Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Avisos any 2020

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

09/01/2020- Novedades RECEMA

S’han dut a terme les modificacions següents en la funcionalitat online de Certificats de Naixement i cura de menor (RECEMA):

 • Possibilitat de comunicar períodes successius —períodes diferents de l’inicial.
 • En el cas de períodes successius, possibilitat de comunicar el percentatge de parcialitat en el gaudi a temps parcial.

Aquesta funcionalitat de moment només es podrà dur a terme a través d’aquesta modalitat online, i la modalitat de remeses queda en espera de la publicació d’una nova versió de SILTRA/WINSUITE32.

 • Adaptació a la nova durada de la prestació per a l’altre progenitor des de l’01/01/2020 de 12 setmanes.

En l’apartat Sistema XARXA/INSS/Manuals d’Usuari, es troba disponible una nova versió del Manual d’Usuari RECEMA.

05/02/2020 - Butlletí de Notícies RED 01/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 01/2020, que inclou els punts següents:

 • Novetats en el servei d’atenció telefònica a l’Autoritzat RED.
 • Nou manual usuari RECEMA.
 • Centres portuaris d’ocupació: no comunicació de la cessió respecte dels treballadors portuaris amb contracte indefinit.
 • Tramesa opcional de la relació nominal de treballadors. Nou servei d’obtenció de RNT definitius.
 • Modificació del fitxer de resposta


06/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 02/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 02/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial decret llei 5/2020, de 25 de febrer, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’agricultura i alimentació.
 • Servei de sol·licitud de devolucions d’ingressos de Règims Especials
 • Prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant

13/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 03/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 03/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
 • Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
 • COVID-19: Reducció de l’atenció presencial i altres mesures.
 • Suspensió de la posada en producció de les modificacions en els esquemes de fitxers.

18/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 04/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 04/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 8/2020: Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19. Exoneració de quotes.
 • Reial Decret 465/2020: Modificació del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Suspensió de termes i interrupció de terminis.
 • Aclariments al Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

25/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 05/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 05/2020, que inclou els punts següents:

 • Novetats del Servei d’Atenció de la TGSS
 • Aclariments al Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
 • Ampliació termini per a la correcció de dades de l’alta.
 • Presentació d’escrits i sol·licituds a través de registre electrònic.

27/03/2020 COVID-19: Inactivitats V, W o X.

La comunicació de les inactivitats V, W o X per a la identificació dels treballadors afectats per l’ERTO pel COVID-19 es podrà fer a partir del dia 28 de març pels procediments habituals en l’àmbit d’afiliació.

27/03/2019 Ampliació de termini per a l’eliminació de baixes consolidades

S’ha ampliat el termini per a l’eliminació de baixes consolidades fins a l’últim dia del mes de la Data Real de Baixa.

30/03/2020 - Butlletí de Notícies RED 06/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 06/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries davant l’impacte econòmic i social del Covid-19. Suspensió de contractes i jornades per força major (ERTO).
 • Noves funcionalitats RED Afiliació en línia.
 • Ampliació del termini per a eliminació baixes consolidades.
 • Modificació en la forma d’anotació de determinats valors del camp relació laboral de caràcter especial.
 • COVID-19. Actuacions en l’àmbit de la gestió de la incapacitat temporal. Suspensió de l’emissió de resolucions de pròrroga de la IT al compliment dels 365 dies.
 • Aclariments al Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

03/04/2020 - Butlletí de Notícies RED 07/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 07/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març: Habilitació als autoritzats RED.
 • Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries i ajornaments. Aspectes generals.
 • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.
 • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març: Ajornaments de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.
 • Ampliació del termini per a mecanització de jornades reals.
 • Nova partició de trams durant la situació d’IT de contingències comunes pagament delegat (PEC21).
 • Actuacions en l’àmbit de la gestió dels informes d’IT.
 • Novetats del servei d’atenció de la TGSS: Implantació CASIA

15/04/2020 - Butlletí de Notícies RED 08/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 08/2020, que inclou els punts següents:

 • Aspectes bàsics per a la comunicació de  moratòries, ajornaments, ERTO, reduccions de jornada i altres aspectes. 
 • Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març: Reducció de jornada COVID-19.
 • Reial decret llei 8/2020: Aclariment per a la identificació dels diferents tipus d’ERTO.  
 • Reial decret llei 8/2020: Aclariment per al càlcul de quotes en els diferents ERTO.
 • Reial decret llei 11/2020: Sol·licitud d’ajornaments i actuació en matèria de liquidacions
 • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social. Sol·licitud de moratòria per a empreses.
 • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries de les cotitzacions  socials a la Seguretat Social. Sol·licitud de  moratòria per als treballadors per compte propi.
 • Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adapten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.
 • Actuacions en l’àmbit de la gestió dels informes d’IT: Modificació instruccions.
 • Modificació en la forma d’anotació del valor 9916 del camp relació laboral de caràcter especial.
 • Ampliació del termini d’eliminació baixes consolidades de març.
 • Ampliació del termini per a mecanització de coeficient a temps parcial retroactiu.
 • Butlletí Notícies RED 7/2020: Correcció d’errates en l’apartat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març: Moratòries i ajornaments. aspectes generals.

