Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

L'obligació de cotitzar

Què és la cotització?

És l'acció per la qual els subjectes obligats aporten recursos econòmics al Sistema de la Seguretat Social en virtut de la seua inclusió en eixe sistema, per l'exercici d'una activitat laboral.

Els seus elements bàsics són la base de cotització, el tipua de cotització i la quota.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Qui està obligat a cotitzar Descargar documento Qui està obligat a cotitzar. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Qui està obligat a cotitzar. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,17 KB) 24/05/2012

Des de quan s'ha de cotitzar?: Naixement, duració i extinció de l'obligació


L'obligació de cotitzar naix des de l'inici de l'activitat laboral. La mera sol·liticud de l'alta del treballador tindrà en tot cas idèntic efecte. La no-presentació de la sol·licitud d'afiliació/alta no impedirà el naixement de l'obligació de cotitzar des del moment que concórreguen els requisits que en determinen la inclusió en el Règim que corresponga.

Es manté durant tot el període en què el treballador desenvolupe la seua activitat. L'obligació de cotitzar continuarà en les situacions de:

  • Incapacitat temporal
  • Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • Descans per maternitat i paternitat.
  • Compliment de deures de caràcter públic.
  • Exercici de càrrecs de representació sindical (sempre que no donen lloc a excedència en el treball o al cessament en l'activitat).
  • Permisos i llicències que no donen lloc a excedències en el treball.
  • Convenis especials
  • Desocupació contributiva.
  • Desocupació assistencial, si és el cas.
  • En els casos establits en les normes reguladores de cada Règim .


S'extingeix amb el cessament en el treball, sempre que es comunique la baixa dins del termini i la forma escaient establits.

En els casos en què no se sol·licite la baixa o es formule fora de termini, no s'extingirà l'obligació de cotitzar fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball per compte d'altre, en l'activitat per compte propi o en la situació determinant de la inclusió en el Règim de la Seguretat Social de què es tracte.

El dret de l'Administració de la Seguretat Social per a determinar els deutes amb aquesta l'objecte dels quals estiga constituït per quotes, així com l'acció per a exigir-ne el pagament, prescriurà als quatre anys. La prescripció quedarà interrompuda per les causes ordinàries i, en tot cas, per qualsevol actuació administrativa realitzada amb coneixement formal del responsable del pagament conduent a la liquidació o recaptació del deute i, especialment, per la reclamació administrativa mitjançant reclamació de deute o acta de liquidació. (Nova redacció de l'article 21 de la Llei General de Seguretat Social, segons el que disposa l'article 24 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social).

Complementary Content
${loading}