Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social Espanyol que passen a prestar serveis a l'Administració de la Unió Europea

Procedimiento

Procediment de sol·licitud del Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social Espanyol que passen a prestar servicis a l'Administració de la Unió Europea

Informació General


Objecte:

L'objecte d'este Conveni Especial és cobrir les bases de cotització corresponents a les contingències d'Incapacitat Permanent, Servicis Socials i Assistència Sanitària

Beneficiaris:

La persones al servici de les Comunitats Europees i que exerciten el seu dret de transferir des de qualsevol dels règims públics de previsió social espanyols al sistema de previsió social del personal comunitari, l'equivalent actuarial o el valor de rescat dels drets passius adquirits en concepte de jubilació o retir i de viudetat.

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:

Original i còpia:

  • Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:

Dos terminis:

  • 90 dies següents a la cessació o la situació determinant del conveni especial.
  • En qualsevol moment.
Efectes:

Produirà efectes:

  • Des de la data de presentació de la sol·licitud.
  • Des de la data de situació que determina el conveni especial.

Més informació sobre efectes

Requisits:

Caldrà acreditar el nomenament com a funcionari o agent temporal de la Comunitat Europea, així com haver exercit el dret a la transferència previst en el Reial Decret.

Altres dades d'interés:
  • La determinació de la quota a ingressar es farà d'acord amb les normes establides en la regulació general, amb la particularitat que li correspon l'aplicació d'un coeficient específic a fi de disminuir la cotització com a conseqüència de les contingències no cobertes.
  • En allò que no establix l'article 13 de l'Orde TAS/2865/2003 de 13 d'octubre, este conveni especial està regulat per les normes generals.
Complementary Content
${loading}