18/12/2020 - Butlletí de Notícies RED 20/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 20/2020, que inclou els punts següents:

 • Modificació en l’àmbit de la cotització de treballadors amb contracte a temps parcial amb concentració de la prestació de serveis en períodes inferiors als d’alta

 • Modificació del càlcul de la data de termini reglamentari d’ingrés en liquidacions L03 "abonament de salaris amb caràcter retroactiu"

 • Cessament en el manteniment de l’aplicació Winsuite32  en l’àmbit d’Afiliació, INSS i CRA

 • Annex 1: exemples cotització treballadors temps parcials concentrats


   

09/12/2020 - Aclariments ERTOS Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre: Valors de Declaració Responsable comunicada al CCC, inactivitats comunicades als treballadors i aplicació de l’exoneració

Quadre esquema: Declaració Responsable CPC, valor d’inactivitat comunicat al treballador, (*) aplicació de l’exoneració segons més a baix es detalla

INACT. \ CPC
CPC62
CPC 67 
CPC68
CPC69
CPC70
CPC71
CPC72
CPC73
SUSPENSIÓ TOTAL
B4 (*1) 
C1 (*1) 
C7 (*1)
D4 (*5)
E1 (*5)
E7 (*5)
 F4 (*5) 
G1 (*5)
SUSPENSIÓ PARCIAL
B5 (*2)
C2 (*2)
C8 (*2)
D5 (*7)
E2 (*7)
E8 (*7)
F5 (*7)
G2 (*7)
REINCORPORAC.TOTAL
B6 (*3)
C3 (*3)
C9 (*3)
D6 (*6)
E3 (*6)
E9 (*6) 
F6 (*6)
G3 (*6)
REINCORPORAC.PARC.
B7 (*4)

D1 (*4) 
 D7 (*8)
E4 (*8)
F1 (*8)
F7 (*8)
G4 (*8)
SUSPENSIÓ TOTAL
B8 (*1)

D2 (*1)
D8 (*5) 
E5 (*5)
F2 (*5) 
F8 (*5)
G5 (*5)
SUSPENSIÓ PARCIAL
B9 (*2)

D3 (*2)
D9 (*7)
E6 (*7)
F3 (*7)
F9 (*7) 
G6 (*7)


Inactivitats relatives a les Declaracions Responsables CPC 067 i 068 (per apartats 1 i 2 de l’article 2 del RDL.30/2020, així com la CPC 062 per apartat 2 de la Disposició addicional primera del RDL 30/2020): L’exoneració s’aplica només pels períodes i jornades en suspensió d’activitat (ERTO).

Per això:

(*1) Suspensió total activitat:

B4 - B8 - C1: Exoneració part en suspensió ERTO: 100 % - 90 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

C7 - D2: Exoneració part en suspensió ERTO: Octubre 100 % - 90 %, novembre 90 % - 80 %, desembre 85 % - 75 %, gener 80 % - 70 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*2) Suspensió parcial activitat: 

B5 - B9 - C2: Exoneració part en suspensió ERTO: 100 % - 90 %, en funció del no de treballadors de l’empresa

C8 - D3: Exoneració part en suspensió ERTO: Octubre 100 % - 90 %, novembre 90 % - 80 %, desembre 85 % - 75 %, gener 80 % - 70 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*3) Reinici total activitat: B6 - C3 - C9: Sense exoneració

(*4) Reinici parcial de l’activitat: 

B7: Exoneració part suspensió ERTO: 100 % - 90 % en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

D1: Exoneració part en suspensió ERTO: Octubre 100 % - 90 %, novembre 90 % - 80 %, desembre 85 % - 75 %, gener 80 % - 70 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

Declaracions responsables CPC 069, 070, 071, 072, 073 (que parteixen de la Disposició addicional primera del RDL 30/2020) i les inactivitats corresponents a elles: S’exoneren durant els períodes de suspensió per la part i jornada suspesa i durant els períodes de reactivació per la part treballada.

El criteri sostingut, igual com en els anteriors RDL reguladors d’exoneracions en la cotització empresarial per ERTO, aplica les exoneracions per la part treballada només respecte de treballadors reincorporats a l’activitat.
És per això, que en els valors d’inactivitat (D5 – D9 - E2 – E6 - E8 – F3 – F5 – F9 – G2 – G6) identificatius de situacions d’ERTO parcial, només resulta aplicable exoneració respecte de la part de jornada suspesa.

