Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Cotització i recaptació

Com sol·licitar la revaloració de les bases de cotització-RETA?

Segons establix l'Orde TAS/192/2002, disposició dècima, els treballadors autònoms poden sol·licitar la revaloració automàtica de la seua base de cotització. Pot efectuar este tràmit mitjançant el servici canvi de base de cotització-autònoms. Com que es tracta de dades de caràcter personal protegides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, per a poder utilitzar este servici cal disposar d'un certificat digital Classe 2 CA de la FNMT-RCM que garantisca la seguretat d'estes dades. A la Seu Electrònica d'esta mateixa pàgina també disposa d'informació sobre com obtindre este certificat.

Com obtindre informació sobre documents de cotització d'empreses?

Els documents de cotització i les instruccions corresponents per a l'emplenament es troben en aquesta web. En les distintes Administracions de la Seguretat Social, s'hi troben a disposició dels ciutadans.

Així mateix, quant a la confecció dels butlletins de cotització models TC - 1 i TC -2, el sol·licitant pot acudir a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera al seu domicili, per a que se'ls elaboren a través del programa CALCOTIZ si la seua empresa fa comptes de menys de 10 treballadors. També té la possibilitat, independentment del nombre de treballadors, de transmetre'n la relació nominal a través del RED i efectuar el pagament de quotes mitjançant el sistema de càrrec en compte o pagament electrònic, sense necessitat de confeccionar un TC -1

Com efectuar una domiciliació de pagaments a través de la Seu Electrònica?

Pot efectuar la domiciliació per a l'ingrés de quotes a la Seguretat Social a l'Entitat Financera que trie. Mitjançant este servici, també pot sol·licitar el canvi del compte bancari i la cessació en esta modalitat de pagament. Per a això cal disposar d'un certificat digital i podrà fer este tràmit accedint a les seues dades personals a través d'Internet, mitjançant el servici Domiciliació en compte de la Seu Electrònica. Si no disposa d'un certificat digital, en esta mateixa secció trobarà informació sobre com obtindre'l.

Com rectificar errors en l'Informe de bases de cotització?

Si observa alguna incidència o error en la informació subministrada en l'informe de bases de cotització:

Com saber si la meua empresa cotitza?

L'empresa està obligada a exposar, en un lloc destacat del centre de treball, a disposició dels treballadors, dins el mes següent al qual corresponga l'ingrés de les quotes, l'exemplar del document de cotització o una còpia autoritzada, i el seu incompliment constituirà una infracció en matèria de Seguretat Social, sancionable econòmicament.

Si no es du a terme, els treballadors podran acudir davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a fer la denúncia del fet corresponent.
Respecte de les sol·licituds d'informació sobre el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social per part de les empreses que es puguen rebre a les Unitats de la Tresoreria General de la Seguretat Social, únicament es podran atendre si el sol·licitant és l'empresari mateix o una persona que acredite prou poder per a fer la sol·licitud esmentada, ja que es tracta d'informació de caràcter personal protegida amb la confidencialitat exigida en la normativa. Només els representants legals dels treballadors de l'empresa (delegats de personal i comités d'empresa) estaran capacitats per a sol·licitar esta informació.

Pel que fa als treballadors, tindran dret a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un informe de les seues bases de cotització.
La sol·licitud es pot fer a través de la Seu Electrònica mitjançant les vies següents:

  • Servici "Informe de bases de cotització" via SMS. Omplint el formulari previst a este efecte, cal que les dades d'autenticació coincidisquen exactament amb les registrades en la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Rebrà un codi per la mateixa via i podrà obtindre, imprimir i/o consultar les bases de cotització corresponents als períodes de liquidació en què ha figurat d'alta, en un exercici determinat, en els diferents règims que formen el Sistema de la Seguretat Social.
  • Servici "Informe de bases de cotització" sense certificat digital. S'enviarà l'informe esmentat al domicili que figure a la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si ha canviat de domicili, ho ha de notificar abans a l'Administració de la Seguretat Social més propera, i si disposa de certificat digital, ho podrà fer a través del servici de sol·licitud de canvi de domicili.
  • Si disposa de certificat digital, també el pot obtindre directament des del seu ordinador. Si no en té, la pàgina esmentada oferix informació sobre com obtindre'l.

Com obtindre un certificat o informe d'estar al corrent?

Les empreses usuàries del Sistema RED el poden obtindre a través d'este sistema. També el poden sol·licitar a la Seu Electrònica de la Seguretat Social o en qualsevol Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Qualsevol persona física que tinga assignat un número d'afiliació (NAF), si té un certificat digital, pot sol·licitar un Certificat d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social, a través de la Seu Electrònica, des de les rutes detallades a continuació:

Si es una persona jurídica que té assignat un número de codi de compte de cotització (CCC), hi ha d'accedir a través de les següents rutes situades a "Empreses":

Si no té un certificat digital, pot sol·licitar un Informe d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social a través de les rutes següents:

Com obtindre informació de cobraments?

Si vosté és afiliat al Règim Especial d'Autònoms, Agrari Compte d'altri, Empleats de la Llar-discontinus, Mar-Compte propi i Conveni Especial ,i desitja obtindre informació personal sobre els cobraments dels últims exercicis i les seues bases, visite el servici Informe sobre bases i quotes de la Seu Electrònica i seguisca el procediment que s'indica en esta opció.

Complementary Content
${loading}