Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Informació sobre el Brexit

Els Acords de Comerç i Cooperació, Seguretat de la Informació i Cooperació Nuclear assolits entre la Unió Europea i el Regne Unit després del Brexit, en matèria de legislació de Seguretat Social aplicable, recullen un article en el supòsit de treballadors embarcats en vaixells de bandera d’un altre Estat molt similar a l’article 11.4 del Reglament (CE) núm. 883/2004, el contingut del qual indica:


A l'efecte del present títol, una activitat per compte d'altri o propi exercida normalment a bord d'un vaixell a la mar que enarbori el pavelló d'un Estat membre, es considera una activitat exercida en aquest Estat membre. No obstant això, la persona que exerceixi una activitat per compte d'altri,  a bord d'un vaixell que enarbori el pavelló d'un Estat membre i que se la remuneri per aquesta activitat per una empresa o una persona que tingui la seva seu o el seu domicili en un altre Estat membre,  està subjecta a la legislació d'aquest últim Estat Membre si resideix en aquest Estat. L'empresa o persona que aboni la remuneració es considera empresari a afectes d'aquesta legislació.


En conseqüència, a partir de l’entrada en vigor dels respectius Acords, els treballadors espanyols que exerceixin una activitat per compte d’altri en un vaixell de bandera britànica i que siguin remunerats per una empresa o persona que tingui la seva seu o domicili a Espanya, estaran subjectes a la legislació d’Espanya si resideixen a Espanya.


En matèria de Sanitat Marítima i ja que el Brexit implica la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, a partir de l’1 de gener de 2021, els ciutadans britànics que vulguin exercir una activitat laboral a bord d’un vaixell de bandera espanyola i vulguin sol·licitar un reconeixement mèdic d’embarcament marítim, hauran de complir els requisits exigits als ciutadans de països no membres de la Unió Europea ni que no formin part de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu, és a dir, hauran de presentar nombre d’identitat d’estrangers, passaport o targeta de residència i un permís de treball o autorització equivalent i certificat d’haver superat el curs de  formació bàsica o equivalent de conformitat amb la secció A-VI/1 del Codi de formació del Conveni STCW-78/95.


Actualment, existeixen 93 persones de nacionalitat del Regne Unit que es troben afiliades en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, 54 en desocupació i 5 en situació de cessament d’activitat.


Del total d’afiliats al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, 312 treballadors d’alta es troben prestant els seus serveis a 31 vaixells de pavelló del Regne Unit. Així mateix, hi ha 25 treballadors enrolats en 12 d’embarcacions esportives i d’esbarjo de bandera del Regne Unit.

Quant a pensionistes del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, n’existeixen 31 de nacionalitat del Regne Unit, dels quals la majoria resideixen a Espanya i 70 pensionistes residents al Regne Unit, dels quals 66 són de nacionalitat espanyola.

Complementary Content
${loading}