Per això:

(*5) Suspensió total:D4 – D8 - E1 – E5 – E7 –F2 – F4 – F8 – G1 – G5: Exoneració part en suspensió ERTO: 85 % - 75 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*6) Reinici total: D6 – E3 – E9 – F6 – G3: Exoneració part treballada, 85 % - 75 %, en funció del número de treballadors de l’empresa.

(*7) Suspensió parcial: D5 – D9 - E2 – E6 - E8 – F3 – F5 – F9 – G2 – G6: El Sistema només aplica exoneració a la part d’activitat suspesa, 85 % - 75 %, en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

(*8) Reinici parcial: D7 – E4 – F1 – F7 – G4: El Sistema aplica exoneració tant a la part d’activitat suspesa com a la reiniciada, 85 % - 75 %, en funció del número de treballadors de l’empresa.

01/12/2020 - Nova versió de SILTRA

NOVA VERSIÓ DE SILTRA:
 
S’informa que demà dia 2 de desembre es publicarà una nova versió de SILTRA, (versió 2.3.1).
Recordem que SILTRA s’actualitzarà automàticament en fer una tramesa, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual. No obstant això, també estarà disponible per baixar-la en l’àrea de programari del Sistema RED.
 
Aquesta versió de SILTRA conté com a novetats que el programari tant de la instal·lació com de l’actualització va firmat amb el certificat digital de la GISS (Gerència Informàtica de la Seguretat Social) que permetrà a l’usuari verificar la integritat i autenticitat del paquet d’instal·lació/actualització.
 
Així mateix, aquesta versió resol les incidències detectades a la versió 2.3.0 relacionades amb la impressió (impressió massiva RNT per NAF, Impressió import negatiu de RLC i error en imprimir RNT si la ruta té titlles).
 
A l’apartat Notas acerca de la versión 2.3.1 s’amplia aquesta informació. Així mateix s’ha procedit a actualitzar el Manual Instal·lació perquè l’usuari sàpiga com verificar l’origen del programari.

30/11/2020- Tall dels Serveis

TALL DELS SERVEIS

S’informa que per tasques d’actualització, els serveis de SLD  i RED Directe romandran tancats des d’avui dia 30 novembre a les 20:00 hores fins al proper dia 3 de desembre a les 12:00 hores.
 
Aquesta parada no afectarà la recepció de fitxers de cotització, però sí al processat dels mateixos. Els fitxers rebuts a partir de les 20:00 hores del dia d’avui no es processaran, i per tant no es remetrà la resposta fins al proper dia 3 de desembre.

17/11/2020 - Situacions d’ERTO i I.T. o Naixement o Cura d’un Menor

ACLARIMENTS SITUACIONS D’IT/NAIXEMENT CURA DE MENOR I ERTO PER ALS PERÍODES DE LIQUIDACIÓ D’OCTUBRE 2020 AL GENER 2021

Per tal d’aclarir i millorar la gestió en les situacions d’IT/NAIXEMENT cura de menor i ERTO, amb independència de la seva naturalesa, per als períodes de liquidació d’octubre 2020 al gener 2021 i d’ara endavant el sistema aplicarà els criteris de compatibilitat que seguidament es refereixen:

Incapacitat Temporal
Per a treballadors en situació d’IT i ERTO, amb caràcter general, el sistema fa prevaler les peculiaritats de cotització del treballador relatives a l’ERTO i exoneració, per això:

 • Treballador en ERTO total al que sobrevé una situació d’IT:  El sistema donarà preferència a les peculiaritats relatives a l’ERTO, suspensió i en el seu cas exoneració, sobre les d’IT.
 • Treballador en IT al que sobrevé una situació d’ERTO:   El sistema dona preferència a les peculiaritats relatives a l’ERTO, suspensió i en el seu cas exoneració, quan el que s’ha d’aplicar són únicament les peculiaritats d’IT fins al seu acabament.  Per tant, és necessari sol·licitar (*) la regularització de les peculiaritats per eliminar les d’ERTO i exoneració i aplicar les d’IT fins a l’alta mèdica, generant les d’ERTO i, en el seu cas, exoneració després de l’acabament de l’IT.
 • En ERTO parcial, el sistema aplicarà simultàniament les peculiaritats d’ERTO i, en el seu cas, exoneració juntament amb les peculiaritats d’IT. 

