Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Certificats d'especialitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Mariner Pescador

Tipus

C10

Hores

25

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir els objectius següents:

 • Conéixer el concepte, el coneixement i la denominació dels diferents equips del vaixell.
 • Coneixement bàsic del govern del vaixell, servici de guaita i guàrdia.
 • Fer amb seguretat les operacions de càrrega, descàrrega i estiba de pesos a bord.
 • Assistir i col·laborar en l'execució de les maniobres del vaixell i de les faenes de pesca seguint les ordes del patró.
 • Fer les operacions de manteniment i conservació del buc, superestructures, equips de coberta i dels aparells i arts de pesca seguint les ordes del contramestre.
 • Fer les operacions de maniobra i faenes extractives de pesca, així com les faenes de manteniment adoptant les mesures preventives, correctives i proteccions adequades per a preservar la seguretat integral del vaixell i la prevenció, col·lectiva i individual, de riscos laborals a bord.
 • Manipular les captures per a la seua conservació i garantir les condicions higienicosanitàries dels productes de la pesca i l'aqüicultura.
 • Adoptar les mesures per a la prevenció, el control i la lluita contra la contaminació del medi marí i per a la preservació dels recursos.
Requisits
 • Titulació Acadèmica:
  • Certificat d'Escolaritat o equivalent.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Avançat en lluita contra incendis

Tipus

B92

Hores

35

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Controlar les operacions de lluita contra incendis a bord.  
 • Organitzar i capacitar quadrilles de lluita contra incendis.
 • Inspeccionar i mantindre els sistemes i l'equip de detecció i extinció d'incendis. 
 • Investigar i recopilar informes sobre incidents en què es produïsquen incendis.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:

  • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat. 
 • Altres Requisits: 
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Vaixells de Passatge

Tipus

C85

Hores

32

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l’alumnat perquè adquirisca les competències següents:

 • Contribuir a la implantació dels plans i els procediments d’emergència per a reunir i evacuar els passatgers.
 • Prestar assistència als passatgers que es dirigisquen als llocs de reunió i d’embarcament.
 • Organitzar els procediments d'emergència a bord.
 • Optimitzar la utilització dels recursos.
 • Dirigir la intervenció en cas d'emergència.
 • Dirigir en situacions d’emergència els passatgers i la resta de la tripulació.
 • Establir i mantindre comunicacions eficaces.
 • Establir procediments de seguretat per als passatgers, la càrrega i la integritat del buc.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
 • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat.

Actualització de Vaixells de Passatge

Tipus

C78

Hores

12

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a actualitzar les competències següents:

 • Contribuir a la implantació dels plans i els procediments d’emergència per a reunir i evacuar els passatgers.
 • Prestar assistència als passatgers que es dirigisquen als llocs de reunió i embarcament.
 • Organitzar els procediments d'emergència a bord.
 • Optimitzar la utilització dels recursos.
 • Dirigir la intervenció en cas d'emergència.
 • Dirigir en situacions d’emergència els passatgers i la resta de la tripulació.
 • Establir i mantindre comunicacions eficaces.
 • Establir procediments de seguretat per als passatgers, la càrrega i la integritat del buc.
Requisits
 • Formació complementària:
  • Certificat de Vaixells de Passatge.

Actualització de la Formació Bàsica per a operacions de càrrega en Petroliers i Quimiquers

Tipus

C77

Hores

14

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a actualitzar les competències següents:

 • Contribuir a la seguretat de les operacions de càrrega en petroliers i quimiquers.

 • Prendre precaucions per a previndre riscos.

 • Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.

 • Dur a terme operacions de lluita contra incendis.

 • Respondre a emergències.

 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient a causa de la descàrrega d'hidrocarburs o productes químics.

Requisits
 • Formació complementària.

  • Certificat de la Formació Bàsica per a operacions de càrrega en Petroliers i Quimiquers. 
 • Altres requisits.

En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:

  • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
  • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
  • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

  • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
  • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Formació Bàsica per a Operacions de càrrega en Vaixells Cisterna per al transport de Gas Liquat

Tipus

C92

Hores

35

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Contribuir al funcionament segur dels vaixells cisterna per al transport de gas liquat.

 • Prendre precaucions per a previndre els riscos.

 • Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.

 • Dur a terme operacions de lluita contra incendis.

 • Resposta a emergències.

 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient a causa del despreniment de gasos liquats.

Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat.
  • Formació complementària. 
  • Avançat en Lluita Contra Incendis.
 • Altres requisits.

