Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Titulacións profesionais

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Certificado de Suficiencia de Mariñeiro de Ponte de Mariña Mercante

Tipo

T32

Horas

72

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Gobernar o buque e tamén cumprir as ordes dadas ao temoneiro en inglés.
 • Manter un servizo de vixía adecuado utilizando a vista e o oído.
 • Contribuír á vixilancia e o control dunha garda segura.
 • Utilizar o equipo de emerxencia e aplicar procedementos de emerxencia.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Certificado de Formación Básica ou Certificado de Formación Básica en Seguridade.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Suficiencia de Mariñeiro de Máquinas de Mariña Mercante

Tipo

T33

Horas

72

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Levar a cabo unha garda adecuada aos labores dun mariñeiro ou mariñeira que forme parte da garda na cámara de máquinas.
 • Entender as ordes e facerse entender en todo o relacionado cos labores da garda.
 • Realizar a garda de caldeiras: manter as presións de vapor e os niveis de auga correctos.
 • Facer funcionar o equipo de emerxencia e aplicar os procedementos de emerxencia. 
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:         
  • Certificado de Formación Básica ou Certificado de Formación Básica en Seguridade.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Frigorista Naval

Tipo

T28

Horas

93

Número máximo de alumnos/as

10

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Identificar, definir e debuxar simbolicamente os elementos de uso máis común nas plantas frigoríficas.
 • Coñecer as principais partes dos compoñentes mecánicos, podendo intervir en operacións de cambio de aceite ou substitución de compoñentes avariados.
 • Coñecer a composición e funcionamento das instalacións frigoríficas de compresión mecánica, realizando as secuencias de posta en marcha e parada.
 • Realizar a montaxe e  mantemento de instalacións de frío.
 • Identificar parámetros de funcionamento vitais para a determinación dun réxime de funcionamento correcto.
 • Identificar as avarías máis comúns.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade ou Alta en REM por actividade laboral en terra.
 • Formación complementaria:
 • Acreditar coñecementos en instalacións frigoríficas a través de polo menos un dos seguintes medios:
  • Curso-tipo sobre instalacións frigoríficas.
  • Experiencia profesional (6 meses) en instalacións frigoríficas.
  • Certificado de Estudos de Escolas Oficiais que inclúa e especifique coñecementos en instalacións frigoríficas.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes 
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Patrón Portuario

Tipo

T31

Horas

150

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Planificar e dirixir unha travesía costeira e determinar a situación.

 • Realizar unha garda de navegación segura.

 • Vixiar o cumprimento das prescricións lexislativas.

 • Manobrar o buque e facer funcionar a maquinaria propulsora dos buques pequenos.

 • Manter a estabilidade e navegabilidade do buque.

 • Vixiar o embarque, estiba, suxeición e desembarque da carga e manter o debido coidado durante a viaxe.

 • Medidas en caso de emerxencia. Resposta a sinais de socorro no mar.

 • Prevención, control e loita contra incendios a bordo.

 • Facer funcionar os dispositivos de salvamento.

 • Asegurar o cumprimento das prescricións sobre prevención da contaminación.

 • Contribuír á seguridade do persoal e do buque.

 • Prestar primeiros auxilios a bordo.

Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional.

  • Non se esixe titulación profesional.
  • Certificado de suficiencia de Mariñeiro de Máquinas da Mariña Mercante.
  • Certificado de Mariñeiro de Máquinas da Mariña Mercante.
 • Outros requisitos.

No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes:

 • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada, ou
 • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada, ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes:

 • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
Complementary Content
${loading}