Naixement i cura de menor

 • ERTO total al que sobrevé una Maternitat/Paternitat total:  Prevalen les peculiaritats de cotització del treballador per ERTO i, en el seu cas exoneració.
 • Maternitat/Paternitat total a la que sobrevé un ERTO total:  El sistema aplica les peculiaritats d’ERTO i, en el seu cas, exoneració, quan ha de prevaler la de naixement i cura de menor. Per això, és necessari sol·licitar (*) la regularització de les peculiaritats de cotització del treballador perquè s’apliqui la peculiaritat per naixement i cura de menor.
 • ERTO total al que sobrevé una Maternitat/Paternitat parcial:  El sistema compatibilitzaria les peculiaritats de cotització del treballador, però la situació sembla incongruent per la qual cosa en aquest cas abans de comunicar Maternitat/Paternitat parcial hauria l’empresari de consultar si és procedent amb els organismes dels qui depenen aquestes prestacions.
 • Maternitat/Paternitat parcial a la que sobrevé un ERTO total:  Són compatibles les situacions i el sistema compatibilitza les peculiaritats de cotització del treballador.
 • ERTO parcial al que sobrevé una Maternitat/Paternitat total:  Serà necessari sol·licitar (*) la regularització de les peculiaritats de cotització del treballador per poder permetre, en el seu cas, l’exoneració en treballadors que accedeixen a una prestació de naixement i cura de menor total des d’una situació d’ERTO parcial
 • Maternitat/Paternitat total a la que sobrevé una situació d’ERTO parcial:  En aquest cas ha de prevaler, i el sistema aplicarà, la peculiaritat de naixement i cura menor.
 • ERTO parcial al que sobrevé una Maternitat/Paternitat parcial:  Són compatibles les situacions i el sistema compatibilitza les peculiaritats de cotització del treballador.
 • Maternitat/Paternitat parcial a la que sobrevé un ERTO parcial:  Són compatibles les situacions i el sistema compatibilitza les peculiaritats de cotització del treballador.

(*) La sol·licitud de regularització de les peculiaritats de cotització del treballador en els casos ressenyats es realitzarà per l’autoritzat RED mitjançant el Sistema RED Online, donant d’alta un Cas en el servei d’Atenció a l’Autoritzat (CASIA). Com a Tipus de Cas se seleccionarà “Tràmit”, com a Matèria se seleccionarà “Afiliació Altes i Baixes”, com a Categoria se seleccionarà “Var. dades treballadores compte d’altri”, com a Subcategoria se seleccionarà “ERTO-Situacions Especials i 406” .


S’informa així mateix, que la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) només pot informar en relació amb l’obligació de presentar la cotització, bé de la part empresarial o de la part a càrrec del treballador, quan aquesta presentació és responsabilitat de l’empresari. Les consultes sobre l’abonament de prestacions al treballador i/o sobre la presentació de la corresponent cotització, quan aquestes no corren per compte de l’empresari, bé sigui per incapacitat temporal, o naixement i cura de menor o per ERTO, s’han de dirigir als organismes dels qui depenen aquestes prestacions.

22/10/2020 - Aclariment BNR19/2020 Reial Decret Llei 30/2020. Article 2. Apartat 1: Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació per Impediment.

ACLARIMENT BNR 19/2020 REIAL DECRET LLEI 30/2020. ARTICLE 2. APARTAT 1: EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ PER IMPEDIMENT.

Comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada.

La identificació dels treballadors, període de la suspensió o reducció de jornada i reinici de l’activitat a què es refereix l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 30/2020, s’efectuarà exclusivament a través dels valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT que s’indiquen a continuació:

 • C1: SUSP.ERTO IMPEDIM.ACTIVITAT RDL30/20.
 • C2: RED.ERTO IMPEDIM.ACTIVITAT RDL30/20.
 • C3: TREB.ACT.TOTAL SUSP.IMP. ACT RDL30/20

Els valors C4, C5 i C6 inclosos per error en l’apartat ESQUEMA DECLARACIONS RESPONSABLES -CPC- I COMUNICACIONS SOBRE TREBALLADORS –TIPUS INACTIVITAT- no estaran disponibles.

