora en els termes indicats, s’ha procedit a adaptar el Servici que està ja disponible en el Sistema RED per a sol·licitar el canvi anual de cobertures en l’àmbit del RETA. Aquesta adaptació permetrà que el Servici indicat puga utilitzar-se tant per a sol·licitar el canvi de Mútua per una de diferent per a l’any següent, com per a procedir a l’opció per una Mútua per part dels autònoms que mantenen l’INSS, de manera que el mateix Sistema és, en ambdós casos, el que assigne automàticament la data d’efectes com seguix:

 • En els casos en què l’autònom a qui es referisca la sol·licitud de canvi figure en el FGA amb la Mútua 777 (INSS), el Sistema assignarà com a data d’efecte de l’opció l’1 de novembre de 2020.
 • En els supòsits en què l’autònom a qui es referisca la sol·licitud de canvi, conste en el FGA amb una Mútua diferent a la 777 (INSS), automàticament la data del canvi serà la de l’1 de gener de 2021.

22/06/2020- COVID-19. Actuacions en l'àmbit de la gestió de la Incapacitat Temporal

Com que ha finalitzat l’estat d’alarma decretat en el RD 463/2020, el dia 21 de juny, s’informa que, a partir del dia 1 de juliol l’Institut Nacional de la Seguretat Social procedirà novament a citar els treballadors a reconeixement mèdic quan previsiblement es puguen superar els 365 dies d’IT, en l’exercici de les competències atribuïdes a l’art. 170.2 del text refós de la Llei general de seguretat.

En el cas que en l’exercici de les competències recollides en l’article citat s’acorde la pròrroga d’IT o la prolongació d’efectes de la IT, cessarà l’obligació del pagament delegat de la prestació d’IT en els termes recollits en la comunicació que es realitze a l'efecte.

En el cas dels treballadors que en l’actualitat perceben la prestació d’IT en pagament delegat en un procés superior a 365 com a conseqüència de la suspensió d’emissió de resolucions de pròrroga d’IT durant l’estat d’alarma, hauran de romandre en la mateixa situació fins a l’acabament del procés d’IT.

17/06/2020 - Nou error sistema RED: “155 CONTINGÈNCIA INCORRECTA”.

S’ha creat un nou error per al rebuig dels comunicats d’IT en el sistema RED. El text literal d’este nou error és el següent: "155 CONTINGÈNCIA INCORRECTA".

Es retornarà en els casos en què es pretenga transmetre un comunicat d’IT la contingència del qual no coincidisca amb l'existent en eixe moment en les bases de dades de la Seguretat Social.

Este error està en funcionament des del passat 8 de juny.


15/06/2020- Modificacions fitxer FIE

En el disseny del Fitxer INSSEMPRESAS (FIE) s’ha procedit a modificar el text literal del camp 1170, el qual passa a ser: Comunicat de baixa anul·lat SPS, MCSS, INSS, RED amb valors possibles: S o espai en blanc.

En este camp es comunicaran les anul·lacions dels comunicat de baixa realitzats pels Servicis Públics de Salut, les MCSS, l’INSS o a través del sistema RED. Els valors possibles seran “S” (quan el comunicat de baixa s'haja anul·lat) o espai en blanc. L’anul·lació d’este comunicat de baixa suposarà que el procés d’IT, la data de baixa del qual s’indica en el camp 1020, siga eliminat de la base de dades de l’INSS.

05/6/2020 - Butlletí de Notícies RED 14/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 14/2020, que conté els punts següents:

 • Ampliació informació Reial Decret Llei 18/2020.
 • Inici de la comunicació de les declaracions responsables.

29/5/2020 - Butlletí de Notícies RED 13/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 13/2020, que conté els punts següents:

 • Ampliació informació Reial decret Llei 18/2020: nous tipus d’inactivitat associada a situacions de suspensió total o parcial per força major COVID-19.
 • Nova partició de trams durant la situació d’IT contingències comunes pagament delegat (Peculiaritat 21)
 • Correcció d’errors dels BNR 11/2020 i 12/2020


22/05/2020- INSS. Ampliació terminis modificació dades comunicats d’IT

S’ha ampliat el termini perquè les empreses puguen modificar les dades dels comunicats d’incapacitat temporal modificades pel Servici Públic de Salut, i que ja havien sigut enviades prèviament pel sistema RED, fins a un termini màxim de 90 dies després de la primera comunicació, tant pel sistema RED REMESES (fitxer FDI) com pel RED ONLINE.

D’esta manera es pretén que les empreses puguen transmetre les dades econòmiques correctes, quan fora necessari, si es produïx un canvi de contingència a causa d’un canvi en el diagnòstic mèdic del procés d’incapacitat temporal.

19/5/2020 - Butlletí de Notícies RED 12/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 12/2020, que conté els punts següents:

 • Aclariments sobre el Butlletí Notícies RED 11/2020.
 • Compatibilitat de les prestacions per naixement i atenció del menor gaudides a temps parcial i prestacions d’atur.

14/5/2020 - Butlletí de Notícies RED 11/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 11/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret Llei 18/2020: Mesures socials en defensa de l’ocupació.
 • Reial decret llei 18/2020: Requisits per a l’aplicació de les exempcions.
 • Reial decret llei 18/2020: Declaració responsable sobre la situació de força major total o força major parcial derivada de la COVID-19.
 • Reial decret llei 18/2020: Identificació de persones treballadores a qui resulten d’aplicació exempcions.
 • Reial decret llei 18/2020: Comunicació respecte a persones treballadores en situació de suspensió del seu contracte de treball o reducció de jornada.
 • Reial decret llei 18/2020: Comunicació respecte a persones treballadores que reinicien la seua activitat total o parcialment en situacions de força major parcial.
 • Aspectes generals sobre les exempcions en la cotització regulades en l’article 24 del Reial Decret Llei 8/2020 i article 4 del Reial Decret Llei 18/2020.
 • Ajornaments: Aclariments.
 • Annex I: Exempcions aplicables a persones amb tipus inactivitat “V”, “W” o “X”. Peculiaritats de cotització.
 • Annex II: Exempcions aplicables a persones amb tipus inactivitat “R” o “S”. Peculiaritats de cotització.
 • Annex III: Exemple.

30/4/2020 - Butlletí de Notícies RED 10/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 10/2020, que conté els punts següents:

 • Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desplega l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.
 • ERTO força major COVID-19 i situacions de baixa mèdica i naixement i atenció de menor.
 • ERTO i riscos per embaràs o lactància.

27/4/2020 - Butlletí de Notícies RED 09/2020

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 09/2020, que conté els punts següents:

 • Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril: Reducció de quotes per a treballadors agraris en períodes d’inactivitat.
 • Reial decret llei 15/2020: Treballadors per compte propi. Opció per una Mútua Col·laboradora.
 • Reial decret llei 15/2020: Ajornament per al pagament de deutes amb la Seguretat Social.
 • Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Aclariment sobre identificació de determinades suspensions de contractes i reduccions de jornades per força major derivats de la COVID-19.
 • Comunicació Jornades Reals dels treballadors agraris durant les situacions de suspensió de contracte o reducció de jornada.
 • Butlletí Notícies RED 8/2020. Correcció errata en l’apartat aclariment per a la identificació dels diferents tipus d’ERTO.
 • Novetats CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED).
 • Informació d’interès en la pàgina web- apartat COVID-19.
Complementary Content
${loading}