Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Cotización e recadación

Como solicitar a revalorización das bases de cotización-RETA?

Segundo se establece na Orde TAS/192/2002 disposición décima, os traballadores autónomos poden solicitar a revalorización automática da súa base de cotización. Pode efectuar ese trámite mediante o servizo cambio de bases de cotización - autónomos. Por tratarse de datos de carácter persoal que encontran a súa protección na Lei Orgánica de Protección de Datos, para poder utilizar este servizo é necesario que dispoña de certificado dixital Clase 2 CA da FNMT-RCM que garanta a seguridade dos devanditos datos. Na Sede Electrónica desta mesma páxina tamén dispón de información sobre como obter o devandito certificado.

Como obter información sobre documentos de cotización de empresas?

Os Documentos de cotización e as instrucións correspondentes para cubrir están nesta mesma Web. Nas distintas Administracións da Seguridade Social, atópanse a disposición dos cidadáns.

Así mesmo, en canto á confección dos boletíns de cotización modelos TC -1 e TC -2, o solicitante pode acudir á Administración da Tesourería Xeral da Seguridade Social máis cercana ao seu domicilio, para que llos elaboren a través do programa CALCOTIZ , se a súa empresa conta con menos de 10 traballadores. Ten tamén a posibilidade, calquera que sexa o número de traballadores, de transmitir a relación nominal dos mesmos a través do RED e efectuar o pagamento de cotas mediante o sistema de cargo en conta ou pagamento electrónico, sen necesidade de confeccionar un TC -1

Como efectuar unha domiciliación de pagamentos a través da Sede Electrónica?

Pode efectuar a domiciliación para o ingreso de cotas á Seguridade Social na Entidade Financeira da súa elección. Mediante este servizo, tamén pode solicitar o cambio da conta bancaria, así como o cesamento nesta modalidade de pagamento. Para iso, debe dispoñer dun certificado dixital, e vostede poderá realizar este trámite accedendo aos seus datos persoais a través de Internet, mediante o servizo Domiciliación en conta da Sede Electrónica. Se non dispón de certificado dixital, nesta mesma sección pode encontrar información sobre como obtelo.

Como rectificar erros no informe de bases de cotización?

De observar algunha incidencia ou erro na información subministrada no informe de bases de cotización:

¿Como saber se a miña empresa cotiza?

A empresa está obrigada a expoñer, en lugar destacado do centro de traballo, a disposición dos traballadores, dentro do mes seguinte ao que corresponda o ingreso das cotas, o exemplar do documento de cotización ou copia autorizada deste, constituíndo o seu incumprimento unha infracción en materia de Seguridade Social, sancionable economicamente.

De non levarse a cabo, os traballadores poderán acudir ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social co fin de realizar a correspondente denuncia do feito.
Respecto das solicitudes de información sobre o cumprimento das obrigas coa Seguridade Social por parte das empresas que poidan recibirse nas Unidades da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, unicamente poderán ser atendidas se o solicitante é o propio empresario ou persoa que acredite poder suficiente para realizar a devandita solicitude, por tratarse de información de carácter persoal protexida coa confidencialidade esixida na normativa. Soamente os representantes legais dos traballadores na empresa (delegados de persoal e comités de empresa) estarán capacitados para solicitar esta información.

Polo que se refire aos traballadores, terán dereito a solicitar da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) un informe das súas bases de cotización.
A solicitude pode facerse a través da Sede Electrónica, mediante as seguintes vías:

  • Servizo “Informe de bases de cotización" vía SMS. Cubrindo o formulario previsto para o efecto, sendo necesario que os datos de autenticación coincidan exactamente cos rexistrados na base de datos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Recibirá un código pola mesma vía e, poderá obter, imprimir e/ou consultar as bases de cotización correspondentes aos períodos de liquidación nos que figurou en alta, nun exercicio determinado, nos diferentes réximes que conforman o Sistema de Seguridade Social.
  • Servizo “Informe de bases de cotización" sen certificado dixital. O devandito informe será remitido ao domicilio que figure na base de datos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Se este cambiou, debe notificalo con anterioridade na Administración da Seguridade Social máis próxima, podendo facelo en caso de dispoñer de certificado dixital a través do servizo de solicitude de cambio de domicilio.
  • Se dispón de certificado dixital, pódeo obter directamente tamén dende o seu ordenador. Se non conta con este, a devandita páxina ofrece información acerca de como obtelo.

Como obter un certificado ou informe de estar ao corrente?

As empresas usuarias do Sistema RED poden obtelo a través deste. Tamén poden solicitalo na Sede Electrónica da Seguridade Social ou en calquera Administración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Calquera persoa física que teña asignado un número de afiliación (NAF), se ten un certificado dixital, pode solicitar un Certificado de estar ao corrente nas obrigas da Seguridade Social, a través da Sede Electrónica, nas rutas detallada a continuación:

Se é unha persoa xurídica que ten asignado un número de código de conta de cotización (CCC), acceda a través das seguintes rutas situadas en "Empresas":

Se non ten certificado dixital, pode solicitar un Informe de estar ao corrente nas obrigas da Seguridade Social nas seguintes rutas:

Como obter información de cobros?

Sé é vostede afiliado ao Réxime Especial de Autónomos, Agrario Conta allea, Empregados de Fogar-descontinuos, Mar-Conta propia e Convenio Especial, e desexa obter información persoal sobre os cobros dos últimos exercicios e as súas bases, visite o servizo Informe sobre bases e cotas da Sede Electrónica, e siga o procedemento que nesta opción se indica.

Complementary Content
${loading}