Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Retencions IRPF

Les pensions, la quantia de les quals, superi l'import anual legalment establert, es troben subjectes a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmeses, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb les excepcions següents:

Pensions per incapacitat permanent

 • Estan exemptes sempre:
  • Les pensions derivades d’actes de terrorisme.

  • Les pensions per incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa, així com les de jubilació que se’n derivin, per canvi de denominació quan el beneficiari faci els 65 anys.

 • La prestació d’incapacitat permanent total i la de jubilació que se’n derivi, per canvi de denominació quan l’interessat faci els 65 anys, es troba subjecta a tributació en els termes que estableixen les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si escau, al sistema general de retencions a compte de l’impost, amb les excepcions següents:

  • A les províncies basques, les pensions d’incapacitat permanent total, encara no exemptes, ho estaran  a partir dels 55 anys,  si no s’acrediten rendes, i,  en tot cas, en el període impositiu en què es percebin per primera vegada. A Àlaba aquesta exempció també s’aplica als titulars  menors de 55. 

Pensió d’orfandat

 • A partir de l’1-1-2003, la pensió està exempta sempre.

Pensió a favor de familiars

 • Tot i que la pensió està subjecta a tributació, serà exempta:
  • Si deriva d'actes de terrorisme.

  • Si s'ha reconegut com a conseqüència d'una incapacitat permanent en els graus d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. 

  • També són exemptes les prestacions a favor de familiars menors de 22 anys.

  Pensió de viduïtat

  La pensió serà exempta si deriva d'actes de terrorisme.

  Complementary Content
  ${loading}