Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Límites de ingresos

RÉXIME TRANSITORIO. En vigor para aqueles beneficiarios que permanezan cobrando as prestacións familiares de fillo menor a cargo a extinguir.

Un dos requisitos para acreditar dereito á asignación económica por fillos ou menores a cargo, menores de 18 anos, non discapacitados, é non percibir ingresos anuais superiores ao límite establecido. Para determinar o nivel de rendas teranse en conta os ingresos obtidos polos proxenitores ou acolledores no exercicio orzamentario anterior á data de presentación da solicitude.

Táboa límite de ingresos para familias non numerosas

Asignación económica por fillos ou menores a cargo, menores de 18, non discapacitados


FAMILIAS NON NUMEROSAS
FILLOS A CARGO (n) LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMITE MÁXIMO (LM) Ingresos > Lm < LM (2) ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENZAS (D) (3) (4) NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5)
1 14.544,00 588,00 15.132,00 15.132,00 -I >= 49,00 15.083,00
2 16.725,60 1.176,00 17.901,60 17.901,60 -I >= 98,00 17.803,60
3 18.907,20 1.764,00 20.671,20 20.671,20 -I >= 147,00 20.524,20
4 21.088,80 2.352,00 23.440,80 23.440,80 -I >= 196,00 23.244,80
5 23.270,40 2.940,00 26.210,40

 26.210,40 -I >= 245,00

25.965,40
6 25.452,00 3.528,00 28.980,00  28.980,00 -I >= 294,00 28.686,00
7 27.633,60 4.116,00 31.749,60  31.749,60 -I >= 343,00 31.406,60
8 29.815,20 4.704,00 34.519,20

 34.519,20 -I >= 392,00

34.127,20
9 31.996,80 5.292,00 37.288,80

 37.288,80 -I >= 441,00

36.847,80
10 34.178,40 5.880,00 40.058,40 40.058,40 -I >= 490,00 39.568,40
n Lm  =
14.544+2181,60
(n - 1)
A  = 588,00n LM  = Lm  + A  D = LM - I  sempre que D > = 49,00 euros/ano/fillo Nivel máximo =
LM  -  (49.00n)


REGRAS DE APLICACIÓN:

  • (1) Percibirase asignación anual íntegra (A), se os ingresos anuais (I) son inferiores ou iguais ao límite mínimo (Lm) en función dos causantes totais.
  • (2) Límite máximo computable (LM) para comprobar se procede asignación por diferenzas (D). Límite máximo (LM) é o límite mínimo (Lm) máis 588 euros por cada causante menor de 18 sen discapacidade.
  • (3) Percibirase unha asignación anual (D) igual á diferenza entre o límite máximo (LM) e os ingresos (I), sempre que a devandita diferenza supere ou sexa igual a 49,00 euros/ano por causante.
  • (4) A asignación anual por diferenzas (D), distribuirase entre os causantes.
  • (5) Se os ingresos anuais (I) son superiores a estes importes, non se percibirá asignación.


Táboa límite de ingresos para familias numerosas

Asignación económica por fillos ou menores a cargo, menores de 18 anos, non discapacitados.

FAMILIAS NUMEROSAS
FILLOS A CARGO (n) LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMITE MÁXIMO (LM)Ingresos > Lm < LM (2) ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENZAS (D) (3) (4) NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5)
3 21.888,00 1.764,00 23.652,00 23.652,00 - I > = 147,00 23.505,00
4 25.434,00 2.352,00 27.786,00 27.786,00 - I > = 196,00 27.590,00
5 28.980,00 2.940,00

31.920,00

31.920,00 - I > = 245,00 31.675,00
6 32.526,00 3.528,00 36.054,00 36.054,00 - I > = 294,00 35.760,00
7 36.072,00 4.116,00

40.188,00

40.188,00 - I > = 343,00 39.845,00
8 39.618,00 4.704,00 44.322,00 44.322,00 - I > = 392,00 43.930,00
9 43.164,00 5.292,00 48.456,00 48.456,00 - I > = 441,00 48.015,00
10 46.710,00 5.880,00 52.590,00 52.590,00 -  I> = 490,00 52.100,00
n Lm  = 21.888 + 3.546 (n-3) A= 588,00 n LM = Lm + A D  = LM  - I sempre que D >= 49,00 euros/ano/fillo Nivel máximo =
LM -  (49,00 n )

REGRAS DE APLICACIÓN:

  • (1) Percibirase asignación anual íntegra (A), se os ingresos anuais (I) son inferiores ou iguais ao límite mínimo (Lm) en función dos causantes totais.
  • (2) Límite máximo computable (LM) para comprobar se procede asignación por diferenzas (D). Límite máximo (LM) é o límite mínimo (Lm) máis 588 euros por cada causante menor de 18 sen discapacidade.
  • (3) Percibirase unha asignación anual (D) igual á diferenza entre o límite máximo (LM) e os ingresos (I), sempre que a devandita diferenza supere ou sexa igual a 49,00 euros/ano por causante.
  • (4) A asignación anual por diferenzas (D), distribuirase entre os causantes.
  • (5) Se os ingresos anuais (I) son superiores a estes importes, non se percibirá asignación.


Escala de ingresos da unidade familiar "Pobreza do fogar familiar"

Aplicable para determinar a contía anual de 637,92 euros aos causantes menores de 18 anos, sen discapacidade que acrediten o dereito á asignación económica.

Integrantes do fogar Intervalo de ingresos Asignación íntegra anual euros
Persoas > = 14 anos (M) Persoas < 14 anos (N)

1

1

5.530,00 ou menos

637,92 x H

1

2

6.805,00 ou menos

637,92 x H

1

3

8.080,00 ou menos

637,92 x H

2

1

7.655,00 ou menos

637,92 x H

2

2

8.930,00 ou menos

637,92 x H

2

3

10.206,00 ou menos

637,92 x H

3

1

9.782,00 ou menos

637,92 x H

3

2

11.057,00 ou menos

637,92 x H

3

3

12.331,00 ou menos

637,92 x H

M

N

4.253 + [(4.253 x 0,5 x (M-1)) + (4.253 x 0,3 x N)] ou menos

637,92 x H


Beneficiarios:

H= Fillos a cargo menores de 18 anos

N= Número de menores de 14 anos no fogar

M= Número de persoas de 14 ou máis anos no fogar. 

Complementary Content
${loading}