Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conceptes d'afiliació

Quines actuacions es poden fer en l'apartat d'afiliació a través del sistema RED?

Es poden tramitar altes i baixes de treballadors, canvis en les dades d'afiliació dels treballadors i també obtenir dades dels treballadors i les empreses adscrits al sistema a través de consultes i informes.
Més concretament, es poden fer les actuacions següents:

TIPUS CLASSE DESCRIPCIÓ
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ALTES SUCCESSIVES
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ BAIXES (inclou les anteriors)
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI DE GRUP DE COTITZACIÓ
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ MODIFICACIÓ DE MOVIMENTS ANTERIORS
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ELIMINACIÓ DE MOVIMENTS ANTERIORS
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI DE TIPUS DE CONTRACTE (COEFICIENT, TIPUS I CARACTERÍSTIQUES)
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI EPÍGRAF AT 
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ELIMINACIÓ ALTES I BAIXES CONSOLIDADES
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ |MOD.  SISTEMA ESPECIAL |RG. 0132 (VEGETALS)
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ ANOTACIONS JORNADES REALS
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ MODIFICACIÓ DATA D'ALTA RG.0613
TREBALLADOR ACTUALITZACIÓ CANVI DE CATEGORIA PROFESSIONAL
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
SITUACIÓ AFILIAT A L'EMPRESA
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
NÚMERO D'AFILIACIÓ
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
CONSULTA DE NAF  POR IPF 
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
MOVIMENTS ANTERIORS D'UN AFILIAT
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
VIDA LABORAL D'UN AFILIAT EN UN CCC 
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
|IT  PER MALALTIA COMUNA
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
DUPLICATS DE TA2
TREBALLADOR CONSULTES/
INFORMES
JORNADES REALS
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
VIDA LABORAL D'UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
SITUACIÓ D'UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
AFILIATS EN SITUACIÓ D'ALTA EN UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
AFILIATS AMB MOVIMENTS ANTERIORS EN UN CCC
EMPRESA CONSULTES/
INFORMES
CERTIFICAT DE LA SITUACIÓ DE COTITZACIÓ

Com es corregeixen els documents d'afiliació processats amb errors?

Si el justificant tècnic en què ens informa com s'han processat els documents ens indica que conté errors, cal corregir-los, en el termini de deu dies des de l'enviament del document, en cas contrari el moviment no es consolida. La correcció es realitza des de el sistema RED en línia, "Inscripció i afiliació en línia" , "Correcció d'errors".

Per a més informació es pot consultar el manual de "Procediment de correcció de dades de fitxers d'afiliació amb errors" en el sistema RED en línea, "RED Internet", "Manuals d'usuari".

Com es poden fer aquestes actuacions?

Hi ha dues modalitats de connexió entre les empreses i la TGSS : Afiliació en línia i Afiliació remeses.

L'afiliació en línia es duu a terme a través d'una connexió per INTERNET, i els usuaris es connecten directament a la base de dades de la TGSS.

En canvi, amb l'afiliació per remeses s'envia un fitxer amb els moviments d'afiliació a través d'INTERNET.

Com s'accedeix a la base de dades de la TGSS?

Entreu a la pàgina web de la Seguretat Social (http://www.seg-social.es/), premeu sobre l'opció "Accés Sistema RED En Línia", disponible a la secció "A un clic" situada a la part dreta de la pantalla.

Canvien els terminis de presentació en utilitzar aquest sistema?

No. El Sistema RED  és només una modalitat d'intercanvi de dades, no un model de gestió diferent. Per tant, les altes han de presentar-se amb caràcter previ i les baixes i les modificacions de dades, fins a tres dies naturals després de la data en què es produeixi la variació, tot i que en el cas de les baixes també es permet comunicar-les amb caràcter previ.

Es poden tramitar els moviments fora de termini?

Sí. Es poden tramitar tant altes com baixes fora del termini reglamentari, però la data d'entrada en vigor d'aquests moviments serà la data de presentació. Això vol dir que en el cas de les altes, l'empresa tindrà l'obligació de cotitzar des de la data real de l'alta, però que pel que fa a la permanència del treballador al sistema, la data vàlida serà la d'entrada en vigor. En el cas de les baixes, l'empresa estarà obligada a cotitzar fins a la data d'entrada en vigor, mentre que a l'hora de calcular les prestacions que pertoquen al treballador es partirà de la data real.
 

Es poden modificar les dades dels moviments enviats?

Sí. El sistema permet modificar o anul·lar moviments anteriors (altes o baixes) de manera sistemàtica fins al dia immediatament anterior al de la data real d'aplicació del moviment al Fitxer General d'Afiliació.

Es poden corregir errors en moviments consolidats?

Sí, però la tramitació d'aquesta mena d'incidències es duu a terme des de les unitats d'atenció a l'usuari, que poden sol·licitar a la persona interessada que acrediti el moviment.

No obstant això, en el cas de les altes i les baixes, si no han passat més de 72 hores comptades des de les 12 a. m. del dia de la data real del moviment, el sistema permet als usuaris eliminar-lo directament.

A més a més, en el cas Règim Especial Agrari (0613) està permès modificar la data real de l'alta ja consolidada sense necessitat d'eliminar el moviment encara que hagin passat més de 72 hores.

Com es justifica que s'han enviat els documents?

En la modalitat de trameses: L'usuari rep durant la mateixa connexió en què fa l'enviament un justificant de recepció. Aquest justificant de recepció serveix a l'usuari com a justificant de la presentació on apareixen la data i hora de presentació dels documents.

Per part seva, la TGSS  remet a l'aplicació WinSuite32 per cada fitxer que s'envia, una confirmació tècnica en què informa dels documents que s'han processat correctament i dels documents que s'han processat incorrectament i han estat rebutxats. A més a més, la TGSS també us farà arribar els informes impresos que hagueu sol·licitat (TA2, informe de vida laboral, etc.  ).

Són vàlids els documents de cara a tercers?

Sí. La TGSS permet la impressió autoritzada de tots els documents i certifica la validesa de les dades que hi apareixen, protegint-los amb l'empremta electrònica. Aquests mecanismes són l'equivalent al segell i la signatura TGSS del sistema convencional. Per tal de verificar o validar un document emès en el marc del sistema RED, podeu anar a qualsevol administració de la TGSS o posar-vos en contacte amb la unitat d'atenció a l'usuari de la vostra província a través del servei d'atenció telefònica de la TGSS.

Es pot sol·licitar un document en qualsevol moment?

Sí. El sistema permet obtenir qualsevol informe en el moment que us calgui. A més a més, hi ha una funció específica per sol·licitar duplicats dels documents d'alta o baixa TA2, independentment de quan s'hagi tramitat el moviment.

En aquest cas, a més de poder tramitar la petició per rebre l'informe a la bústia, hi ha l'opció de generar el document i imprimir-lo a l'instant a través de l'afiliació en línia.

Complementary Content
${loading}