Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Prestacións incluídas no Convenio

Información xeral:

O Convenio aplícase ás seguintes prestacións:

En relación con España:

Ás seguintes prestacións do sistema español da Seguridade Social:

  • Prestacións económicas por maternidade.
  • Prestacións por incapacidade permanente, vellez, morte e supervivencia.
  • Prestacións de protección familiar.
  • Prestacións económicas por accidente de traballo e enfermidade profesional.
En relación con Uruguai:

Ás seguintes prestacións da Seguridade Social:

  • O réxime en materia de prestacións por maternidade.
  • Os réximes de xubilacións e pensións baseadas no sistema de repartición ou de capitalización individual.
  • O réxime en materia de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
Respecto a estas prestacións hai que ter en conta que:
  • Para adquirir as prestacións de carácter contributivo previstas no Convenio pódense sumar os períodos de seguro cumpridos en España e no Uruguai.
  • As prestacións económicas de carácter contributivo, agás a incapacidade temporal derivada de accidente de traballo e enfermidade profesional, poderanse percibir con independencia de que se resida ou se atope en España ou no Uruguai.
  • Cada país aboará as súas propias prestacións directamente ao beneficiario.
  • As persoas que reúnan os requisitos esixidos polas lexislacións de ambos os dous países para ter dereito a pensión contributiva, poderán percibila de cada un deles.

Maternidade

Recoñécea o país no que estea asegurada a beneficiaria, tendo en conta, se é preciso, os períodos de seguro do outro país.

Invalidez, Vellez e Supervivencia


1.- Pensións da Seguridade Social española e xubilacións e pensións do sistema de repartición do Uruguai.

Cada país avaliará por separado a solicitude de prestación na forma seguinte:

 • Comprobarase se o interesado alcanza dereito á prestación tendo en conta unicamente os períodos de seguro propios sen sumar os do outro país.
 • Así mesmo, calcularase a prestación sumando aos períodos de seguro propios os acreditados no outro país. Neste suposto, o importe da pensión non será íntegro, senón segundo a proporción existente entre os períodos de seguro cumpridos no país que a outorgue e a suma dos períodos de España e do Uruguai.
 • Compararanse as prestacións calculadas segundo o indicado nos apartados anteriores e cada país recoñecerá e aboará a prestación que sexa máis favorable ao interesado.
 • No suposto de pensión de xubilación da Seguridade Social española para a que se totalizasen períodos de seguro acreditados no Uruguai, a devandita totalización utilizarase igualmente para determinar a idade na que se pode acceder á pensión.
2.- Xubilacións e pensións do sistema de capitalización individual uruguaio:
 • Os traballadores afiliados a unha Administradora de Fondos de Aforro Previsional terán dereito a prestacións con cargo ao importe acumulado nas súas contas de capitalización individual.
 • Tales prestacións engadiranse ás prestacións a cargo do réxime de repartición uruguaio, se reúne os requisitos esixidos na lexislación uruguaia.

Accidente de Traballo e Enfermidade Profesional:

A prestación determinaraa o país a cuxa lexislación estivese suxeito o traballador na data na que se produciu o accidente ou na que se contraeu a enfermidade.

Complementary Content
${loading}