16/10/2020 - Butlletí de Notícies RED 19/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 19/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 30/2020: Article 1.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Article 2. Apartat 1: Expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Apartat 2 de l’Article 2: Expedients de regulació temporal d’ocupació per limitacions.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Disposició Addicional Primera: Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat. Apartat 3.a) Empreses amb activitat classificada en alguns dels Codis CNAE-09 de l’annex del Reial Decret Llei a les que es prorrogui automàticament l’ERTO basat en l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Disposició Addicional Primera: Apartat 3.a) Empreses el negoci de les quals depengui de les empreses a les quals es refereix l’apartat anterior o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.
 • Reial Decret Llei 30/2020. Disposició Addicional Primera: Apartat 3.b) Empreses amb activitat classificada en alguns dels codis CNAE-09 de l’annex del Reial Decret Llei, que transitin d’un ERTO de força major a un ERTO ETOP.
 • Reial Decret Llei 30/2020: Disposició Addicional Primera: Apartat 3.c) Empreses amb activitat classificada en alguns dels Codis CNAE-09 de l’annex del Reial Decret Llei, que siguin titulars d’un ERTO basat en l’article 23 del Reial Decret Llei 8/2020, a qui es refereix l’article 4.2 del Reial Decret Llei 24/2020.
 • Reial Decret Llei 30/2020: Disposició Addicional Primera: Apartat 3.d) Empreses qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor que transitin des d’un ERTO de força major a un ERTO d’ETOP.
 • ERTO basats en l’apartat 2 de la Disposició Addicional Primera del Reial Decret Llei 24/2020.
 • Esquema Declaracions Responsables -CPC- i comunicacions sobre treballadors -Tipus Inactivitat-.
 • Forma d’identificació dels treballadors per qui van resultar d’aplicació, fins al 30 de setembre de 2020, exempcions en la cotització a l’empara de l’establert en el Reial-Decret Llei 24/2020.
 • Altres aspectes.
 • Aspectes comuns.
 • Actualització de liquidacions de quotes: Nous conceptes econòmics.

09/10/2020 - Incidència remeses afiliació. Error 5017”

Per un problema informàtic en aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social, el dia d’ahir van ser rebutjats moviments d’afiliació presentats a través de la modalitat de remeses. L’error que es retornava era 5017 TIPUS D’INACTIVITAT, VALOR INCORRECTE O NO PERMÈS.
L’esmentat problema ja ha estat solucionat. Els moviments que van ser rebutjats es tornen a processar, per la qual cosa es rebran noves respostes referides als mateixos moviments.

06/10/2020 - Butlletí de Notícies RED 18/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 18/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
 • Posada en producció de noves funcionalitats en l’àmbit de cotització.
 • Posada en producció de noves funcionalitats en l'àmbit d'afiliació.
 • Posada en producció de noves funcionalitats en l’àmbit de l’INSS.
 • Nova versió de Siltra 2.3.0
 • Baixa automàtica de comptes bancaris per a càrrec en compte per inactivitat durant un període de 36 mesos.
 • Actualització del Manual d’Instruccions Tècniques.
 • Inclusió en CASIA dels tràmits relatius a gestió d’Autoritzacions RED.

01/10/2020 - Actualització de la documentació relativa a Tràmits de Gestió d’Autoritzacions RED

En el servei per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED) s’ha actualitzat la documentació relativa als Tràmits de Gestió d’Autoritzacions RED a l’apartat Documentació tràmits CASIA i formulari casos Matèria Tècnica.

La documentació actualitzada correspon als següents tràmits:

 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Mitjà de Transmissió.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi d’Usuari Principal d’una Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Tipus d’Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Domicili de l’Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Raó Social d’una Autorització RED.

Als documents de cada un dels tràmits s’inclou un enllaç al formulari oportú per realitzar la sol·licitud corresponent.

Així mateix s’indica que s’ha actualitzat el Manual per a la utilització del servei CASIA que es troba publicat a la pàgina web de la Seguretat Social en la ruta següent: Informació Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED/Manuals i Divulgació.

28/08/2020 - Renúncia exoneracions ERTOS COVID – Repartiment Dividends

Com continuació a l’indicat en el BNR 17/2020, de 25 d’agost, sobre renúncia de les exoneracions en la cotització empresarial establertes per als ERTOS COVID per haver optat l’empresa pel repartiment de dividends, i l’exigència de l’anotació de la CAUSA PECULIARITAT COTITZACIÓ 064 al fitxer complementari de comptes, s’informa que, a fi de simplificar la gestió, a partir del dia 2 s’efectuarà diàriament un procés que anotarà de forma automàtica la CPC 064 en TOTS els CCC associats com a principal-secundaris del CCC que actualment la tingués ja mecanitzada, sempre que aquests CCC tinguin el mateix NIF.

Aquest nou procés farà innecessària la comunicació individual de la renúncia per cada un dels CCC de l’empresa, sent suficient que aquesta se sol·liciti, a través de CASIA, respecte al CCC principal. L’esmentada renúncia s’entendrà realitzada respecte de tots els CCC associats que tinguin el mateix NIF. Únicament en el supòsit que existeixin CCC secundaris amb diferent NIF que el principal, hauran de presentar, a través de CASIA, una sol·licitud de renúncia individualitzada per cada CCC amb NIF diferent.

En línia amb aquest canvi, s’ha procedit a modificar el formulari CASIA de renúncia FC.064

27/08/2020- Tancament serveis CASIA

S’informa que a causa de problemes tècnics els serveis CASIA romandran tancats durant el dia d’avui, sentim les molèsties.

