Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Procediment de Pensió en favor de familiars

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la pensió a favor de familiars de la Seguretat Social?

És una prestació econòmica que consisteix en una pensió que es concedeix a aquells familiars que hagin conviscut i depès econòmicament de la persona difunta i que compleixin els requisits exigits.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

Pot fer aquest tràmit a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (https://sede.seg-social.gob.es) per correu ordinari o en un centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social, sol·licitant cita prèvia als telèfons 901 10 65 70 / 91 541 25 30 o en el web www.seg-social.es
Els treballadors del mar ho hauran de presentar a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors de la mar, que correspon a l’Institut Social de la Marina (ISM); quan la defunció derivi d’accident de treball, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguridad Social.

Quan se sol·licita la pensió a favor de familiars i quan s'inicia el pagament?

La pensió es pot sol·licitar en qualsevol moment posterior a la defunció; no obstant això, quan la sol·licitud es presenti més enllà dels tres mesos següents a la defunció, la pensió s'abonarà amb una retroactivitat màxima de tres mesos en relació amb la data de sol·licitud.

Quan la sol·licitud es presenti en els tres mesos posteriors a la defunció, la pensió s'abonarà:

Si el difunt es trobava en situació d'alta, situació assimilada a l'alta o no-alta, des de l'endemà de la data del fet causant.
Si el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent a la data del fet causant.


Quan s'extingeix el dret a la pensió?


Per a néts/es i germans/es, la pensió s'extingeix:

Per compliment de l'edat màxima, tret d'incapacitats.
Perquè la incapacitat que atorga el dret a la pensió ha cessat.
Per adopció.
Pel fet de contreure matrimoni (tret d'algunes excepcions).
Per defunció.
Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.

En el cas d'ascendents, filles i fills i germanes i germans, la pensió s’extingeix:

Pel fet de contreure matrimoni.
Per defunció.
Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.

Complementary Content
${loading}