Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure'n una versió simplificada.

Prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per tenir cura del menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen els interessats en haver de reduir la seva jornada laboral, amb la consegüent disminució de salari, per la necessitat de tenir cura de manera directa, contínua i permanent dels fills o menors a càrrec, durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Aquesta prestació està inclosa dins l'acció protectora del Sistema de la Seguretat Social des de l'1-1-2011 i no és aplicable als funcionaris públics, els quals es regeixen pel que estableix l'art.49.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Complementary Content
${loading}