Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Tratamento médico programado noutro estado membro

  • En aplicación dos Regulamentos Comunitarios 883/2004 e 987/2009, baixo  determinadas condicións pode ter dereito a recibir tratamento médico programado noutro Estado membro da UE, Espazo Económico Europeo ou Suíza. A condición principal é que o tratamento figure entre as prestacións previstas no estado en que reside o interesado e, debido ao seu estado de saúde e da evolución probable da enfermidade, non lle poida ser dispensado nun prazo xustificable dende un punto de vista médica. Este tratamento debe ser autorizado previamente e acredítase ante a institución sanitaria do país onde vai recibilo cun formulario E-112-ES (S2).
  • En aplicación da Directiva 2011/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 09/03/11, relativa á aplicación dos dereitos dos pacientes na asistencia sanitaria transfronteiriza. O Ministerio de Sanidade informa sobre esta opción na súa web: Asistencia Sanitaria Transfronteiriza na UE.

Dúbidas

Se ten calquera outra dúbida pódena facer chegar a través do caixa de correo de consultas, seleccionando o tema “Asistencia Sanitaria Internacional”.

Se necesita formular unha consulta ao Punto Nacional de Contacto do Ministerio de Sanidade acceda a este formulario.

Cando non é necesario solicitar o formulario E-112-ES (S2)?

Para tratamento de diálise renal, oxigenoterapia, tratamento especial da asma, ecocardiografía en caso de enfermidades crónicas autoinmunes e quimioterapia. Neste caso, a asistencia cubriríase mediante a Tarxeta Sanitaria Europea ou Certificado Provisional Substitutorio. Para iso, con vistas a garantir que o tratamento é accesible durante a estancia temporal da persoa asegurada, debería ser en principio obxecto dun acordo previo entre esta e a unidade que dispense o tratamento.


Onde?

No Servizo Público de Saúde. A autorización dun tratamento médico programado noutro Estado membro corresponde ao  Servizo Público de Saúde da  Comunidade Autónoma, que emitirá, se procede, a preceptiva “Autorización para a concesión do formulario E112/S2”.

No Instituto Nacional da Seguridade Social. Unha vez autorizado debe acudir a un Centro de Atención e Información da Seguridade Social ou á Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social, co fin de que lle emitan o formulario E-112-ES (S2).
Para presentar a solicitude presencialmente, pode pedir cita previa a través da  Sede Electrónica da Seguridade Social: https://sede.seg-social.gob.es/  e premer en  Cita previa para prestacións e outras xestións. Tamén, durante as 24 horas do día, no servizo automatizado de cita previa: 901 10 65 70. Para facilitar a obtención da cita é conveniente que ao realizar a chamada poida achegar sen demora os seus datos de identificación (NIE) e o seu código postal.

Quen pode solicitar o formulario E-112-ES (S2)?

Titulares do dereito á asistencia sanitaria e beneficiarios ao seu cargo que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}