Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Jardueraren amaiera

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

1. 2010etik indarrean dagoen autonomoen “langabezia-prestazioa” bezalakoa da? Zenbat irauten du?

Ez, beste aparteko prestazio bat da, 8/2020 Errege Lege-dekretuan biltzen dena, ezohiko eta larrialdiko neurriekin COVID-19 gaixotasunaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko (17. ARTIKULUA); izan ere, prestazioaren zenbatekoa, iraupena eta hori lortzeko eskakizunak aldatu dira, onuradun gehiagok lor dezaten.
463/2020 Errege Dekretua indarrean jarri zenetik, hilabete batekoa da indarraldia; ondorioz, alarma-egoera aitortu da COVID-19 gaixotasunak sortutako krisiaren kudeaketarako.
Kasuak kasu, alarma-egoera hilabete bat baino gehiagokoa bada, prestazioa amaituko da alarma-egoera amaitzen den hilabetearen azken egunean.

2. Nork eskura dezake prestazioa?

Beren konturako langileek edo autonomoek, alarma-egoeraren adierazpenaren ondorioz beren jarduera etenda geratu bada (463/2020 EDaren eranskinaren arabera),

Edo, bestela, prestazioa eskatu aurreko hilabeteko fakturazioa gutxienez %75 murriztu denean, aurreko seihilekoko batez besteko fakturazioarekin alderatuta.

3. Beren ardurapean langileak dituzten autonomoek ere eska dezakete?

Bai, beren kargura langileak dituztenek, alarma-egoeraren adierazpenagatik itxi behar izan badute edo fakturazioa gutxienez % 75 murriztu behar izan badute, Aldi Baterako Enplegu Erregulazio Espediente bat aurkez dezakete beren langileentzat, eta, era berean, aparteko prestazio hori eskatu.

4. Zer eskakizun ditu?

 • Gizarte Segurantzan afiliatuta eta altan egotea alarma-egoera aitortu zenean (2020ko martxoaren 14a), izan autonomoen erregimenean, edo, dagokion kasuan, itsas langileen erregimen berezian.

 • Jarduna eten ez bada alarma-egoera dela eta, egiaztatu beharko da eskatzen den hilabetearen aurreko hilabete naturalean izandako murrizketa gutxienez % 75ekoa dela, alarma-egoera aitortu aurreko seihilekoan izandako batezbesteko fakturazioarekin alderatuta.

 • Gizarte Segurantzako kuota guztiak eguneratuta izatea. Hala ere, jarduera eteten den edo fakturazioaren murrizketaren datan eskakizun hau betetzen ez bada, organo kudeatzaileak eskaera bidaliko dio autonomoari 30 eguneko epe luzaezinean zor dituen kuotak ordain ditzan. Behin egiaztatuta, zorpekoaren erregularizazioak erabateko efektua izango du babeserako eskubidea eskuratzerakoan.

 • Jarduera etetearen prestazio arrunta ez bezala, gutxienez 12 hilabeteko kotizazioa eduki behar da prestazio honetarako.

5. Gizarte Segurantzan eta Ogasunean bajan eman behar da?

Aparteko prestazioa jasotzerakoan jardunari uzteagatik, jarduna eteten duen autonomoak ez du bideratu behar Gizarte Segurantzaren baja eta Ogasunean jarduera ekonomikoan altan egoten jarraitu behar du.

Prestaziorako eskubidea izateko arrazoia bada prestazioa eskatu eta aurreko hilabetean fakturazioan % 75eko murrizketa izatea aurreko seihilekoarekin alderatuta, altan egoten jarraitu beharko du dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean, 8/2020 ELDaren aparteko araudia aplika dadin.

6. Zer gertatzen da baja eman eta prestazioa eskatu nahi baduzu?

Jarduera eteteagatik aparteko prestazioa jasotzen den bitartean, jarduera eteten duen langile autonomoak ez du Gizarte Segurantzako baja bideratu behar; beraz, beharrezkoa da autonomoen erregimenean alta egoeran jarraitzea.

7. Jarduera autonomoa eten bada, jasotzen dituzten hobariei uko egin behar al diete, adibidez, tarifa finkoari?

Ez. Prestazioaren iraupena iraganik, hala badagokio, prestazio hau eman aurretik zituen kotizazio-onurak aplikatuko zaizkio.

8. Autonomoak kotizatu egin behar al du prestazioa jasotzen duen bitartean?

Ez. Aldi hori kotizatutzat joko da 8/2020 LEDaren 17. artikuluaren arabera.

9. Prestazioa jasotzeko onartzen den denbora kontsumitutzat joko da etorkizunean beste prestazioak eskatzen direnean?

Ez, prestazioa jasotzeko aldi horrek ez ditu murriztuko onuradunak etorkizunean izan ditzakeen jarduera uzteagatik prestazioetarako eskubideak.