En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

  • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
  • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
 

Actualització de la Formació Bàsica per a operacions de càrrega en Vaixells Cisterna per al transport de Gas Liquat

Tipus

C76

Hores

14

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a actualitzar les competències següents:

 • Contribuir al funcionament segur dels vaixells cisterna per al transport de gas liquat.
 • Prendre precaucions per a previndre els riscos.
 • Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.
 • Dur a terme operacions de lluita contra incendis.
 • Respondre a emergències.
 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient a causa del despreniment de gasos liquats.
Requisits
 •  Formació exigida:
  • Certificat de Formació Bàsica per a operacions de càrrega en Vaixells Cisterna per al transport de gas liquat.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
 

Certificat d'Especialitat / Formació Avançada per a operacions de càrrega en Petroliers

Tipus

C86

Hores

62

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Capacitat per a dur a terme i supervisar de manera segura totes les operacions de càrrega.
 • Familiarització amb les propietats físiques i químiques de les càrregues d'hidrocarburs.
 • Prendre precaucions per a previndre els riscos.
 • Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
 • Respondre a les emergències.
 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient.
 • Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat.
 • Formació complementària:

Tindre alguna de les certificacions següents:

  • Certificat de Familiarització en Vaixells Tanc.
  • Certificat de Formació bàsica per a Operacions de càrrega en Petroliers i Quimiquers
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Actualització de la Formació Avançada per a operacions de càrrega en Petroliers

Tipus

C74

Hores

18

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a actualitzar les competències següents:

 • Capacitat per a dur a terme i supervisar de manera segura totes les operacions de càrrega.
 • Familiarització amb les propietats físiques i químiques de les càrregues d'hidrocarburs.
 • Prendre precaucions per a previndre riscos.
 • Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
 • Respondre a emergències.
 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient.
 • Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.
Requisits

 • Formació exigida:
  • Certificat de Formació Avançada per a operacions de càrrega en Petroliers.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Formació Avançada per a operacions de càrrega en Quimiquers

Tipus

C88

Hores

62

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Capacitat per a dur a terme i supervisar de manera segura totes les operacions de càrrega.
 • Familiarització amb les propietats físiques i químiques de les càrregues químiques.
 • Prendre precaucions per a previndre els riscos.
 • Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
 • Respondre a les emergències.
 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient.
 • Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives. 
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat.
 • Formació complementària:

Tindre alguna de les certificacions següents:

  • Certificat de Formació Bàsica per a Operacions de Càrrega en Petroliers i Quimiquers.
  • Certificat de Familiarització en Vaixells Tanc.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Actualització de la Formació Avançada per a operacions de càrrega en Quimiquers

Tipus

C75

Hores

18

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a actualitzar les competències següents:

 • Capacitat per a dur a terme i supervisar de manera segura totes les operacions de càrrega.
 • Familiarització amb les propietats físiques i químiques de les càrregues químiques.
 • Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
 • Respondre a emergències.
 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient.
 • Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.
Requisits

 • Formació exigida:
  • Certificat de Formació Avançada per a operacions de càrrega en Quimiquers.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Cisterna per al transport de Gas Liquat

Tipus

C87

Hores

62

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Capacitat per a dur a terme i supervisar de manera segura totes les operacions de càrrega.
 • Familiarització amb les propietats físiques i químiques de les càrregues de gas liquat.
 • Prendre precaucions per a previndre els riscos.
 • Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
 • Respondre a les emergències.
 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient.
 • Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.
Requisits

 •  Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat.
 • Formació complementària: 

          Tindre alguna de les certificacions següents:

  • Certificat de Familiarització en Vaixells Cisterna.
  • Certificat de Formació Bàsica per a operacions de càrrega en Vaixells Cisterna per al transport de gas liquat.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de  no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor. 

