Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Certificados de Especialidade

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Mariñeiro Pescador

Tipo

C10

Horas

25

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar os seguintes obxectivos:

 • Coñecer o concepto, coñecemento e denominación dos diferentes equipos do buque.
 • Coñecemento básico do goberno do buque, servizo de vixía e garda.
 • Realizar con seguridade as operacións de carga, descarga e estiba de pesos a bordo.
 • Asistir e colaborar na execución das manobras do buque e das faenas de pesca seguindo as ordes do patrón.
 • Realizar as operacións de mantemento e conservación do casco, superestruturas, equipos de cuberta e dos aparellos e artes de pesca seguindo as ordes do contramestre.
 • Realizar as operacións de manobra e faenas extractivas de pesca, así como os traballos de mantemento adoptando as medidas preventivas, correctivas e proteccións adecuadas, para preservar a seguridade integral do buque e a prevención, colectiva e individual, de riscos laborais a bordo.
 • Manipular as capturas para a súa conservación, garantindo as condicións hixiénico-sanitarias dos produtos da pesca e a acuicultura.
 • Adoptar as medidas para a prevención, control e loita contra a contaminación do medio mariño e para a preservación dos recursos.
Requisitos
 • Titulación Académica:
  • Certificado de Escolaridade ou equivalente.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Especialidade / Avanzado en loita contra incendios

Tipo

B92

Horas

35

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Controlar as operacións de loita contra incendios a bordo.  
 • Organizar e capacitar cuadrillas de loita contra incendios.
 • Inspeccionar e manter os sistemas e o equipo de detección e extinción de incendios. 
 • Investigar e recompilar informes sobre incidentes nos que se produzan incendios.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:

  • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade. 
 • Outros Requisitos: 
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Especialidade / Buques de Pasaxe

Tipo

C85

Horas

32

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para adquirir as seguintes competencias:

 • Contribuír á implantación dos plans e procedementos de emerxencia para reunir e evacuar os pasaxeiros.
 • Prestar asistencia aos pasaxeiros que se dirixan aos postos de reunión e de embarque.
 • Organizar os procedementos de emerxencia a bordo.
 • Optimizar a utilización dos recursos.
 • Dirixir a intervención en caso de emerxencia.
 • Dirixir en situacións de emerxencia os pasaxeiros e resto da tripulación.
 • Establecer e manter comunicacións eficaces.
 • Establecer procedementos de seguridade para os pasaxeiros, a carga e sobre a integridade do casco.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
 • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade.

Actualización de Buques de Pasaxe

Tipo

C78

Horas

12

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar as seguintes competencias:

 • Contribuír á implantación dos plans e procedementos de emerxencia para reunir e evacuar os pasaxeiros.
 • Prestar asistencia aos pasaxeiros que se dirixan aos postos de reunión e embarque.
 • Organizar os procedementos de emerxencia a bordo.
 • Optimizar a utilización dos recursos.
 • Dirixir a intervención en caso de emerxencia.
 • Dirixir en situacións de emerxencia os pasaxeiros e resto da tripulación.
 • Establecer e manter comunicacións eficaces.
 • Establecer procedementos de seguridade para os pasaxeiros, a carga e sobre a integridade do casco.
Requisitos
 • Formación complementaria:
  • Certificado de Buques de Pasaxe.

Actualización da Formación Básica para operacións de carga en Petroleiros e Quimiqueiros

Tipo

C77

Horas

14

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumno para actualizar as seguintes competencias:

 • Contribuír á seguridade das operacións de carga en petroleiros e quimiqueiros.

 • Tomar precaucións para previr riscos.

 • Tomar precaucións e medidas de seguridade e saúde no traballo.

 • Levar a cabo operacións de loita contra incendios.

 • Responder a emerxencias.

 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio debida á descarga de hidrocarburos ou produtos químicos.

Requisitos
 • Formación complementaria.

  • Certificado da Formación Básica para operacións de carga en Petroleiros e Quimiqueiros. 
 • Outros requisitos.

No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes:

  • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
  • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
  • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes:

  • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
  • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Especialidade / Formación Básica para Operacións de carga en Buques Tanque para o transporte de Gas Licuado

Tipo

C92

Horas

35

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Contribuír ao funcionamento seguro dos buques tanque para o transporte de gas licuado.

 • Tomar precaucións para previr os riscos.

 • Tomar precaucións e medidas de seguridade e saúde no traballo.

 • Levar a cabo operacións de loita contra incendios.

 • Resposta a emerxencias.

