Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Retencions IRPF

Les pensions, la quantia de les quals supere l'import anual legalment establert, estan subjectes a tributació en els termes establerts en les normes reguladores de l'Impost sobre la renta de persones físiques (IRPF) y sotmeses, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb les excepcions següents:

Pensions per incapacitat permanent

 • Estan exemptes sempre:
  • Les pensions derivades d’actes de terrorisme.

  • Les pensions per incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa, així com les de jubilació que se’n deriven, per canvi de denominació quan el beneficiari faça els 65 anys.

 • La prestació d’incapacitat permanent total i la de jubilació que se’n derive, per canvi de denominació quan l’interessat faça els 65 anys, es troba subjecta a tributació en els termes que estableixen les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si correspon, al sistema general de retencions a compte de l’impost, amb les excepcions següents:

  • A les províncies basques, les pensions d’incapacitat permanent total, encara no exemptes, ho estaran  a partir dels 55 anys,  si no s’acrediten rendes, i,  en tot cas, en el període impositiu en el qual es perceben per primera vegada. A Àlaba esta exempció també s’aplica als titulars  menors de 55. 

Pensió d’orfandat

 • A partir de l'1-1-03, la pensió està exempta sempre.

Pensió a favor de familiars

 • Encara que la pensió està subjecta a tributació, estarà exempta:
  • Si deriva d'actes de terrorisme.

  • Si ha sigut reconeguda com a conseqüència d'una incapacitat permanent en els graus d'absoluta o gran invalidesa. 

  • També estan exemptes les prestacions en favor de familiars menors de 22 anys.

  Pensió de viduïtat

  La pensió estarà exempta si deriva d'actes de terrorisme.

  Complementary Content
  ${loading}