Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Información sobre o Brexit

Os Acordos de Comercio e Cooperación, Seguridade da Información e Cooperación Nuclear alcanzados entre a Unión Europea e o Reino Unido tras o Brexit, en materia de lexislación de Seguridade Social aplicable, recollen un artigo no suposto de traballadores embarcados en buques de bandeira doutro Estado moi semellante ao artigo 11.4 do Regulamento (CE) nº 883/2004, cuxo contido indica:


Para os efectos do presente título, unha actividade por conta allea ou propia exercida normalmente a bordo dun buque no mar que enarbore pavillón dun Estado membro considerarase unha actividade exercida neste Estado Membro. No entanto, a persoa que exerza unha actividade por conta allea  a bordo dun buque que enarbore pavillón dun Estado membro e que sexa remunerada por esta actividade por unha empresa ou unha persoa que teña a súa sede ou o seu domicilio noutro Estado membro  estará suxeita á lexislación deste último Estado Membro se reside neste Estado. A empresa ou persoa que aboe a remuneración será considerada como empresario para efectos desta lexislación.


En consecuencia, a partir da entrada en vigor dos respectivos Acordos, os traballadores españois que exerzan unha actividade por conta allea nun buque de bandeira británica e que sexan remunerados por unha empresa ou persoa que teña a súa sede ou domicilio en España, estarán suxeitos á lexislación de España se residen en España.


En materia de Sanidade Marítima e dado que o Brexit implica a saída do Reino Unido da Unión Europea, a partir do 1 de xaneiro de 2021, os cidadáns británicos que queiran exercer unha actividade laboral a bordo dun buque de bandeira española e queiran solicitar un recoñecemento médico de embarque marítimo, deberán cumprir os requisitos esixidos aos cidadáns de países non membros da Unión Europea nin que formen parte do Acordo do Espazo Económico Europeo, é dicir, deberán presentar número de identidade de estranxeiros, pasaporte ou tarxeta de residencia e un permiso de traballo ou autorización equivalente e un certificado consonte superaron o curso de  formación básica ou equivalente de conformidade coa sección A-VI/1 do Código de formación do Convenio STCW-78/95.


Actualmente, existen 93 persoas de nacionalidade de Reino Unido que se encontran afiliadas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, 54 en desemprego e 5 en situación de cesamento de actividade.


Do total de afiliados ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, 312 traballadores de alta encóntranse prestando os seus servizos en 31 barcos de pavillón do Reino Unido. Igualmente, hai 25 traballadores enrolados en 12 de embarcacións deportivas e de recreo de bandeira de Reino Unido.

En canto a pensionistas do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, existen 31 de nacionalidade de Reino Unido, dos cales a maioría residen en España e 70 pensionistas residentes en Reino Unido, dos cales 66 son de nacionalidade española.

Complementary Content
${loading}