10. Aparteko prestazioa jasotzen den aldiko kuotak dagoeneko ordaindu baditut, kuota horien itzulketa eska dezaket?

Aparteko prestazioa jasotzeko eskubidea dagoen aldiko egunen batekin gainjartzen diren ordaindutako kuotak Diruzaintza Nagusiak itzuli egin ditu.
Itzulketarako eskubidearen onarpenaren ebazpena SEDESSen jakinarazi egin da eta zenbatekoa kargua egin zen banku-kontu  berean ordaindu da.
Itzulketa tramitatu ez bada, dagokion SEDESS zerbitzuaren bidez eska dezakezu.

11. Zer gertatzen da zerbitzua ematen jarraitu behar duten autonomoekin, adibidez taxilariekin?

Esan bezala, langile horiek prestazioa jasotzeko eskubidea izango dute fakturazioan gutxienez % 75eko jaitsiera egiaztatzen badute, eta ez dago arazorik prestazioa eta jarduera bateratzeko.

12. Zenbatekoa dagokio autonomoari?

Oinarri arautzaileari % 70 aplikatuz zehaztuko da, jarduera etetearen ohiko prestazioan bezala kalkulatuta, hau da, elkarren segidako aurreko hamabi hilabeteetan kotizatu den oinarrien batez bestekoa.

Prestazioa jasotzeko 12 hilabeteko kotizazio-aldia eskatzen ez denez, kotizazio-aldi hori egiaztatzen ez bada, Autonomoen Erregimeneko kotizazio-oinarri minimoaren % 70 izango da beti prestazioaren zenbatekoa, eta Itsasoko Langileei ere aplikatuko zaie (944,35 euroren % 70 = 661,04 euro).

13. Zenbat iraungo du prestazioak?

Hilabete bat iraungo duelarik, alarma bukatu eta hilabete horretako azken egunera arte luzatuko da, egoera hori ezarritako hilabetetik aurrera luzatzen den kasuan.

Halaber, jasotzen den denbora kotizatutzat joko da, eta ez du murriztuko jarduera eteteagatik etorkizunean izan dezakeen prestazio-aldirako eskubidea.

14. Noiz sortu zen prestazioa kobratzeko eskubidea?

Baldintzak betetzen dituen langileak 2020ko martxoaren 14tik aurrera izango du prestazioa jasotzeko eskubidea, egun horretan sartu baitzen indarrean 463/2020 Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena.

15. Zein dokumentazio aurkeztu beharko litzateke?

463/2020 Errege Dekretuak eten dituenen artean dauden jarduerak:

 • Prestazioa eskatzea.
 • Ordaintzailearentzako datuen 145 eredua.
 • NAN/AIZ/pasaportearen fotokopia.
 • Banku-kontuaren zenbakia, IBAN kodea.
 • Kotizazioaren azken bi ordainagiriak.
 • Familia liburua, ardurapeko seme-alaben kasuan.

Agiri horiez gain, prestazioaren arrazoia fakturazioa gutxitzea denean, murrizketa hori frogatu beharko da. Webguneko inprimakian kasu bakoitzean aurkeztu beharreko dokumentazioa adieraziko da.

18. Bateragarria al da apirilaren 7ko 13/2020 Errege Lege Dekretuan barne hartzen diren nekazaritza-sektoreko lan-prestazioekin?

Ez, Errege Lege Dekretu horrek ezartzen duen bateragarritasun-erregimenak ez du eraginik jarduera eteteagatiko ezohiko prestazio honetan.

16. Bateragarria al da Gizarte Segurantzaren beste prestazio batzuekin?

Prestazio hau bateragarria izanen da onuradunak jasotzen zuen beste edozein gizarte segurantzaren prestaziorekin, baldin eta egiten zuen jarduerarekin bateragarria bada.
 
Itsasoko Langileen Erregimen Berezian sartuta dauden norberaren konturako langileei dagokienez, jarduera uzteagatik prestazioa bateraezina izango da flota geldiarazteko laguntzak jasotzearekin.

17. Non aurkeztu behar dut aparteko prestazioa jasotzeko eskaera?

Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren Testu bateginaren 346 artikuluan xedatzen diren entitateek kudeatuko dituzte prestazio horiek, hau da, Gizarte Segurantzaren Mutualitate Lankideak edo Erakunde kudeatzaileak (Itsasoko Gizarte Institutua edo Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa).

Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaile batek Lan-istripuengatiko eta laneko gaixotasunengatiko kontingentzietarako ematen badie babesa, jarduera eteteagatiko prestazioaren eskaera eta kudeaketa honako hauek izapidetuko dute:

 1. Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren eremuan, Itsasoko Gizarte Institutuak.
 2. Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziaren eremuan, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak.

19. Zein neurri onartu dira langile autonomoak babesteko, enplegua babesteko gizarte-neurriei buruzko irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez?

20. Zein neurri onartu dira langile autonomoak babesteko, enplegua babesteko gizarte-neurriak sendotzeko urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez?

Complementary Content
${loading}