Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Comptabilitats

  • És compatible amb les pensions de viudetat i orfandat causades pel mateix subjecte.
  • La realització de feines per part del nét i germà de menys de 22 anys té els mateixos efectes suspensius que els que s'indiquen en la pensió d'orfandat.
  • És incompatible amb el cobrament pel beneficiari d'altres pensions públiques, així com amb ingressos de qualsevol tipus que superen, en còmput anual, la quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, també computada anualment.
  • A partir de l’1-1-04, si el causant no es troba en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data de la defunció, serà incompatible amb el reconeixement d'una altra pensió a favor de familiars en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, llevat que les cotitzacions acreditades en cada un dels règims se superposen, almenys, durant quinze anys.
Complementary Content
${loading}