Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Assistència sanitària

Aquesta prestació comprén tant las prestacions mèdiques com les farmacèutiques.

Assegurats/beneficiaris

 • Assegurat: la persona que tinga la condició de pensionista.
 • Beneficiaris: els familiars que convisquen amb el pensionista a càrrec seu, sempre que complisquen els requisits exigits.

Contingut

Les prestacions sanitàries comprenen les següents modalitats:

 • Prestacions farmacèutiques. 
 • Atenció primària.
 • Atenció especialitzada.
 • Atenció d'urgència.
 • Transport sanitari i prestacions complementàries.
 • Servicis d'informació i documentació sanitària.

Reconeixement del dret

El reconeixement del dret a l' assistència sanitària del pensionista i dels beneficiaris a càrrec seu s'efectua per l' INSS , mitjançant l'expedició del document que acredita el dret, que serà notificat, amb caràcter general, junt la resolució per la qual se li reconeix la pensió.

L'anomenat document tindrà validesa en tot el territori nacional, davant l'Administració sanitària autonòmica que, en cada cas, corresponga, tant per a l'obtenció de la targeta sanitària individual com per l'accés als serveis sanitaris durant la tramitació i expedició de la targeta.

Targeta sanitària individual

És un document "individual" i personalitzat que acredita el dret a l'assistència sanitària pública tant del penionista com dels beneficiaris.

On i com s'obté:

 • En el centre de salut o consultori que corresponga al domicili de l'interessat.
 • A sol·licitud dels interessats, presentant el document que acredita la condició de pensionista a l'efecte d'assistència sanitària de la Seguretat Social, així com el DNI del titular i dels beneficiaris de més de 14 anys.

Inclusió de nous beneficiaris:

Abans d'anar al centre de salut o consultori per sol·licitar la targeta sanitària individual del nou beneficiari, cal acudir a l' INSS perquè reconega el dret a obtindre assistència sanitària de la Seguretat Social.

Gestió

Els òrgans competents de cada Comunitat Autònoma i les Direccions Provincials de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària duen a terme la prestació dels servicis sanitaris a les ciutats de Ceuta i Melilla.


Bandera Comunitat Autònoma Bandera Comunitat Autònoma Bandera Comunitat Autònoma Bandera Comunitat Autònoma
Bandera autonòmica d'Andalusia Andalusia Bandera autonòmica de Castella-la Manxa Castella-la Manxa Bandera autonòmica de Galícia Galícia Bandera autonòmica de Múrcia Múrcia
Bandera autonòmica d'Aragó Aragó Bandera autonòmica de Castella i Lleó Castella i Lleó Bandera autonòmica de les Illes Balears Illes Balears Bandera autonòmica de Navarra Navarra
Bandera autonòmica d'Astúries Astúries Bandera autonòmica de Catalunya Catalunya Bandera autonòmica de la Rioja La Rioja Bandera autonòmica del País Basc País Basc
Bandera autonòmica de les Canàries Canàries Bandera autonòmica de Ceuta Ceuta Bandera autonòmica de Madrid Madrid Bandera autonòmica de la C. Valenciana Comunitat Valenciana
Bandera autonòmica de Cantàbria Cantàbria Bandera autonòmica d'Extremadura

Extremadura

Bandera autonòmica de Melilla Melilla

Desplaçaments per Espanya

En els seus desplaçaments per Espanya, el pensionista i els beneficiaris del dret a l'assistència sanitària:

 • Han de portar la targeta sanitària individual.
 • Tenen dret a percebre, per part del servici de salut de la Comunitat Autònoma en què estiguen desplaçats, les prestacions del Sistema Nacional de Salut que puguen necessitar en les mateixes condicions i amb garanties idèntiques que els ciutadans residents a la Comunitat Autònoma esmentada. 
Complementary Content
${loading}