Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Bases de Cotización Artistas

Bases de Cotización Artistas

Ano 2024

I. Traballos de teatro, circo, música, variedades e folclore, incluídos os que se realicen para radio e televisión ou mediante gravacións.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2024 - Orde TIN/51/2024, do 29 de xaneiro (BOE do 30 de xaneiro).
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores, directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 61,58

56.646,00
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 51,07

56.646,00
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 44,43

56.646,00
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore. 44,43
(*) 56.646,00
5 Adxuntos de dirección 44,10

56.646,00
7 Secretarios de dirección 44,10

56.646,00

II. Traballos de produción, dobraxe de películas ou sincronización de películas (tanto nas modalidades de longametraxes, curtametraxes ou publicidade) ou para televisión, e traballos técnicos e auxiliares directamente vinculados a actividades de artes escénicas, audiovisuais e as musicais.

Real Decreto-Lei 5/2022, do 22 de marzo, (BOE 23/03/22), Disposición final segunda onde se modifica apartado 1 e 3 do art.32 do RD 2064/1995, incluíndo categorías profesionais a partir de 31/03/2022.
BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2024 - Orde TIN/51/2024, do 29 de xaneiro (BOE do 30 de xaneiro).
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros
Euros
1 Directores 61,58
56.646,00
2 Directores de fotografía 51,07
56.646,00
3 Directores de produción, directores técnicos e actores 44,43
56.646,00
4 Decoradores, escenógrafos de espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais, deseñadores de maquinaria escénica, directores de son, directores de iluminación, directores de xastraría. 44,10
56.646,00
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, iluminadores, técnicos de son, técnicos de maquinaria escénica, técnicos de utilería e técnicos de xastrería. 44,10 (*) 56.646,00
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, axudantes caracterizadores, axudantes son, axudantes rexedoría, axudantes iluminadores, axudantes de maquinaría escénica, axudantes de utilería, axudantes de xastraría, axudantes  decoradores, peiteadores, axudantes de peiteadores segundos, axudantes de produción, secretarios de rodaxe, secretarios de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración, avisadores. 44,10
56.646,00

Base a conta diaria artistas I. e II. 2024
(*) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 534,00 314,00
Entre 534,01 e 961,00 396,00
Entre 961,01 e 1.608,00 473,00
Maior de 1.608,00 628,00


Ano 2023

I. Traballos de teatro, circo, música, variedades e folclore, incluídos os que se realicen para radio e televisión ou mediante gravacións.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2023 - Orde PCM/74/2023 (BOE do 01/23) efectos 01.01.2023 e Orde PCM/313/2023 (BOE 03/23) efectos 01.01.2023
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores, directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 58,65
53.946,00
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 48,64
53.946,00
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 42,31
53.946,00
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore. 42,31 (*) 53.946,00
5 Adxuntos de dirección 42,00
53.946,00
7 Secretarios de dirección 42,00
53.946,00

II. Traballos de produción, dobraxe de películas ou sincronización de películas (tanto nas modalidades de longametraxes, curtametraxes ou publicidade) ou para televisión, e traballos técnicos e auxiliares directamente vinculados a actividades de artes escénicas, audiovisuais e as musicais.

Real Decreto-Lei 5/2022, do 22 de marzo, (BOE 23/03/22), Disposición final segunda onde se modifica apartado 1 e 3 do art.32 do RD 2064/1995, incluíndo categorías profesionais a partir de 31/03/2022.
BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2023 - Orde PCM/74/2023 (BOE do 01/23) efectos 01.01.2023 e Orde PCM/313/2023 (BOE 03/23) efectos 01.01.2023
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros
Euros
1 Directores 58,65
53.946,00
2 Directores de fotografía 48,64
53.946,00
3 Directores de produción, directores técnicos e actores 42,31
53.946,00
4 Decoradores, escenógrafos de espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais, deseñadores de maquinaria escénica, directores de son, directores de iluminación, directores de xastraría. 42,00
53.946,00
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, iluminadores, técnicos de son, técnicos de maquinaria escénica, técnicos de utilería e técnicos de xastrería. 42,00 (*) 53.946,00
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, axudantes caracterizadores, axudantes son, axudantes rexedoría, axudantes iluminadores, axudantes de maquinaría escénica, axudantes de utilería, axudantes de xastraría, axudantes  decoradores, peiteadores, axudantes de peiteadores segundos, axudantes de produción, secretarios de rodaxe, secretarios de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración, avisadores. 42,00
53.946,00

Base a conta diaria artistas I. e II. 2023
(*) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 509,00 299,00
Entre 509,01 e 915,00 377,00
Entre 915,01 e 1.531,00 450,00
Maior de 1.531,00 598,00

Ano 2022

I. Traballos de teatro, circo, música, variedades e folclore, incluídos os que se realicen para radio e televisión ou mediante gravacións.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2022 - Orde PCM/244/2022, do 30/03 (BOE do 02/22) efectos 01.01.2022
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores, directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 54,31
49.672,80
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 45,03
49.672,80
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 39,18
49.672,80
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore. 39,18 (*) 49.672,80
5 Adxuntos de dirección 38,89
49.672,80
7 Secretarios de dirección 38,89
49.672,80

II. Traballos de produción, dobraxe de películas ou sincronización de películas (tanto nas modalidades de longametraxes, curtametraxes ou publicidade) ou para televisión, e traballos técnicos e auxiliares directamente vinculados a actividades de artes escénicas, audiovisuais e as musicais.