Actualització de la Formació Avançada per a operacions de càrrega en Vaixells Cisterna per al transport de Gas Liquat

Tipus

C73

Hores

18

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a actualitzar les competències següents:

 • Capacitat per a dur a terme i supervisar de manera segura totes les operacions de càrrega.
 • Familiarització amb les propietats físiques i químiques de les càrregues de gas liquat.
 • Prendre precaucions per a previndre riscos.
 • Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
 • Respondre a emergències.
 • Prendre precaucions per a previndre la contaminació del medi ambient.
 • Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.
Requisits

 • Formació exigida:
  • Certificat de Formació Avançada per a operacions de càrrega en Vaixells Cisterna per al transport de gas liquat.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)

Tipus

C95

Hores

55

Nombre màxim d'alumnes

12

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l'equip del SMSSM i complir les prescripcions funcionals del SMSSM.
 • Proveir servicis radioelèctrics en situacions d'emergència.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Capità de la Marina Mercant.
  • Pilot de primera de la Marina Mercant.
  • Pilot de Segona de la Marina Mercant.
  • Capità de pesca.
  • Patró d'altura.
  • Patró major de cabotatge. 
  • Patró de litoral.
  • Patró de cabotatge.
  • Patró portuari. 
  • Patró costaner polivalent.
  • Patró local de pesca. 
  • Patró professional d'embarcacions d'esbargiment.
  • Mariner de pont de la Marina Mercant.
  • Mariner pescador sense restriccions de comandament.
  • Així mateix, podran fer estos cursos els/les alumnes que:
   • Estiguen cursant o hagen acabat estudis acadèmics corresponents a qualsevol d'estes titulacions o certificats o
   • Estiguen fent o hagen acabat les pràctiques acadèmiques o professionals corresponents, encara que no tinguen la titulació o el certificat oficial de la Direcció General de la Marina Mercant.
  • Estes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emés pel centre de formació o empresa, segons corresponga.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Actualització del Certificat d'Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)

Tipus

C94

Hores

16

Nombre màxim d'alumnes

12

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l'equip del SMSSM i complir les prescripcions funcionals del SMSSM.
 • Proveir servicis radioelèctrics en situacions d'emergència.
Requisits

 • Formació complementària:
  • Certificat d'Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:  
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)

Tipus

C96

Hores

139

Nombre màxim d'alumnes

12

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l'equip del SMSSM i complir les prescripcions funcionals del SMSSM.
 • Proveir servicis radioelèctrics en situacions d'emergència.
Requisits

 • Titulació/Certificat Professional:
  • Capità de la Marina Mercant.
  • Pilot de primera de la Marina Mercant.
  • Pilot de Segona de la Marina Mercant.
  • Capità de pesca.
  • Patró d'altura.
  • Patró de litoral.
  • Patró costaner polivalent.
  • Patró professional d'embarcacions d'esbargiment.
  • Així mateix, podran fer estos cursos els/les alumnes que:
   • Estiguen cursant o hagen acabat estudis acadèmics corresponents a qualsevol d'estes titulacions o certificats o
   • Estiguen fent o hagen acabat les pràctiques acadèmiques o professionals corresponents, encara que no tinguen la titulació o el certificat oficial de la Direcció General de la Marina Mercant.
  • Estes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emés pel centre de formació o empresa, segons corresponga.
 • Altres requisits:
  • En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:
   • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.
  • En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:
   • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
   • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Actualització del Certificat d'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)

Tipus

C93

Hores

35

Nombre màxim d'alumnes

12

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l’equip de l’SMSSM i complir les prescripcions funcionals de l’SMSSM.
 • Proveir servicis radioelèctrics en situacions d'emergència.
Requisits

 • Formació complementària.

  • Certificat d'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima.
 • Altres requisits.

  En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:

  • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
  • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
  • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.  

Certificat d'Especialitat / Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids)

Tipus

B96

Hores

35

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Fer-se càrrec d'una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i després de la posada a flor d'aigua.

 • Fer funcionar el motor d'una embarcació de supervivència.

 • Organitzar els supervivents i l'embarcació de supervivència després d'abandonar el vaixell.

 • Utilitzar els dispositius de localització, inclosos els aparells de comunicació i senyalització, així com els senyals pirotècnics.

 • Dispensar primers auxilis als/a les supervivents. 

Requisits

 • Titulació/Certificat Professional
  • Certificat de formació bàsica o Certificat de formació bàsica en seguretat. 
 • Altres requisits.

En el moment de presentar la sol·licitud

 • Declaració responsable (pare/mare/tutor/tutora legal, en cas que corresponga) del fet que el/la sol·licitant sap nadar

i almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o  
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Revalidació Certificat d'Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids)

Tipus

B102

Hores

13

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per actualitzar i mantindre les competències següents:

 • Fer-se càrrec d'una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i després de la posada a flor d'aigua.

 • Fer funcionar el motor d'una embarcació de supervivència.

 • Organitzar els supervivents i l'embarcació de supervivència després d'abandonar el vaixell.

 • Utilitzar els dispositius de localització, inclosos els aparells de senyalització.