 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio debida ao desprendemento de gases licuados.

Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional.
  • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade.
  • Formación complementaria. 
  • Avanzado en Loita Contra Incendios.
 • Outros requisitos.

No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes:

 • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes:

  • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
  • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
 

Actualización da Formación Básica para operacións de carga en Buques Tanque para o transporte de Gas Licuado

Tipo

C76

Horas

14

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar as seguintes competencias:

 • Contribuír ao funcionamento seguro dos buques tanque para o transporte de gas licuado.
 • Tomar precaucións para previr os riscos.
 • Tomar precaucións e medidas de seguridade e saúde no traballo.
 • Levar a cabo operacións de loita contra incendios.
 • Responder a emerxencias.
 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio debida ao desprendemento de gases licuados.
Requisitos
 •  Formación esixida:
  • Certificado de Formación Básica para operacións de carga en buques tanque para o transporte de gas licuado.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
 

Certificado de Especialidade / Formación Avanzada para operacións de carga en Petroleiros

Tipo

C86

Horas

62

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as operacións de carga.
 • Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de hidrocarburos.
 • Tomar precaucións para previr os riscos.
 • Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo.
 • Responder as emerxencias.
 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio.
 • Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade.
 • Formación complementaria:

Estar en posesión dalgunha das seguintes certificacións:

  • Certificado de Familiarización en Buques Tanque.
  • Certificado de Formación básica para Operacións de carga en Petroleiros e Quimiqueiros
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Actualización da Formación Avanzada para operacións de carga en Petroleiros

Tipo

C74

Horas

18

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar as seguintes competencias:

 • Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as operacións de carga.
 • Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de hidrocarburos.
 • Tomar precaucións para previr riscos.
 • Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo.
 • Responder a emerxencias.
 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio.
 • Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas.
Requisitos

 • Formación esixida:
  • Certificado de Formación Avanzada para operacións de carga en Petroleiros.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Especialidade / Formación Avanzada para operacións de carga en Quimiqueiros

Tipo

C88

Horas

62

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as operacións de carga.
 • Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas químicas.
 • Tomar precaucións para previr os riscos.
 • Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo.
 • Responder as emerxencias.
 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio.
 • Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas. 
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade.
 • Formación complementaria:

Estar en posesión dalgunha das seguintes certificacións

  • Certificado de Formación Básica para Operacións de Carga en Petroleiros e Quimiqueiros.
  • Certificado de Familiarización en Buques Tanque.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Actualización da Formación Avanzada para operacións de carga en Quimiqueiros

Tipo

C75

Horas

18

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar as seguintes competencias:

 • Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as operacións de carga.
 • Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas químicas.
 • Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo.
 • Responder a emerxencias.
 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio.
 • Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas.
Requisitos

 • Formación esixida:
  • Certificado de Formación Avanzada para operacións de carga en Quimiqueiros.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Especialidade / Formación Avanzada para Operacións de Carga en Buques Tanque para o transporte de Gas Licuado

Tipo

C87

Horas

62

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as operacións de carga.
 • Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de gas licuado.
 • Tomar precaucións para previr os riscos.
 • Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo.
 • Responder as emerxencias.
 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio.
 • Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas.
Requisitos

 •  Titulación/Certificado Profesional:
  • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade.
 • Formación complementaria: 

          Estar en posesión dalgunha das seguintes certificacións:

  • Certificado de Familiarización en Buques Tanque
  • Certificado de Formación Básica para operacións de carga en Buques Tanque para o transporte de gas licuado.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de  non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor. 

Actualización da Formación Avanzada para operacións de carga en Buques Tanque para o transporte de Gas Licuado

Tipo

C73

Horas

18

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar as seguintes competencias:

 • Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as operacións de carga.
 • Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de gas licuado.
 • Tomar precaucións para previr riscos.
 • Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo.
 • Responder a emerxencias.
 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio.
 • Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas.
Requisitos

 • Formación esixida:
  • Certificado de Formación Avanzada para operacións de carga en Buques Tanque para o transporte de gas licuado.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Operador de Especialidade / Operador Restrinxido do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima (SMSSM)

