Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que reduïxen la seua jornada de treball per a l'atenció del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que sofrixen els interessats per reduir la seua jornada, amb la consegüent disminució del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors al seu càrrec, durant el temps de la seua hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Esta prestació està inclosa dins de l'acció protectora del Sistema de la Seguretat Social des de l'1-1-2011 i no és aplicable als funcionaris públics, els quals es regixen pel que establix l'art. 49.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Complementary Content
${loading}