Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Retencións IRPF

As pensións, cuxa contía supere o importe anual legalmente establecido, están suxeitas a tributación nos termos establecidos nas normas reguladoras do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) e sometidas, no seu caso, ao sistema xeral de retencións a conta do imposto, coas excepcións seguintes:

Pensións por incapacidade permanente

 • Están exentas sempre:
  • As pensións derivadas de actos de terrorismo.

  • As pensións por incapacidade permanente absoluta e as de grande invalidez, ademais das de xubilación derivadas delas, por cambio de denominación ao facer o beneficiario os 65 anos.

 • En canto á prestación de incapacidade permanente total e a de xubilación derivada dela, por cambio de denominación ao facer o interesado 65 anos, está suxeita a tributación nos termos establecidos nas normas reguladoras do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) e sometida, se é o caso, ao sistema xeral de retencións a conta do imposto, coas seguintes excepcións:

  • Nas provincias vascas as pensións de incapacidade permanente total, aínda que non exentas, estarano  a partir dos 55 anos,  se non se acreditan rendas, e,  en todo caso, no período impositivo en que se perciban por primeira vez. En Álava esta exención tamén se aplica aos titulares  menores de 55. 

Pensión de orfandade

 • A partir do 01-01-2003 a pensión está exenta sempre.

Pensión en favor de familiares

 • Aínda que a pensión está suxeita a tributación, estará exenta.
  • Se deriva de actos de terrorismo.

  • Se foi recoñecida como consecuencia dunha incapacidade permanente nos graos de absoluta ou grande invalidez. 

  • Tamén están exentas as prestacións en favor de familiares menores de 22 anos.

  Pensión de viuvez

  A pensión estará exenta se deriva de actos de terrorismo.

  Complementary Content
  ${loading}