Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conceptes d'afiliació

Quines actuacions es poden realitzar en afiliació a través del Sistema RED?

Es poden realitzar altes i baixes de treballadors, variacions en les dades d'afiliació d'estos, així com obtindre dades dels treballadors i empreses adscrites al Sistema mitjançant consultes i informes.
Més concretament, es poden realitzar les següents actuacions:

TIPUS CLASSE DESCRIPCIÓ
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ALTES SUCCESSIVES
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ BAIXES (inclou les prèvies)
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI DE GRUP DE COTITZACIÓ
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ MODIFICACIÓ DE MOVIMENTS PREVIS
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ELIMINACIÓ DE MOVIMENTS PREVIS
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI TIPUS DE CONTRACTE (COEFICIENT, TIPUS I CARACTERÍSTIQUES)
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI EPÍGRAF AT 
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ELIMINACIÓ ALTES I BAIXES CONSOLIDADES
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ |MOD.  SISTEMA ESPECIAL |RG. 0132 (VEGETALS)
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ANOTACIONS JORNADES REALS
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ MODIFICACIÓ DATA D'ALTA RG.0613
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI DE CATEGORIA PROFESSIONAL
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
SITUACIÓ AFILIAT EN L'EMPRESA
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
NÚMERO D'AFILIACIÓ
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
CONSULTA DE NAF  PER IPF 
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
MOVIMENTS PREVIS D'UN AFILIAT
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
VIDA LABORAL D'UN AFILIAT EN UN CCC 
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
|IT  PER MALALTIA COMUNA
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
DUPLICATS DE TA2
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
JORNADES REALS
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
VIDA LABORAL D'UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
SITUACIÓ D'UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
AFILIATS EN ALTA EN UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
AFILIATS AMB MOVIMENTS PREVIS EN UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
CERTIFICAT DE SITUACIÓ DE LA COTITZACIÓ

Com es corregeixen els documents d'afiliació processats amb errors?

Si el Justificant Tècnic en el qual ens informa com s'han processat els documents ens indica que conté errors, caldrà corregir-los, en el termini de deu dies des de la realització de l'enviament del document, en cas contrari el moviment no es consolida. La correcció es realitza des Sistema RED en línia, "Inscripció i afiliació en línia", "Correcció d'errors".

Per a més informació es pot consultar el manual de "Procediment de correcció de dades de fitxers d'afiliació amb errors" en Sistema RED en línia, "RED Internet", "Manuals d'usuari".

Com poden realitzar-se aquestes actuacions?

Hi ha dos modalitats de connexió entre les empreses i la TGSS : Afiliació en línia i Afiliació remeses.

L'Afiliació en línia consisteix en una connexió via Internet, en la qual els usuaris es connecten directament amb la base de dades de la TGSS.

L'Afiliació remeses, per la seua banda, consisteix en l'enviament d'un fitxer amb els moviments d'afiliació corresponents a través d'Internet.

Com s'accedix a la base de dades de la TGSS?

Entre a la pàgina web de la Seguretat Social (http://www.seg-social.es/), polse sobre l'opció "Accés Sistema RED En Línia", disponible a la secció "A un clic" situada a la part dreta de la pantalla.

Canvien els terminis de presentació en utilitzar aquest sistema?

No. El Sistema RED  és només una modalitat d'intercanvi de dades, no un model de gestió diferent. Per tant, les altes han de presentar-se amb caràcter previ i les baixes i les modificacions de dades, fins a tres dies naturals després de la data en la qual es produïsca la variació, tot i que en el cas de les baixes també es permet comunicar-les amb caràcter previ.

Es poden realitzar moviments fora de termini?

Sí. Es poden realitzar tant altes com baixes fora del termini reglamentari, però la data d'efectes d'aquests moviments és la data de presentació. Això significa que en les altes, l'empresa està obligada a cotitzar des de la data real de l'alta, però a l'efecte de permanències del treballador en el sistema, la data vàlida és la data d'efecte. En les baixes, l'empresa està obligada a cotitzar fins a la data d'efecte, encara que en el càlcul de prestacions per al treballador, la data considerada és la data real.
 

Es poden modificar dades de moviments transmesos?

Sí. El sistema permet modificar o anul·lar moviments previs (altes o baixes) de forma sistemàtica, fins al dia immediatament anterior al de la data real d'aplicació del moviment al Fitxer General d'Afiliació.

Es poden corregir errors de moviments ja consolidats?

Sí, però el tràmit d'aquest tipus d'incidències s'escometrà des de les unitats d'atenció a l'usuari, que podran sol·licitar a l'interessat el document que acredite el moviment.

No obstant això, per a les altes i les baixes, si no han transcorregut més de 72 hores comptats des de les 12 am del dia de la data real del moviment, el sistema permet als usuaris la seua eliminació.

A més, en el cas del Règim Espacial Agrari (0613) es permet modificar la data real de l'alta ja consolidada sense necessitat d'eliminar el moviment i encara que hagen transcorregut més de 72 hores.

Com es justifica que s'han enviat els documents?

En la modalitat de remeses: L'usuari rep durant la mateixa connexió en què realitza l'enviament, un justificant de recepció. Este justificant serveix com a justificant de la presentació per a l'usuari i hi apareixeran la data i hora de presentació dels documents.

D'altra banda, la TGSS  remetrà a l'aplicació WinSuite32 per cada fitxer que s'envie, un Justificant Tècnic en què informarà dels documents que s'han processat correctament i dels documents que s'han processat incorrectament i s'han rebutjat. A més, si s'ha sol·licitat algun tipus d'informe imprés (TA2, informe de vida laboral, etc.  ) també es remetrà.

Són vàlids davant tercers els documents?

Sí. La TGSS permet la impressió autoritzada de tots els documents i certifica la validesa de les dades que hi apareixen, protegint-los mitjançant empremta electrònica . Aquests mecanismes són l'equivalent al segell i la signatura de la TGSS en el sistema convencional. Per al contrast o validació d'un document emés en el marc del Sistema RED , es pot acudir a qualsevol administració de la TGSS o posar-se en contacte amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari de la seua província a través del Servici d'Atenció Telefònic de la TGSS.

Puc sol·licitar un document en qualsevol moment?

Sí. El sistema permet l'obtenció de qualsevol informe en el moment que es crega oportú i existeix una funció específica per a sol·licitar duplicats dels documents d'alta o baixa TA2, independentment de quan s'haja realitzat el moviment.

En aquest cas, a més de poder fer la petició per a rebre l'informe a la bústia, hi ha una possibilitat, a través d'Afiliació en línia, de generar i imprimir el document en l'acte.

Complementary Content
${loading}