Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

L'obligació de cotitzar

Què és la cotització?

És l'acció per la qual els subjectes obligats aporten recursos econòmics al Sistema de la Seguretat Social en virtut de la seva inclusió en aquest sistema, per l'exercici d'una activitat laboral.

Els elements bàsics són la base de cotització, el tipus de cotització i la quota.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Qui està obligat a cotitzar Descargar documento Qui està obligat a cotitzar. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Qui està obligat a cotitzar. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,17 KB) 24/05/2012

Quan s'ha de començar a cotitzar? Naixement, durada i extinció de l'obligació


L'obligació de cotitzar neix amb l'inici de l'activitat laboral. La sol·licitud d'alta del treballador té també aquest efecte. La no-presentació de la sol·licitud d'afiliació/alta no impedeix el naixement de l'obligació de cotitzar des del moment en què concorren els requisits que determinen la inclusió del treballador al règim corresponent.

Es manté durant tot el període en què el treballador desenvolupa l'activitat. L'obligació de cotitzar és vigent en les situacions següents:

  • Incapacitat temporal
  • Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural
  • Descans per maternitat i paternitat
  • Compliment de deures de caràcter públic
  • Exercici de càrrecs de representació sindical (sempre que no provoquin una excedència a la feina o el cessament de l'activitat)
  • Permisos i llicències que no provoquin excedències a la feina
  • Convenis especials
  • Desocupació contributiva
  • Desocupació assistencial, si escau
  • En els supòsits establerts a les normes reguladores de cada règim.


S'extingeix quan finalitza la relació laboral, sempre que es comuniqui la baixa de la manera i en el termini estipulats.

En els casos en què no se sol·liciti la baixa o es tramiti fora de termini, no s'extingeix l'obligació de cotitzar fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social té coneixement del cessament de la feina per compte d'altri, de l'activitat per compte propi o de la situació que determina la inclusió al règim de la Seguretat Social en qüestió.

El dret de l'Administració de la Seguretat Social per determinar els deutes contrets amb aquesta institució en concepte de quotes, com també les mesures per exigir-ne el pagament, prescriuen al cap de quatre anys. La prescripció queda interrompuda per les causes ordinàries i, en tot cas, per qualsevol actuació administrativa realitzada amb coneixement formal del responsable del pagament que condueixi a la liquidació o recaptació del deute i, especialment, per una reclamació administrativa tramitada a través d'una reclamació de deute o una acta de liquidació. (Nova redacció de l'article 21 de la Llei general de Seguretat Social, d'acord amb el que estipula l'article 24 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.)

Complementary Content
${loading}