Tipo

C95

Horas

55

Número máximo de alumnos/as

12

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas e o equipo do SMSSM e cumprir coas prescricións funcionais do SMSSM.
 • Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencia.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Capitán da Mariña Mercante.
  • Piloto de primeira da Mariña Mercante.
  • Piloto de segunda da Mariña Mercante.
  • Capitán de pesca.
  • Patrón de altura.
  • Patrón maior de cabotaxe. 
  • Patrón de litoral.
  • Patrón de cabotaxe.
  • Patrón portuario. 
  • Patrón costeiro polivalente.
  • Patrón local de pesca. 
  • Patrón profesional de embarcacións de recreo.
  • Mariñeiro de ponte da Mariña Mercante.
  • Mariñeiro pescador sen restricións de mando.
  • Poderán así mesmo realizar estes cursos os alumnos e alumnas que:
   • Estean a cursar ou finalizasen estudos académicos correspondentes a calquera das devanditas titulacións ou certificados, ou
   • Estean a realizar ou finalizar as prácticas académicas ou profesionais correspondentes, aínda que non se posúa a titulación ou certificado oficial da Dirección Xeral da Mariña Mercante.
  • As devanditas situacións acreditaranse mediante certificado emitido polo centro de formación ou empresa, segundo corresponda.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Actualización do Certificado de Operador Restrinxido do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima (SMSSM)

Tipo

C94

Horas

16

Número máximo de alumnos/as

12

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas e o equipo do SMSSM e cumprir coas prescricións funcionais do SMSSM.
 • Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencias.
Requisitos

 • Formación complementaria:
  • Certificado de Operador Restrinxido do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes  
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Especialidade / Operador Xeral do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima (SMSSM)

Tipo

C96

Horas

139

Número máximo de alumnos/as

12

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas e o equipo do SMSSM e cumprir coas prescricións funcionais do SMSSM.
 • Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencia.
Requisitos

 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Capitán da Mariña Mercante.
  • Piloto de primeira da Mariña Mercante.
  • Piloto de segunda da Mariña Mercante.
  • Capitán de pesca.
  • Patrón de altura.
  • Patrón de litoral.
  • Patrón costeiro polivalente.
  • Patrón profesional de embarcacións de recreo.
  • Poderán así mesmo realizar estes cursos os alumnos e alumnas que:
   • Estean a cursar ou finalizasen estudos académicos correspondentes a calquera das devanditas titulacións ou certificados, ou
   • Estean a realizar ou finalizar as prácticas académicas ou profesionais correspondentes, aínda que non se posúa a titulación ou certificado oficial da Dirección Xeral da Mariña Mercante.
  • As devanditas situacións acreditaranse mediante certificado emitido polo centro de formación ou empresa, segundo corresponda.
 • Outros requisitos:
  • No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes
   • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.
  • No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a realización deste, polo menos un dos seguintes
   • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
   • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Actualización do Certificado de Operador Xeral do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima (SMSSM)

Tipo

C93

Horas

35

Número máximo de alumnos/as

12

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas e o equipo do SMSSM e cumprir coas prescricións funcionais do SMSSM.
 • Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencia.
Requisitos

 • Formación complementaria.

  • Certificado de Operador Xeral do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima.
 • Outros requisitos.

  No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes:

  • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que impida desenvolver a formación solicitada ou
  • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
  • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, conforme, e durante o tempo que dure este, polo menos un dos seguintes:

 • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.  

Certificado de Especialidade / Embarcacións de Supervivencia e botes de rescate (non rápidos)

Tipo

B96

Horas

35

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Facerse cargo dunha embarcación de supervivencia ou bote de rescate durante e despois da posta a flote.

 • Facer funcionar o motor dunha embarcación de supervivencia.

 • Organizar os superviventes e a embarcación de supervivencia tras abandonar o buque.

 • Utilizar os dispositivos de localización, incluídos os aparatos de comunicación e sinalización así como os sinais pirotécnicos.

 • Dispensar primeiros auxilios aos/ás superviventes. 

Requisitos

 • Titulación/Certificado Profesional
  • Certificado de formación básica ou Certificado de formación básica en seguridade. 
 • Outros requisitos.

No momento de presentar a solicitude:

 • Declaración responsable (pai/nai/titor/titora legal, conforme o caso) de que o/a solicitante sabe nadar,

e polo menos un dos seguintes:

 • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou  
 • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes: 

 • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Revalidación do Certificado de Embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)

Tipo

B102

Horas

13

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar e manter as seguintes competencias:

 • Facerse cargo dunha embarcación de supervivencia ou bote de rescate durante e despois da posta a flote.

 • Facer funcionar o motor dunha embarcación de supervivencia.

 • Organizar os superviventes e a embarcación de supervivencia tras abandonar o buque.

 • Utilizar os dispositivos de localización, incluídos os aparatos de sinalización.

 • Dispensar primeiros auxilios aos/ás superviventes. 

Requisitos

 • Formación complementaria.