25/08/2020 - Butlletí de Notícies RED 17/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 17/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 24/2020: Procediment per a l’abonament de l’import de les exempcions com a conseqüència de l’establert a l’article 5.2.  Repartiment de Dividends.
 • Aclariments Butlletí de Notícies 15/2020.
 • Fitxer Consulta de Càlculs de Quotes exonerades.
 • Pròrroga Contractes Predoctorals (D.A.14.RDL15/2020)- Situació Addicional Afiliació 433.
 • Modificació Esquemes Fitxers SLD.

08/08/2020- Actuació en remeses SLD

Es comunica que dissabte vinent 8 d’agost des de les 00:00 fins a les 22:00 del mateix dia, amb motiu de la implementació de noves funcionalitats, es produirà una actuació que afectarà les trameses en remeses del Sistema de Liquidació Directa. Els usuaris podran enviar/ descarregar fitxers però no podran obtenir les respostes fins que es restableixi el servei i per tant el processament dels mateixos. S’informarà oportunament del restabliment dels serveis.
Aquesta parada no afectarà als serveis online SLD ni a RED Directe, que sí que seran operatius.

31/07/2020 - Obertura de nous Tràmits

En el servei per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral en Autoritzat RED) s’han inclòs tres nous tràmits amb Matèria Inscripció d’Empreses i Categoria Variació de dades. Els tràmits són:

 • Declaració Responsable F.D.Turisme.
 • Declaració Responsable 062.
 • Declaració Responsable 064.

Com a informació complementària, s’han publicat a l’apartat Documentación trámites CASIA y formulario casos Materia Técnica els documents corresponents a cada un dels tràmits i els formularis de Declaració Responsable que s’hauran d’aportar.

24/07/2020 - Bonificacions empreses sector turístic

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VINCULACIÓ AL SECTOR DEL TURISME.

Manera de presentació de la declaració responsable:

 • Empreses amb activitats enquadrades al sector del turisme amb CNAE 79 XX, hauran de ser anotades per Usuaris del Sistema RED. A partir d’avui, 24 de juliol ja es troba habilitada l’anotació d’aquesta CPC 017 pels usuaris RED d’aquestes empreses.
 • Empreses enquadrades al sector del comerç i l’hostaleria, CCC identificats amb els valors CNAE09: 55 XX i 56 XX i del comerç amb vinculació al turisme, no podran anotar la declaració responsable els usuaris RED. Hauran de presentar la declaració responsable a través del corresponent tràmit del Servei CASIA, per a la seva anotació pels Usuaris de la TGSS i de l’ISM, en els supòsits en els quals es verifiqui tal vinculació. Al llarg de la propera setmana, que s’inicia el dia 27 de juliol, estarà habilitat el tràmit per a la presentació de la declaració responsable pels usuaris RED.

SITUACIÓ ADDICIONAL DE L’AFILIACIÓ 420

Terminis de comunicació de la SAA 420:

Des d’avui, 24 de juliol ja és possible  anotar la corresponent SAA 420.

El termini de comunicació per a la SAA 420 del mes de JULIOL s’estendrà fins al 30 d’agost de 2020.

Mesos d’agost, setembre i octubre 2020: Wls terminis de comunicació seran els següents:

 • Comunicació prèvia: fins a 60 dies de la DATA DES DEL registre amb TIPUS SAA 420.
 • Resta de comunicacions: Durant tot el mes natural corresponent a la DATA DES DEL i fins al penúltim dia del termini reglamentari d’ingrés.

16/07/2020 - Butlletí de Notícies RED 16/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 16/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret llei 25/2020: Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus als sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
 • Novetats CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED).
 • Aclariments Butlletí de Notícies 15/2020.
 • Correcció d’errors de Butlletí de Notícies RED 15/2020: Reial Decret llei 24/2020. Article 4.1. Declaracions responsables i comunicacions.
 • Correcció errors de Butlletí Notícies RED 11/2020 i 15/2020: Presentació declaració responsable.
 • Mecanització d’Inactivitats a través de la modalitat ONLINE.

16/07/2020- CASIA: implementació de nous controls

En el servei per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED) s’han implementat nous controls dirigits a garantir la qualitat de les Dades complementàries comunicades, evitant d’aquesta manera l’obertura de casos amb informació insuficient o errònia que precisin la sol·licitud de nova informació el que suposa un retard en la seva resolució.

Els controls establerts es basen en l’obligatorietat d’emplenar determinades dades complementàries en funció del tipus de cas, matèria, categoria i subcategoria, les correspondències entre ells i les validacions de format. A més en els casos de tipus Tràmit es mostrarà una única línia per informar dades complementàries, de manera que es possibiliti l’arxiu automàtic de la documentació a l’expedient electrònic corresponent al CCC/NAF.

