Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Titulacions Professionals

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Certificat de Suficiència de Mariner de Pont de Marina Mercant

Tipus

T32

Hores

72

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Governar el vaixell i també complir les ordes donades al timoner en anglés.
 • Mantindre un servici de sentinella adequat utilitzant la vista i l'oïda.
 • Contribuir a la vigilància i el control d'una guàrdia segura.
 • Utilitzar l'equip d'emergència i aplicar procediments d'emergència.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de Formació Bàsica o Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat de Suficiència de Mariner de Màquines de Marina Mercant

Tipus

T33

Hores

72

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Dur a terme una guàrdia adequada a les comeses d'un mariner o marinera que forme part de la guàrdia a la cambra de màquines.
 • Entendre les ordes i fer-se entendre en tot el relacionat amb les comeses de la guàrdia.
 • Fer la guàrdia de calderes: mantindre les pressions de vapor i els nivells d'aigua correctes.
 • Fer funcionar l'equip d'emergència i aplicar els procediments d'emergència. 
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:         
  • Certificat de Formació Bàsica o Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Frigorista Naval

Tipus

T28

Hores

93

Nombre màxim d'alumnes

10

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Identificar, definir i dibuixar simbòlicament els elements d'ús més comú a les plantes frigorífiques.
 • Conéixer les principals parts dels components mecànics per a poder intervindre en operacions de canvi d'oli o substitució de components avariats.
 • Conéixer la composició i el funcionament de les instal·lacions frigorífiques de compressió mecànica i fer les seqüències de posada en marxa i parada.
 • Fer el muntatge i  manteniment d'instal·lacions de fred.
 • Identificar paràmetres de funcionament vitals per a la determinació d'un règim de funcionament correcte.
 • Identificar les avaries més comunes.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat o Alta en el REM per activitat laboral a terra.
 • Formació complementària:
 • Acreditar coneixements en instal·lacions frigorífiques a través d'almenys un dels mitjans següents:
  • Curs-tipus sobre instal·lacions frigorífiques.
  • Experiència professional (6 mesos) en instal·lacions frigorífiques.
  • Certificat d'Estudis d'Escoles Oficials que incloga i especifique coneixements en instal·lacions frigorífiques.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Patró Portuari

Tipus

T31

Hores

150

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Planificar i dirigir una travessia costanera i determinar la situació.

 • Fer una guàrdia de navegació segura.

 • Vigilar el compliment de les prescripcions legislatives.

 • Maniobrar el vaixell i fer funcionar la maquinària propulsora dels vaixells petits.

 • Mantindre l'estabilitat i navegabilitat del vaixell.

 • Vigilar l'embarcament, l'estiba, la subjecció i el desembarcament de la càrrega i mantindre la deguda cura durant el viatge.

 • Mesures en cas d'emergència. Resposta a senyals de socors a la mar.

 • Prevenció, control i lluita contra incendis a bord.

 • Fer funcionar els dispositius de salvament.

 • Assegurar el compliment de les prescripcions sobre prevenció de la contaminació.

 • Contribuir a la seguretat del personal i del vaixell.

 • Prestar primers auxilis a bord.

Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:

  • No s'exigeix titulació professional.
  • Certificat de Suficiència de Mariner de Màquines de la Marina Mercant
  • Certificat de Mariner de Màquines de la Marina Mercant.
 • Altres requisits.

En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenvolupar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat de suficiència de Mariner Electrotècnic de la Marina Mercant

Tipus

T34

Hores

112

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per assolir les competències següents:

 • Utilització de l’equip elèctric en condicions de seguretat.

 • Contribuir a la vigilància del funcionament dels sistemes i els aparells elèctrics.

 • Utilitzar eines de mà i equip de mesurament elèctric i electrònic per a la detecció d’avaries i per a les operacions de manteniment i reparació.

 • Contribuir al manteniment i les reparacions a bord.

 • Contribuir al manteniment i la reparació dels sistemes i els aparells elèctrics de bord.

 • Contribuir a dur a terme la manipulació de les provisions.

 • Prendre precaucions i contribuir a la prevenció de la contaminació del medi marí.

 • Aplicar procediments de salut i seguretat a la feina.

Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:              

  • Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.
 • Altres requisits.

En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenvolupar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.                


Complementary Content
${loading}