Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Bases de Cotització Artistes

Bases de Cotització Artistes

Any 2024

Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es fan per a ràdio i televisió o mitjançant gravacions.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2024 - Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener (BOE 30 de gener)
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors, directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 61,58

56.646,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 51,07

56.646,00
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 44,43

56.646,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 44,43
(*) 56.646,00
5 Adjunts de direcció 44,10

56.646,00
7 Secretaris de direcció 44,10

56.646,00

II. Treballs de producció, doblatge de pel·lícules o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratges, curtmetratges o publicitat) o per a televisió, i treballs tècnics i auxiliars directament vinculats a activitats d’arts escèniques, audiovisuals i les musicals.

Reial Decret Llei 5/2022, de 22 de març, (BOE 23/03/22), Disposició final segona on es modifica apartat 1 i 3 de l’art.32 del RD 2064/1995, incloent categories professionals a partir de 31/03/2022.
BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2024 - Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener (BOE del 30 de gener)
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros
Euros
1 Directors 61,58
56.646,00
2 Directors de fotografia 51,07
56.646,00
3 Directors de producció, directors tècnics i actors 44,43
56.646,00
4 Decoradors, escenògrafs d’espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals, dissenyadors de maquinària escènica, directors de so, directors d’il·luminació, directors de sastreria. 44,10
56.646,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladores, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, il·luminadors, tècnics de so, tècnics de maquinària escènica, tècnics d’attrezzo i tècnics de sastreria. 44,10 (*) 56.646,00
7 Ajudants d’operador, ajudants maquilladores, ajudants caracteritzadors, ajudants so, ajudants regidoría, ajudants il·luminadors, ajudants de maquinaria escènica, ajudants d’attrezzo, ajudants de sastreria, ajudants  decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria segons, ajudants de producció, secretaris de rodatge, secretaris de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració, avisadors. 44,10
56.646,00

Base a compte diària artistes I. i II. 2024
(*) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 534,00 314,00
Entre 534,01 i 961,00 396,00
Entre 961,01 i 1.608,00 473,00
Més de 1.608,00 628,00


Any 2023

Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es fan per a ràdio i televisió o mitjançant gravacions.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2023 - Ordre PCM/74/2023 (BOE d’01/23) efecte 01.01.2023 i Ordre PCM/313/2023 (BOE 03/23) efecte 01.01.2023
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors, directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 58,65
53.946,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 48,64
53.946,00
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 42,31
53.946,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 42,31 (*) 53.946,00
5 Adjunts de direcció 42,00
53.946,00
7 Secretaris de direcció 42,00
53.946,00

II. Treballs de producció, doblatge de pel·lícules o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratges, curtmetratges o publicitat) o per a televisió, i treballs tècnics i auxiliars directament vinculats a activitats d’arts escèniques, audiovisuals i les musicals.

Reial Decret Llei 5/2022, de 22 de març, (BOE 23/03/22), Disposició final segona on es modifica apartat 1 i 3 de l’art.32 del RD 2064/1995, incloent categories professionals a partir de 31/03/2022.
BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2023 - Ordre PCM/74/2023 (BOE d’01/23) efecte 01.01.2023 i Ordre PCM/313/2023 (BOE 03/23) efecte 01.01.2023
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros
Euros
1 Directors 58,65
53.946,00
2 Directors de fotografia 48,64
53.946,00
3 Directors de producció, directors tècnics i actors 42,31
53.946,00
4 Decoradors, escenògrafs d’espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals, dissenyadors de maquinària escènica, directors de so, directors d’il·luminació, directors de sastreria. 42,00
53.946,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladores, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, il·luminadors, tècnics de so, tècnics de maquinària escènica, tècnics d’attrezzo i tècnics de sastreria. 42,00 (*) 53.946,00
7 Ajudants d’operador, ajudants maquilladores, ajudants caracteritzadors, ajudants so, ajudants regidoría, ajudants il·luminadors, ajudants de maquinaria escènica, ajudants d’attrezzo, ajudants de sastreria, ajudants  decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria segons, ajudants de producció, secretaris de rodatge, secretaris de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració, avisadors. 42,00
53.946,00

Base a compte diària artistes I. i II. 2023
(*) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 509,00 299,00
Entre 509,01 i 915,00 377,00
Entre 915,01 i 1.531,00 450,00
Més de 1.531,00 598,00

Any 2022

Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es fan per a ràdio i televisió o mitjançant gravacions.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2022 - Ordre PCM/244/2022, de 30/03 (BOE de 02/22) efecte 01.01.2022
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors, directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 54,31
49.672,80
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 45,03
49.672,80
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 39,18
49.672,80
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 39,18 (*) 49.672,80
5 Adjunts de direcció 38,89
49.672,80
7 Secretaris de direcció 38,89
49.672,80

II. Treballs de producció, doblatge de pel·lícules o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratges, curtmetratges o publicitat) o per a televisió, i treballs tècnics i auxiliars directament vinculats a activitats d’arts escèniques, audiovisuals i les musicals.