Per consultar les Dades complementàries que s’han d’informar en cada cas, poden consultar el Manual para la utilización del servicio CASIA que s’ha publicat a la pàgina web de la Seguretat Social en la següent ruta: Informació Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED/Manuals i Divulgació. No obstant això, es recomana aportar el major nombre de dades que es disposi.

06/07/2020 - Butlletí de Notícies RED 15/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 15/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret llei 24/2020: Títol I - II - Acord social en defensa de l’ocupació: mesures socials de reactivació de l’ocupació-
 • Reial Decret llei 24/2020: Article 4.1. Declaracions responsables i comunicacions.
 • Notificació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en relació amb les obligacions empresarials vinculades a ERTOs COVID-19.
 • Reial Decret llei 24/2020: Títol II - Mesures de suport als Treballadors Autònoms-
 • Reial Decret llei 15/2020: Formalització Incapacitat Temporal amb Mútua Col·laboradora.
 • Nou servei per obtenir duplicats de les resolucions d’alta o baixa en el Sistema Especial d’Empleats de Llar.
 • Afiliació a la Seguretat Social: Obligació empresarial. Sol·licitud a través de CASIA.
 • Modificació esquemes de fitxers SLD.
 • Ampliació terminis Sistema RED juliol i agost.

02/07/2020 - Nou servei per comunicar el canvi d’INSS a una Mútua per a treballadors RETA

Per als treballadors autònoms que encara mantinguin la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’INSS, la Disposició addicional desena del Reial Decret llei 15/2020 estableix un termini de 3 mesos des de l’acabament de l’Estat d’Alarma per procedir a l’opció per una Mútua col·laboradora, que conclourà el 21 de setembre de 2020. Aquest canvi d’INSS a Mútua assortirà efectes des del des del dia 1 de novembre de 2020.

Per possibilitar l’exercici de l’opció per una Mútua col·laboradora en els termes indicats, s’ha procedit a l’adaptació del Servei que està ja disponible al Sistema RED per sol·licitar el canvi anual de cobertures en l’àmbit del RETA. Aquesta adaptació permetrà que el Servei indicat pugui utilitzar-se tant per sol·licitar el canvi de Mútua per una de diferent per a l’any següent, com per procedir a l’opció per una Mútua per part dels autònoms que mantenen l’INSS, sent el propi Sistema, en ambdós casos, el que assigni automàticament la data d’efectes com segueix:

 • En els casos en què l’autònom a qui es refereixi la sol·licitud de canvi figuri en el FGA amb la Mútua 777 (INSS), el Sistema assignarà com a data d’efectes de l’opció l’1 de novembre de 2020.
 • En els supòsits en què l’autònom a qui es refereixi la sol·licitud de canvi, consti al FGA amb una Mútua diferent a la 777 (INSS), automàticament la data del canvi serà la de l’1 de gener de 2021.

22/06/2020- COVID-19. Actuacions en l'àmbit de la gestió de la Incapacitat Temporal

En haver finalitzat l’estat d’alarma decretat en el RD 463/2020, el dia 21 de juny, s’informa que, a partir del dia 1 de juliol l’Institut Nacional de la Seguretat Social  procedirà novament a citar els treballadors a reconeixement mèdic quan previsiblement es puguin superar els 365 dies d’IT, a l’exercici de les competències atribuïdes a l’art. 170.2 del Text Refós de la Llei General de Seguretat.

En el cas que a l’exercici de les competències recollides a l’article citat s’acordi la pròrroga d’IT o la prolongació d’efectes de l’IT, cessarà l’obligació del pagament delegat de la prestació d’IT en els termes recollits en la comunicació que es realitzi als efectes.

En el cas dels treballadors que en l’actualitat percebin la prestació d’IT en pagament delegat en un procés superior a 365 com a conseqüència de la suspensió d’emissió de resolucions de pròrroga d’IT durant l’estat d’alarma, hauran de romandre en la mateixa situació fins a l’acabament del procés d’IT.

17/06/2020 - Nou error sistema RED: “155 CONTINGÈNCIA INCORRECTA”.

S’ha creat un nou error per al rebuig dels comunicats d’IT al sistema RED. El literal d’aquest nou error és el següent: "155 CONTINGÈNCIA INCORRECTA".

Es retornarà en aquells casos en què es pretengui transmetre un comunicat d’IT la contingència de la qual no coincideixi amb l’existent en aquell moment a les bases de dades de la Seguretat Social.

Aquest error està en funcionament des del passat 8 de juny.


15/06/2020- Modificacions fitxer FIE

En el disseny del Fitxer INSSEMPRESAS (FIE) s’ha procedit a modificar el literal del camp 1170 que passa a ser: Comunicat de baixa anul·lat SPS, MCSS, INSS, RED amb valors possibles: S o espai en blanc.

