Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Procediment de Pensió a favor de familiars

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la pensió en favor de familiars de la Seguretat Social?

És una prestació econòmica consistent en una pensió que es concedix als familiars que hagen conviscut i depés econòmicament de la persona difunta i que reunisquen els requisits exigits.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència.
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

Pot fer este tràmit a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (https://sede.seg-social.gob.es) per correu ordinari o en un centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social, sol·licitant cita prèvia als telèfons 901 10 65 70 / 91 541 25 30 o en el web www.seg-social.es
Els treballadors del mar ho hauran de presentar a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors de la mar, que correspon a l’Institut Social de la Marina (ISM); quan la defunció derive d’accident laboral, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguridad Social.

Quan se sol·licita la pensió en favor de familiar i quan s'inicia el pagament?

La pensió se sol·licita en qualsevol moment posterior a la defunció, no obstant això, quan la sol·licitud es presente fora dels tres mesos següents a la defunció, la pensió s'abonarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos a la data de sol·licitud.

Quan la sol·licitud es presente dins dels 3 mesos posteriors a la defunció, la pensió s'abonarà:

Si el difunt es trobava en alta, situació assimilada a l'alta, des del dia següent a la data del fet causant.
Si el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent a la data del fet causant.


Quan s'extingix el dret a la pensió?


Per a néts/nétes i germans/es, la pensió s'extingix:

Per compliment de l'edat màxima, tret d'incapacitats.
Per cessar la incapacitat que dóna dret a la pensió.
Per adopció.
Per contraure matrimoni (llevat d'excepcions).
Per defunció.
Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.

Per a ascendents i fills/es i germans/es, la pensió s'extingix:

Per contraure matrimoni.
Per defunció.
Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.

Complementary Content
${loading}