Reial Decret Llei 5/2022, de 22 de març, (BOE 23/03/22), Disposició final segona on es modifica apartat 1 i 3 de l’art.32 del RD 2064/1995, incloent categories professionals a partir de 31/03/2022.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2022 - Ordre PCM/244/2022, de 30/03 (BOE de 03/22), efecte 01.01.2022
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros
Euros
1 Directors 54,31
49.672,80
2 Directors de fotografia 45,03
49.672,80
3 Directors de producció, directors tècnics i actors 39,18
49.672,80
4 Decoradors, escenògrafs d’espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals, dissenyadors de maquinària escènica, directors de so, directors d’il·luminació, directors de sastreria. 38,89
49.672,80
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladores, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, il·luminadors, tècnics de so, tècnics de maquinària escènica, tècnics d’attrezzo i tècnics de sastreria. 38,89 (*) 49.672,80
7 Ajudants d’operador, ajudants maquilladores, ajudants caracteritzadors, ajudants so, ajudants regidoría, ajudants il·luminadors, ajudants de maquinaria escènica, ajudants d’attrezzo, ajudants de sastreria, ajudants  decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria segons, ajudants de producció, secretaris de rodatge, secretaris de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració, avisadors. 38,89
49.672,80

Base a compte diària artistes I. i II. 2022
(*) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 469,00 275,00
Entre 469,01 i 843,00 347,00
Entre 843,01 i 1.410,00 414,00
Més de 1.410,00 551,00

Any 2021

Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es fan per a ràdio i televisió o mitjançant gravacions.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2021 Des de l’1/9/2021 al 31/12/2021 - Ordre PCM/1353/2021, de 02/12 (BOE de 04/12) efecte 01.09.2021
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors, directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 52,41
48.841,20
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 43,46
48.841,20
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 37,81
48.841,20
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 37,81 (*) 48.841,20
5 Adjunts de direcció 37,53
48.841,20
7 Secretaris de direcció 37,53
48.841,20

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2021 Des de l’01/01/2021 al 31/08/2021- Ordre TMS/83/2019, de 31/01 (BOE de 02/02) efecte 01.09.2019
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors, directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 48,88
48.841,20
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 40,53
48.841,20
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 35,26
48.841,20
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 35,26 (*) 48.841,20
5 Adjunts de direcció 35,00
48.841,20
7 Secretaris de direcció 35,00
48.841,20

II. Treballs de producció, doblatge de pel·lícules o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratges, curtmetratges o publicitat) o per a televisió.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2021 - Des de l’1/9/2021 al 31/12/2021 - Ordre PCM/1353/2021, de 02/12 (BOE de 04/12) efecte 01.09.2021
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors 52,41
48.841,20
2 Directors de fotografia 43,46
48.841,20
3 Directors de producció i actors 37,81
48.841,20
4 Decoradors 37,53
48.841,20
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 37,53
48.841,20
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 37,53
48.841,20

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2021 - Des de l’01/01/2021 al 31/08/2021 - Ordre TMS/83/2019, de 31/01 (BOE de 02/02) efecte 01.01.2019
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors 48,88
48.841,20
2 Directors de fotografia 40,53
48.841,20
3 Directors de producció i actors 35,26
48.841,20
4 Decoradors 35,00
48.841,20
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 35,00 (*) 48.841,20
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 35,00
48.841,20

Base a compte diària artistes I. i II. 2021
(*) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 461,00 270,00
Entre 461,01 i 829,00 341,00
Entre 829,01 i 1.386,00 407,00
Més de 1.386,00 542,00

Any 2020

Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es fan per a ràdio i televisió o mitjançant gravacions.


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2020 - Ordre TMS/83/2019, de 31/1 (BOE del 2/2) efecte des de l'1/1/2019
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors, directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 48,88
48.841,20
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 40,53
48.841,20
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 35,26
48.841,20
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 35,26 (*) 48.841,20
5 Adjunts de direcció 35,00
48.841,20
7 Secretaris de direcció 35,00
48.841,20

II. Treballs de producció, doblatge de pel·lícules o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratges, curtmetratges o publicitat) o per a televisió.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2020 - Ordre TMS/83/2019, de 31/01 (BOE de 02/02), Efecte 01.01.2019
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directors 48,88
48.841,20
2 Directors de fotografia 40,53
48.841,20
3 Directors de producció i actors 35,26
48.841,20
4 Decoradors 35,00
48.841,20
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 35,00 (*) 48.841,20
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 35,00
48.841,20

Base a compte diària artistes I. i II. 2020
(*) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 461,00 270,00
Entre 461,01 i 829,00 341,00
Entre 829,01 i 1.386,00 407,00
Més de 1.386,00 542,00


Complementary Content
${loading}