Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Tractament mèdic programat en un altre estat membre

  • En aplicació dels Reglaments Comunitaris 883/2004 i 987/2009, sota  determinades condicions pot tenir dret a rebre tractament mèdic programat en un altre Estat membre de la UE, Espai Econòmic Europeu o Suïssa. La condició principal és que el tractament figuri entre les prestacions previstes en l’estat en què resideix l’interessat i, a causa del seu estat de salut i de l’evolució probable de la malaltia, no pugui ser-li dispensat en un termini justificable des d’un punt de vista mèdic. Aquest tractament ha de ser autoritzat prèviament, i s’acredita davant de la institució sanitària del país on el rebrà amb un formulari E-112-ES (S2).
  • En aplicació de la Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 09/03/11, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera. El Ministeri de Sanitat informa sobre aquesta opció al seu web: Assistència Sanitària Transfronterera a la UE.


Dubtes

Si té qualsevol altre dubte pot fer-nos-el arribar a través de la bústia de consultes, seleccionant el tema “Assistència Sanitària Internacional”.

Si necessita formular una consulta al Punt Nacional de Contacte del Ministeri de Sanitat accedeixi a aquest formulari.

Quan no és necessari sol·licitar el formulari E-112-ES (S2)?

Per a tractament de diàlisi renal, oxigenoteràpia, tractament especial de l’asma, ecocardiografia en cas de malalties cròniques autoimmunes i quimioteràpia. En aquest cas, l’assistència es cobriria mitjançant la Targeta Sanitària Europea o Certificat Provisional Substitutori. Per a això, per garantir que el tractament és accessible durant l’estada temporal de la persona assegurada, hauria de ser en principi objecte d’un acord previ entre aquesta i la unitat que dispensi el tractament.


On?

Al Servei Públic de Salut. L’autorització d’un tractament mèdic programat en un altre Estat membre correspon al  Servei Públic de Salut de la  Comunitat Autònoma, que emetrà, si procedeix, la preceptiva “Autorització per a la concessió del formulari E112 / S2”.

A l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Una vegada autoritzat, ha d’acudir a un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social o a la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a fi que li emetin el formulari E-112-ES (S2).
Per presentar la sol·licitud presencialment, pot demanar cita prèvia a través de  la Seu Electrònica de la Seguretat Social: https://sede.seg-social.gob.es/  i fer clic en  Cita prèvia per a prestacions i altres gestions. També, durant les 24 hores del dia, en el servei automatitzat de cita prèvia: 901 10 65 70. Per facilitar l’obtenció de la cita, és convenient que, en realitzar la trucada, pugui aportar sense demora les seves dades d’identificació (NIE) i el seu codi postal.

Qui pot sol·licitar el formulari E-112-ES (S2)?

Titulars del dret a l'assistència sanitària i beneficiaris a càrrec seu que compleixin els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}