Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social Espanyol que passin a prestar serveis a l'Administració de la Unió Europea

Procediment

Procediment de sol·licitud del Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social Espanyol que passen a prestar serveis a l'Administració de la Unió Europea

Información General


Objecte:

L'objecte d'aquest Conveni Especial és cobrir les bases de cotització corresponents a les contingències d'Incapacitat Permanent, Serveis Socials i Assistència Sanitària

Beneficiaris:

Les persones al servei de les Comunitats Europees que exerceixin el dret a transferir, des de qualsevol dels règims públics de previsió social espanyols al sistema de previsió social del personal comunitari, l'equivalent actuarial o el valor de rescat dels drets passius adquirits en concepte de jubilació o retir i de viduïtat.

Imprès:

Model TA-0040

Documentació:

Original i còpia:

  • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:

Dos terminis:

  • 90 dies següents al cessament o a la situació que determini el conveni especial.
  • En qualsevol moment.
Efectes:

Esdevindrà efectiu:

  • Des de la data de presentació de la sol·licitud.
  • Des de la data de situació que determina el conveni especial.

Més informació sobre efectes

Requisits:

Ha d'acreditar-se el nomenament com a funcionari o agent temporal de la Comunitat Europea, com també haver exercit el dret a la transferència establert al Reial Decret.

Altres dades d'interès:
  • La determinació de la quota a ingressar es realitzarà d'acord amb les normes establertes en la regulació general, amb la particularitat que li correspon l'aplicació d'un coeficient específic per tal de disminuir la cotització com a conseqüència de les contingències no cobertes.
  • En allò que no estableix l'article 13 de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, aquest conveni especial està regulat per les normes generals.
Complementary Content
${loading}