Real Decreto-Lei 5/2022, do 22 de marzo, (BOE 23/03/22), Disposición final segunda onde se modifica apartado 1 e 3 do art.32 do RD 2064/1995, incluíndo categorías profesionais a partir de 31/03/2022.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2022 - Orde PCM/244/2022, do 30/03 (BOE 03/22) Efectos 01.01.2022
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros
Euros
1 Directores 54,31
49.672,80
2 Directores de fotografía 45,03
49.672,80
3 Directores de produción, directores técnicos e actores 39,18
49.672,80
4 Decoradores, escenógrafos de espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais, deseñadores de maquinaria escénica, directores de son, directores de iluminación, directores de xastraría. 38,89
49.672,80
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, iluminadores, técnicos de son, técnicos de maquinaria escénica, técnicos de utilería e técnicos de xastrería. 38,89 (*) 49.672,80
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, axudantes caracterizadores, axudantes son, axudantes rexedoría, axudantes iluminadores, axudantes de maquinaría escénica, axudantes de utilería, axudantes de xastraría, axudantes  decoradores, peiteadores, axudantes de peiteadores segundos, axudantes de produción, secretarios de rodaxe, secretarios de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración, avisadores. 38,89
49.672,80

Base a conta diaria artistas I. e II. 2022
(*) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 469,00 275,00
Entre 469,01 e 843,00 347,00
Entre 843,01 e 1.410,00 414,00
Maior de 1.410,00 551,00

Ano 2021

I. Traballos de teatro, circo, música, variedades e folclore, incluídos os que se realicen para radio e televisión ou mediante gravacións.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2021 Dende o 01/09/2021 ao 31/12/2021- Orde PCM/1353/2021, do 02/12 (BOE do 04/12) efectos 01.09.2021
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores, directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 52,41
48.841,20
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 43,46
48.841,20
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 37,81
48.841,20
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore. 37,81 (*) 48.841,20
5 Adxuntos de dirección 37,53
48.841,20
7 Secretarios de dirección 37,53
48.841,20

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2021 Dende o 01/01/2021 ao 31/08/2021- Orde TMS/83/2019, do 31/01 (BOE do 02/02) efectos 01.09.2019
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores, directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 48,88
48.841,20
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 40,53
48.841,20
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 35,26
48.841,20
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore. 35,26 (*) 48.841,20
5 Adxuntos de dirección 35,00
48.841,20
7 Secretarios de dirección 35,00
48.841,20

II. Traballos de produción, dobraxe de filmes ou sincronización de filmes (en calquera destas modalidades: longametraxe, curtametraxe ou publicidade) ou para televisión.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2021 - Dende o 01/09/2021 ao 31/12/2021 - Orde PCM/1353/2021, do 02/12 (BOE do 04/12) efectos 01.09.2021
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores 52,41
48.841,20
2 Directores de fotografía 43,46
48.841,20
3 Directores de produción e actores 37,81
48.841,20
4 Decoradores 37,53
48.841,20
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 37,53
48.841,20
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 37,53
48.841,20

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2021 - Dende o 01/01/2021 ao 31/08/2021 - Orde TMS/83/2019, do 31/01 (BOE do 02/02) efectos 01.01.2019
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores 48,88
48.841,20
2 Directores de fotografía 40,53
48.841,20
3 Directores de produción e actores 35,26
48.841,20
4 Decoradores 35,00
48.841,20
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 35,00 (*) 48.841,20
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 35,00
48.841,20

Base a conta diaria artistas I. e II. 2021
(*) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 461,00 270,00
Entre 461,01 e 829,00 341,00
Entre 829,01 e 1.386,00 407,00
Maior de 1.386,00 542,00

Ano 2020

I. Traballos de teatro, circo, música, variedades e folclore, incluídos os que se realicen para radio e televisión ou mediante gravacións.


BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2020 - Orde TMS/83/2019, do 31/01 (BOE do 02/02) efectos 01.01.2019
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores, directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 48,88
48.841,20
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 40,53
48.841,20
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 35,26
48.841,20
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore. 35,26 (*) 48.841,20
5 Adxuntos de dirección 35,00
48.841,20
7 Secretarios de dirección 35,00
48.841,20

II. Traballos de produción, dobraxe de filmes ou sincronización de filmes (en calquera destas modalidades: longametraxe, curtametraxe ou publicidade) ou para televisión.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2020 -Orde TMS/83/2019, do 31/01 (BOE 02/02) , Efectos 01-01-2019
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual


Euros Euros Euros
1 Directores 48,88
48.841,20
2 Directores de fotografía 40,53
48.841,20
3 Directores de produción e actores 35,26
48.841,20
4 Decoradores 35,00
48.841,20
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 35,00 (*) 48.841,20
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 35,00
48.841,20

Base a conta diaria artistas I. e II. 2020
(*) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 461,00 270,00
Entre 461,01 e 829,00 341,00
Entre 829,01 e 1.386,00 407,00
Maior de 1.386,00 542,00


Complementary Content
${loading}