Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Compatibilidades

  • É compatible coas pensións de viuvez e orfandade causadas polo mesmo suxeito.
  • A realización de traballos por parte do neto e irmán menor de 22 anos produce os mesmos efectos suspensivos que os indicados na pensión de orfandade.
  • É incompatible coa percepción polo beneficiario doutras pensións públicas, así como con ingresos de calquera natureza que superen, en cómputo anual, a contía do salario mínimo interprofesional vixente en cada momento, tamén computada anualmente.
  • A partir do 01-01-2004, se o causante non se atopase en alta ou en situación asimilada á de alta na data do falecemento, será incompatible co recoñecemento doutra pensión de orfandade en calquera dos réximes da Seguridade Social, agás que as cotizacións acreditadas en cada un dos réximes se superpoñan, polo menos, durante 15 anos.
Complementary Content
${loading}