Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Límits d’ingressos:

RÈGIM TRANSITORI. En vigor per a aquells beneficiaris que romanguen cobrant les prestacions familiars de fill menor a càrrec per extingir.

Un dels requisits per acreditar el dret a l’assignació econòmica per fills o menors a càrrec, menors de 18 anys o no discapacitats, és no percebre ingressos anuals superiors al límit establert. Per determinar el nivell de rendes es tindran en compte els ingressos obtinguts pels progenitors o acollidors en l’exercici pressupostari anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Taula límit d’ingressos per a famílies no nombroses

Assignació econòmica per fills menors a càrrec, menors de 18 anys, no discapacitats


FAMÍLIES NO NOMBROSES
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMIT MÀXIM (LM) Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5)
1 14.544,00 588,00 15.132,00 15.132,00 -I >= 49,00 15.083,00
2 16.725,60 1.176,00 17.901,60 17.901,60 -I >= 98,00 17.803,60
3 18.907,20 1.764,00 20.671,20 20.671,20 -I >= 147,00 20.524,20
4 21.088,80 2.352,00 23.440,80 23.440,80 -I >= 196,00 23.244,80
5 23.270,40 2.940,00 26.210,40

 26.210,40 -I >= 245,00

25.965,40
6 25.452,00 3.528,00 28.980,00  28.980,00 -I >= 294,00 28.686,00
7 27.633,60 4.116,00 31.749,60  31.749,60 -I >= 343,00 31.406,60
8 29.815,20 4.704,00 34.519,20

 34.519,20 -I >= 392,00

34.127,20
9 31.996,80 5.292,00 37.288,80

 37.288,80 -I >= 441,00

36.847,80
10 34.178,40 5.880,00 40.058,40 40.058,40 -I >= 490,00 39.568,40
n Lm  =
14.544 + +2181,60
(n - 1)
A  = 588,00n LM  = Lm  + A  D = LM - I  sempre que D > = 49,00euros/any/fill Nivell màxim =
LM  -  (49.00n)


REGLES D’APLICACIÓ:

  • (1) Es rebrà l'assignació anual íntegra (A) si els ingressos anuals (I) són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
  • (2) Límit màxim computable (LM) per a comprovar si és procedent l’assignació per diferències (D). Límit màxim (LM) és el límit mínim (Lm) més 588 euros per cada causant menor de 18 anys sense discapacitat.
  • (3) Es percebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que esta diferència supere o siga igual a 49,00 euros/any per causant.
  • (4) L'assignació anyal per diferències (D), es distribuirà entre els causants.
  • (5) Si els ingressos anuals (I) són superiors a estos imports, no es percebrà cap assignació.


Taula límit d’ingressos per a famílies nombroses

Assignació econòmica per fills o menors a càrrec, menors de 18 anys, no discapacitats.

FAMÍLIES NOMBROSES
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMIT MÀXIM (LM)Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5)
3 21.888,00 1.764,00 23.652,00 23.652,00 - I > = 147,00 23.505,00
4 25.434,00 2.352,00 27.786,00 27.786,00 - I > = 196,00 27.590,00
5 28.980,00 2.940,00

31.920,00

31.920,00 - I > = 245,00 31.675,00
6 32.526,00 3.528,00 36.054,00 36.054,00 - I > = 294,00 35.760,00
7 36.072,00 4.116,00

40.188,00

40.188,00 - I > = 343,00 39.845,00
8 39.618,00 4.704,00 44.322,00 44.322,00 - I > = 392,00 43.930,00
9 43.164,00 5.292,00 48.456,00 48.456,00 - I > = 441,00 48.015,00
10 46.710,00 5.880,00 52.590,00 52.590,00 -  I> = 490,00 52.100,00
n Lm  = 21.888 + 3.546(n-3) A= 588,00 n LM = Lm + A D  = LM  - I, sempre que D >= 49,00 euros/any/fill Nivell màxim =
LM -  (49,00 n )

REGLES D’APLICACIÓ:

  • (1) Es rebrà l'assignació anual íntegra (A) si els ingressos anuals (I) són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
  • (2) Límit màxim computable (LM) per a comprovar si és procedent l’assignació per diferències (D). Límit màxim (LM) és el límit mínim (Lm) més 588 euros per cada causant menor de 18 anys sense discapacitat.
  • (3) Es percebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que esta diferència supere o siga igual a 49,00 euros/any per causant.
  • (4) L'assignació anyal per diferències (D), es distribuirà entre els causants.
  • (5) Si els ingressos anuals (I) són superiors a estos imports, no es percebrà cap assignació.


Escala d’ingressos de la unitat familiar "Pobresa de la llar familiar"

Aplicable per determinar la quantia anual de 637,92 euros als causants menors de 18 anys, sense discapacitat que acrediten el dret a l’assignació econòmica.

Integrants de la llar Interval d’ingressos Assignació íntegra anual euros
Persones > = 14 anys (M) Persones < 14 anys (N)

1

1

5.530,00 o menys

637,92 x H

1

2

6.805,00 o menys

637,92 x H

1

3

8.080,00 o menys

637,92 x H

2

1

7.655,00 o menys

637,92 x H

2

2

8.930,00 o menys

637,92 x H

2

3

10.206,00 o menys

637,92 x H

3

1

9.782,00 o menys

637,92 x H

3

2

11.057,00 o menys

637,92 x H

3

3

12.331,00 o menys

637,92 x H

M

M

4.253 + [(4.253 x 0,5 x (M-1)) + (4.253 x 0,3 x N)] o menys

637,92 x H


Beneficiaris:

H= Fills a càrrec menors de 18 anys

N= Nombre de menors de 14 anys a la llar

M= Nombre de persones de 14 anys o més a la llar. 

Complementary Content
${loading}