Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Cotització i recaptació

Com sol·licitar la revaloració de les bases de cotització-RETA?

Segons estableix l'Ordre TAS/192/2002, disposició desena, els treballadors autònoms poden sol·licitar la revaloració automàtica de la seva base de cotització. Podeu efectuar aquest tràmit mitjançant el servei canvi de base de cotització-autònoms. Com que es tracta de dades de caràcter personal protegides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, per poder utilitzar aquest servei cal disposar d'un certificat digital Classe 2 CA de la FNMT-RCM que garanteixi la seguretat d'aquestes dades. A la Seu Electrònica d'aquesta mateixa pàgina també disposeu d'informació sobre com obtenir aquest certificat.

Com obtenir informació sobre documents de cotització d'empreses?

Els documents de cotització i les instruccions corresponents per emplenar-los es troben en aquesta mateixa web. A les diferents Administracions de la Seguretat Social, es troben a disposició dels ciudadans.

Així mateix, pel que fa a la confecció dels butlletins de cotització models TC -1 i TC -2, si ho desitgeu, podeu acudir a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera al vostre domicili, per tal que us els elaborin a través del programa CALCOTIZ , si la vostra empresa té menys de 10 treballadors. També té la possibilitat, sigui quin sigui el nombre de treballadors, de transmetre la relació nominal dels mateixos a través del programa RED i efectuar el pagament de quotes mitjançant el sistema de càrrec en compte o pagament electrònic, sense necessitat de confeccionar un TC -1

Com efectuar una domiciliació de pagaments a través de la Seu Electrònica?

Podeu efectuar la domiciliació per a l'ingrés de quotes a la Seguretat Social a l'Entitat Financera que trieu. Mitjançant aquest servei, també podeu sol·licitar el canvi del compte bancari i el cessament en aquesta modalitat de pagament. Per a això cal disposar d'un certificat digital i podreu fer aquest tràmit accedint a les vostres dades personals a través d'Internet, mitjançant el servei Domiciliació en compte de la Seu Electrònica. Si no disposeu d'un certificat digital, en aquesta mateixa secció trobareu informació sobre com obtenir-lo.

Com rectificar errors a l'Informe de bases de cotització?

Si observeu alguna incidència o error en la informació subministrada a l'informe de bases de cotització:

Com puc saber si la meva empresa cotitza?

L'empresa està obligada a exposar, en un lloc destacat del centre de treball, a disposició dels treballadors, dins el mes següent al qual correspongui l'ingrés de les quotes, l'exemplar del document de cotització o una còpia autoritzada, i el seu incompliment constituirà una infracció en matèria de Seguretat Social, sancionable econòmicament.

Si no es du a terme, els treballadors podran acudir davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social per fer la denúncia del fet corresponent.
Respecte de les sol·licituds d'informació sobre el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social per part de les empreses que es puguin rebre a les Unitats de la Tresoreria General de la Seguretat Social, únicament es podran atendre si el sol·licitant és l'empresari mateix o una persona que acrediti prou poder per fer la sol·licitud esmentada, ja que es tracta d'informació de caràcter personal protegida amb la confidencialitat exigida en la normativa. Només els representants legals dels treballadors de l'empresa (delegats de personal i comitès d'empresa) estaran capacitats per sol·licitar aquesta informació.

Pel que fa als treballadors, tindran dret a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un informe de les seves bases de cotització.
La sol·licitud es pot fer a través de la Seu Electrònica mitjançant les vies següents:

  • Servei "Informe de bases de cotització" via SMS. Emplenant el formulari previst a aquest efecte, cal que les dades d'autenticació coincideixin exactament amb les registrades en la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Rebrà un codi per la mateixa via i podrà obtenir, imprimir i/o consultar les bases de cotització corresponents als períodes de liquidació en què ha figurat d'alta, en un exercici determinat, en els diferents règims que formen el Sistema de la Seguretat Social.
  • Servei "Informe de bases de cotització" sense certificat digital. S'enviarà l'informe esmentat al domicili que figuri a la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si heu canviat de domicili, ho heu de notificar abans a l'Administració de la Seguretat Social més propera, i si disposeu de certificat digital, ho podreu fer a través del servei de sol·licitud de canvi de domicili.
  • Si disposeu de certificat digital, també el podeu obtenir directament des del vostre ordinador. Si no en teniu, l'esmentada pàgina ofereix informació sobre com obtenir-lo.

Com obtenir un certificat o informe d'estar al corrent?

Les empreses usuàries del Sistema RED el poden obtenir a través d'aquest sistema. També el poden sol·licitar a la Seu Electrònica de la Seguretat Social o en qualsevol Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Qualsevol persona física que tingui assignat un número d'afiliació (NAF), si té un certificat digital, pot sol·licitar un Certificat d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social, a través de la Seu Electrònica, des de les rutes detallades a continuació:

Si sou una persona jurídica que teniu assignat un número de codi de compte de cotització (CCC), hi heu d'accedir a través de les següents rutes situades a "Empreses":

Si no teniu un certificat digital, podeu sol·licitar un Informe d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social a través de les rutes següents:

Com obtenir informació de cobraments?

Si sou afiliat al Règim Especial d'Autònoms, Agrari compte d'altri, Empleats de la llar-discontinus, Mar-compte propi i Conveni Especial,i desitgeu obtenir informació personal sobre els cobraments dels últims exercicis i les seves bases, visiteu el servei Informe sobre bases i quotes de la Seu Electrònica i seguiu el procediment que s'indica en aquesta opció.

Complementary Content
${loading}