 • Dispensar primers auxilis als/a les supervivents. 

Requisits

 • Formació complementària.

  • Certificat d’ Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids). 
 • Altres requisits.  

  En el moment de presentar la sol·licitud

  • Declaració responsable (pare/mare/tutor/tutora legal, si escau) del fet que el/la sol·licitant sap nadar

i almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o  
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat d'Especialitat / Bots de rescat ràpids

Tipus

B97

Hores

28

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents: 

 • Comprendre la construcció, el manteniment, les reparacions i els equips dels bots de rescat ràpids.

 • Fer-se càrrec de l'equip i els dispositius de posada a flor d'aigua que solen anar instal·lats durant la posada a flor d'aigua i la recuperació.

 • Fer-se càrrec del bot de rescat ràpid, amb l'equip que sol anar instal·lat normalment durant la posada a flor d'aigua i recuperació.

 • Fer-se càrrec d'un bot de rescat ràpid després de la posada a flor d'aigua.

 • Fer funcionar el motor d'un bot de rescat ràpid.

Requisits

 • Titulació/Certificat Professional

Tindre alguna de les titulacions o certificacions següents:

 • Capità de la Marina Mercant.
 • Pilot de primera de la Marina Mercant.
 • Pilot de segona de la Marina Mercant.
 • Patró d'altura.
 • Patró de litoral.
 • Cap de màquines de la Marina Mercant.
 • Oficial de màquines de primera de la Marina Mercant.
 • Oficial de màquines de segona de la Marina Mercant.
 • Mecànic major naval.
 • Mecànic naval.
 • Mariner de màquines de la Marina Mercant.
 • Mariner de pont de la Marina Mercant.

Així mateix, podran fer este curs els/les alumnes que:

 • Estiguen cursant o hagen acabat estudis acadèmics corresponents a qualsevol d'estes titulacions o certificats o
 • Estiguen  fent o hagen acabat les pràctiques acadèmiques o professionals corresponents, encara que no tinguen la titulació o el certificat oficial de la Direcció General de la Marina Mercant.

Estes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emés pel centre de formació o empresa, segons corresponga.

 • Formació complementària.
 • Certificat d'embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids).              
 • Altres requisits.

En el moment de presentar la sol·licitud

 • Declaració responsable (pare/mare/tutor/tutora legal, si escau) del fet que el/la sol·licitant sap nadar.

i almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Revalidació del Certificat de Bots de rescat ràpids

Tipus

B103

Hores

13

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per actualitzar i mantindre les competències següents :

 • Comprendre la construcció, el manteniment, les reparacions i els equips dels bots de rescat ràpids.

 • Fer-se càrrec de l'equip i els dispositius de posada a flor d'aigua que solen anar instal·lats durant la posada a flor d'aigua i la recuperació.

 • Fer-se càrrec d'un bot de rescat ràpid després de la posada a flor d'aigua.

Requisits
 • Formació complementària.  
 • Certificat de bots de rescat ràpids.
 • Altres requisits.

En el moment de presentar la sol·licitud

 • Declaració responsable (pare/mare/tutor/tutora legal, si escau) del fet que el/la sol·licitant sap nadar.

i almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents: 

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o 
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

Certificat de Suficiència en Formació Bàsica per als Vaixells regits pel Codi IGF

Tipus

T35

Hores

21

Nombre màxim d'alumnes

20

Finalitat

Formar l'alumnat per assolir les competències següents:

 • Contribuir a la seguretat de les operacions dels vaixells regits pel Codi IGF.  

 • Prendre precaucions per previndre els riscos als vaixells regits pel Codi IGF.

 • Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.

 • Dur a terme operacions de lluita contra incendis als vaixells regits pel Codi IGF.

 • Respondre a emergències.

 • Prendre precaucions per previndre la contaminació del medi ambient provocada per la descàrrega de combustibles que es trobin en els vaixells regits pel Codi IGF.

Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
 • Certificat de formació bàsica o de formació bàsica en seguretat.
 • Formació complementària.
 • Certificat Avançat en lluita contra incendis (en vigor).
 • Altres Requisits. 

En el moment de presentar la sol·licitud, almenys un dels següents:

 • Declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.

En el moment de ser preseleccionat/ada per a la realització del curs i durant tota la realització del curs, almenys un dels següents:

 • Certificat mèdic en vigor que acredite que no patix cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada o
 • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament marítim en vigor.


Complementary Content
${loading}