Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Convenio especial para os incluídos no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social Español que pasen a prestar servizos na Administración da Unión Europea

Procedemento

Procedemento de solicitude do Convenio especial para os incluídos no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social Español que pasen a prestar servizos na Administración da Unión Europea

Información Xeral


Obxecto:

O obxecto deste Convenio Especial é cubrir as bases de cotización correspondentes ás continxencias de Incapacidade Permanente, Servizos Sociais e Asistencia Sanitaria

Beneficiarios:

As persoas ao servizo da Comunidade Europea e que exerciten o seu dereito de transferir dende calquera dos réximes públicos de previsión social españois ao sistema de previsión social do persoal comunitario, o equivalente actuarial ou o valor de rescate dos dereitos pasivos adquiridos en concepto de xubilación ou retiro e de viuvez.

Impreso:

Modelo TA-0040

Documentación:

Orixinal e copia:

  • Do Documento Nacional de Identidade, Tarxeta de Estranxeiro ou Pasaporte, segundo o caso.
Onde tramitalo:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante. Se dispón de certificado dixital pode acceder á Sede Electrónica e remitir telematicamente o modelo de solicitude e a documentación requirida a través do trámite Alta en Convenio Especial, situado na Sede Electrónica da Seguridade Social.

Prazos:

Dous prazos:

  • 90 días seguintes ao cesamento ou situación determinante do convenio especial.
  • En calquera momento.
Efectos:

Producirá efectos:

  • Dende a data de presentación da solicitude.
  • Desde a data de situación que determina o convenio especial.

Máis información sobre efectos

Requisitos:

Deberá acreditarse o nomeamento como funcionario ou axente temporal da Comunidade Europea, así como que se exercitara o dereito á transferencia previsto no Real decreto.

Outros datos de interese:
  • A determinación da cota a ingresar realizarase de acordo coas normas establecidas na regulación xeral, coa particularidade de que lle corresponde a aplicación dun coeficiente específico a fin de diminuír a cotización como consecuencia das continxencias non cubertas.
  • No non establecido no artigo 13 da Orde TAS/2865/2003 do 13 de Outubro, este convenio especial é regulado polas normas xerais.
Complementary Content
${loading}