  • Certificado de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos). 
 • Outros requisitos.  

  No momento de presentar a solicitude:

  • Declaración responsable (pai/nai/titor/titora legal, conforme o caso) de que o/a solicitante sabe nadar

e polo menos un dos seguintes:

 • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou  
 • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes: 

 • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Especialidade / Botes de rescate rápidos

Tipo

B97

Horas

28

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias: 

 • Comprender a construción, mantemento, reparacións e equipos dos botes de rescate rápidos.

 • Facerse cargo do equipo e os dispositivos de posta a flote que adoitan ir instalados durante a posta a flote e a recuperación.

 • Facerse cargo do bote de rescate rápido, co equipo que adoita ir instalado normalmente durante a súa posta a flote e recuperación.

 • Facerse cargo dun bote de rescate rápido despois da súa posta a flote.

 • Facer funcionar o motor dun bote de rescate rápido.

Requisitos

 • Titulación/Certificado Profesional

Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións ou certificacións:

 • Capitán da Mariña Mercante.
 • Piloto de primeira da Mariña Mercante.
 • Piloto de segunda da Mariña Mercante.
 • Patrón de altura.
 • Patrón de litoral.
 • Xefe de máquinas da Mariña Mercante.
 • Oficial de máquinas de primeira da Mariña Mercante.
 • Oficial de máquinas de segunda da Mariña Mercante.
 • Mecánico maior naval.
 • Mecánico naval.
 • Mariñeiro máquinas da Mariña Mercante.
 • Mariñeiro de ponte da Mariña Mercante.

Poderán así mesmo realizar este curso os alumnos e alumnas que:

 • Estean a cursar ou finalizasen estudos académicos correspondentes a calquera das devanditas titulacións ou certificados, ou
 • Estean  a realizar ou finalizar as prácticas académicas ou profesionais correspondentes, aínda que non se posúa a titulación ou certificado oficial da Dirección Xeral da Mariña Mercante.

As devanditas situacións acreditaranse mediante certificado emitido polo centro de formación ou empresa, segundo corresponda.

 • Formación complementaria.
 • Certificado de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos).              
 • Outros requisitos.

No momento de presentar a solicitude:

 • Declaración responsable (pai/nai/titor/titora legal, se é o caso) de que o/a solicitante sabe nadar.

e polo menos un dos seguintes:

 • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes: 

 • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Revalidación do Certificado de Botes de rescate rápidos

Tipo

B103

Horas

13

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar e manter as seguintes competencias: 

 • Comprender a construción, mantemento, reparacións e equipos dos botes de rescate rápidos.

 • Facerse cargo do equipo e os dispositivos de posta a flote que adoitan ir instalados durante a posta a flote e a recuperación.

 • Facerse cargo dun bote de rescate rápido despois da súa posta a flote.

Requisitos
 • Formación complementaria.  
 • Certificado de botes de rescate rápidos.
 • Outros requisitos.

No momento de presentar a solicitude:

 • Declaración responsable (pai/nai/titor/titora legal, se é o caso) de que o/a solicitante sabe nadar.

e polo menos un dos seguintes:

 • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou
 • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, se fose o caso, e durante toda a súa realización, polo menos un dos seguintes: 

 • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada ou 
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

Certificado de Suficiencia en Formación Básica para os Buques rexidos polo Código IGF

Tipo

T35

Horas

21

Número máximo de alumnos/as

20

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Contribuír á seguridade das operacións dos buques rexidos polo Código IGF.  

 • Tomar precaucións para previr os riscos nos buques rexidos polo Código IGF.

 • Tomar precaucións e medidas de seguridade e saúde no traballo.

 • Levar a cabo operacións de loita contra incendios nos buques rexidos polo Código IGF.

 • Responder a emerxencias.

 • Tomar precaucións para previr a contaminación do medio debida á descarga de combustibles que se encontren nos buques rexidos polo Código IGF.

Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional.
 • Certificado de formación básica ou formación básica en seguridade.
 • Formación complementaria.
 • Certificado Avanzado en loita contra incendios (en vigor).
 • Outros Requisitos. 

No momento de presentar a solicitude, polo menos un dos seguintes:

 • Declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada, ou
 • Certificado médico en vigor no que se acredite non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada, ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.

No momento de ser preseleccionado/a para a realización do curso, conforme, e durante o tempo que dure este, polo menos un dos seguintes:

 • Certificado médico en vigor no que se acredite que non padece enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada, ou
 • Certificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor.


Complementary Content
${loading}