En aquest camp es comunicaran les anul·lacions dels comunicat de baixa realitzats pels Serveis Públics de Salut, les MCSS, l’INSS o a través del sistema RED. Els valors possibles seran “S” (quan el comunicat de baixa hagi estat anul·lat) o espai en blanc. L’anul·lació d’aquest comunicat de baixa suposarà que el procés d’IT, la data de baixa del qual s’indica en el camp 1020, sigui eliminat de la base de dades de l’INSS.

05/06/2020 - Butlletí de Notícies RED 14/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 14/2020, que inclou els punts següents:

 • Ampliació informació Reial Decret Llei 18/2020.
 • Inici de la comunicació de les declaracions responsables.

29/05/2020 - Butlletí de Notícies RED 13/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 13/2020, que inclou els punts següents:

 •  Ampliació informació Reial Decret Llei 18/2020: nous tipus d’inactivitat associada a situacions de suspensió total  o parcial per força major COVID 19.
 • Nova partició de trams durant la situació d’IT contingències comunes pagament delegat (Peculiaritat 21)
 • Correcció d’errors dels BNR 11/2020 i 12/2020


22/05/2020- INSS. Ampliació terminis modificació dades comunicats d’IT

S’ha ampliat el termini perquè les empreses puguin modificar les dades dels comunicats d’incapacitat temporal modificats pel Servei Públic de Salut,  i que ja havien estat prèviament remesos pel sistema RED, fins a un termini màxim de 90 dies després de la primera comunicació, tant pel sistema RED REMESES (fitxer FDI) com pel RED ONLINE.

D’aquesta manera es pretén que les empreses puguin transmetre les dades econòmiques correctes, quan fos necessari, si es produeix un canvi de contingència a causa d’un canvi en el diagnòstic mèdic del procés d’incapacitat temporal.

19/05/2020 - Butlletí de Notícies RED 12/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 12/2020, que inclou els punts següents:

 • Aclariments sobre el Butlletí Notícies RED 11/2020.
 • Compatibilitat de les prestacions per naixement i cura del menor gaudides a temps parcial i prestacions d’atur.

14/05/2020 - Butlletí de Notícies RED 11/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 11/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret llei 18/2020: Mesures socials en defensa de l’ocupació.
 • Reial Decret llei 18/2020: Requisits per a l’aplicació de les exempcions.
 • Reial Decret llei 18/2020: Declaració responsable sobre la situació de força major total o força major parcial derivada de la COVID-19.
 • Reial Decret llei 18/2020: Identificació de persones treballadores a les que resultin d’aplicació exempcions.
 • Reial Decret llei 18/2020: Comunicació respecte de persones treballadores en situació de suspensió del seu contracte de treball o reducció de jornada.
 • Reial Decret llei 18/2020: Comunicació respecte de persones treballadores que reinicien la seva activitat total o parcialment en situacions de força major parcial.
 • Aspectes generals sobre les exempcions en la cotització regulades a l’article 24 del Reial Decret Llei 8/2020 i article 4 del Reial Decret llei 18/2020.
 • Ajornaments: Aclariments.
 • Annex I: Exempcions aplicables a persones amb tipus inactivitat “V” “W” o “X”. Peculiaritats de cotització.
 • Annex II: Exempcions aplicables a persones amb tipus inactivitat “R” o “S”. Peculiaritats de cotització.
 • Annex III: Exemple.

30/04/2020 - Butlletí de Notícies RED 10/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 10/2020, que inclou els punts següents:

 • Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
 • ERTO força major COVID 19 i situacions de baixa mèdica i naixement i cura de menor.
 • ERTO i riscos per embaràs o lactància.

27/04/2020 - Butlletí de Notícies RED 09/2020

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 09/2020, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril: Reducció de quotes per a treballadors agraris en períodes d’inactivitat.
 • Reial Decret llei 15/2020: Treballadors per compte propi. Opció per una Mútua Col·laboradora.
 • Reial Decret llei 15/2020: Ajornament per al pagament de deutes amb la Seguretat Social.
 • Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Aclariment sobre identificació de determinades suspensions de contractes i reduccions de jornades per força major derivats de la COVID 19.
 • Comunicació Jornades Reals dels treballadors agraris durant les situacions de suspensió de contracte o reducció de jornada.
 • Butlletí Notícies RED 8/2020. Correcció errata en l’apartat aclariment per a la identificació dels diferents tipus d’ERTO.
 • Novetats CASIA (Coordinació, Atenció i Suport integral a l’Autoritzat RED).
 • Informació d’interès en la pàgina web- apartat COVID 19.
Complementary Content
${loading}