Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Informació sobre el Brexit

Els Acords de Comerç i Cooperació, Seguretat de la Informació i Cooperació Nuclear assolits entre la Unió Europea i el Regne Unit després del Brexit, en matèria de legislació de Seguretat Social aplicable, recullen un article en el supòsit de treballadors embarcats en vaixells de bandera d’un altre Estat molt similar a l’article 11.4 del Reglament (CE) núm. 883/2004, el contingut del qual indica:


A l'efecte del present títol, una activitat per compte d'altri o propi exercida normalment a bord d'un vaixell a la mar que enarbore el pavelló d'un Estat membre, es considera una activitat exercida en eixe Estat membre. No obstant això, la persona que exercisca una activitat per compte d'altri,  a bord d'un vaixell que enarbore el pavelló d'un Estat membre i que se la remunere per esta activitat per una empresa o una persona que tinga la seua seu o el seu domicili en un altre Estat membre, està subjecta a la legislació d'este últim Estat Membre si residix en este Estat. L'empresa o persona que abone la remuneració serà considerada com a empresari a l'efecte d'eixa legislació.


En conseqüència, a partir de l’entrada en vigor dels respectius Acords, els treballadors espanyols que exercisquen una activitat per compte d’altri en un vaixell de bandera britànica i que siguen remunerats per una empresa o persona que tinga la seua seu o domicili a Espanya, estaran subjectes a la legislació d’Espanya si residixen a Espanya.


En matèria de Sanitat Marítima i, ja que el Brexit implica l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea, a partir de l’1 de gener de 2021, els ciutadans britànics que vulguen exercir una activitat laboral a bord d’un vaixell de bandera espanyola i vulguen sol·licitar un reconeixement mèdic d’embarcament marítim, hauran de complir els requisits exigits als ciutadans de països no membres de la Unió Europea ni que no formen part de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu, és a dir, hauran de presentar el número d’identitat d’estrangers, passaport o targeta de residència i un permís de treball o autorització equivalent i certificat d’haver superat el curs de formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de formació del Conveni STCW-78/95.


Actualment, hi ha 93 persones de nacionalitat del Regne Unit que es troben afiliades en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, 54 en desocupació i 5 en situació de cessament d’activitat.


Del total d’afiliats al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, 312 treballadors d’alta es troben prestant els seus servicis a 31 vaixells de pavelló del Regne Unit. Així mateix, hi ha 25 treballadors enrolats en 12 embarcacions esportives i d’esbargiment de bandera del Regne Unit.

Quant a pensionistes del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, n’hi ha 31 de nacionalitat del Regne Unit, dels quals la majoria residixen a Espanya i 70 pensionistes residents al Regne Unit, dels quals 66 són de nacionalitat espanyola.

Complementary Content
${loading}