Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Conceptos de afiliación

Como se corrixen os documentos de afiliación procesados con erros?

Se o Xustificante Técnico no que nos informa como se procesaron os documentos nos indica que contén erros, haberá que corrixilos, no prazo de dez días dende a realización do envío do documento, do contrario o movemento non se consolida. A correción realízase dende Sistema RED en liña, "Inscrición e Afiliación en liña", "Corrección de erros".

Para máis información pódese consultar o manual de "Procedemento de corrección de datos de ficheiros de Afiliación con erros" en Sistema RED en liña, "RED Internet", "Manuais de usuario".

Que actuacións se poden realizar en afiliación a través do Sistema RED?

Pódense realizar altas e baixas de traballadores, variacións nos datos de afiliación dos mesmos, así como obter datos dos traballadores e empresas adscritas ao Sistema mediante consultas e informes.
Máis concretamente, pódense realizar as seguintes actuacións:

TIPO CLASE DESCRICIÓN
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN ALTAS SUCESIVAS
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN BAIXAS (inclúe as previas)
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN CAMBIO DE GRUPO DE COTIZACIÓN
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN MODIFICACION DE MOVEMENTOS PREVIOS
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN ELIMINACIÓN DE MOVEMENTOS PREVIOS
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN CAMBIO TIPO DE CONTRATO (COEFICIENTE, TIPO E CARACTERÍSTICAS)
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN CAMBIO EPÍGRAFE AT 
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN ELIMINACIÓN ALTAS E BAIXAS CONSOLIDADAS
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN |MOD.  SISTEMA ESPECIAL |RX. 0132 (VEXETAIS)
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN ANOTACIÓNS XORNADAS REAIS
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN MODIFICACION DATA DE ALTA RX 0613
TRABALLADOR ACTUALIZACIÓN CAMBIO CATEGORÍA PROFESIONAL
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
SITUACIÓN AFILIADO NA EMPRESA
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
NÚMERO DE AFILIACIÓN
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
CONSULTA DE NAF  POR IPF 
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
MOVEMENTOS PREVIOS DUN AFILIADO
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
VIDA LABORAL DUN AFILIADO NUN CCC 
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
|IT  POR ENFERMIDADE COMÚN
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
DUPLICADOS DE TA-2
TRABALLADOR CONSULTAS/
INFORMES
XORNADAS REAIS
EMPRESA CONSULTAS/
INFORMES
VIDA LABORAL DUN CCC
EMPRESA CONSULTAS/
INFORMES
SITUACIÓN DUN CCC
EMPRESA CONSULTAS/
INFORMES
AFILIADOS EN ALTA NUN CCC
EMPRESA CONSULTAS/
INFORMES
AFILIADOS CON MOVEMENTOS PREVIOS NUN CCC
EMPRESA CONSULTAS/
INFORMES
CERTIFICADO DE SITUACIÓN POR COTIZACIÓN

Como se poden realizar estas actuacións?

Existen dúas modalidades de conexión entre as empresas e a TGSS : Afiliación en liña e Afiliación remesas.

A Afiliación en liña consiste nunha conexión vía INTERNET, na que os usuarios se conectan directamente coa base de datos da TXSS.

A Afiliación remesas, pola súa parte, consiste no envío dun ficheiro cos movementos de afiliación correspondentes a través de INTERNET.

Como se accede á base de datos da TXSS?

Entrando na páxina web da Seguridade Social (http://www.seg-social.es/), premer na opción "Acceso Sistema RED online", dispoñible na sección"A un clic" situado na parte dereita da pantalla.

Modifícanse os prazos de presentación ao utilizar este sistema?

Non. O Sistema RED  é unicamente un modo de intercambio de datos, no un modelo de xestión diferente. Polo tanto, as altas deberanse presentar con carácter previo, e as baixas e variacións de datos ata tres días naturais despois da data na que se produza a variación, aínda que no caso das baixas tamén se permite a súa comunicación con carácter previo.

Pódense realizar movementos fóra de prazo?

Si. Pódense realizar tanto altas como baixas fóra do prazo regulamentario, pero a data de efecto destes movementos será a data de presentación. Isto significa que nas altas, a empresa estará obrigada a cotizar desde a data real da alta, pero para os efectos de permanencias do traballador no sistema, a data válida será a data de efecto. Nas baixas, a empresa estará obrigada a cotizar ata a data de efecto, aínda que no cálculo de prestacións para o traballador, a data considerada será a data real.
 

Pódense modificar datos de movementos transmitidos?

Si. O sistema permite modificar ou anular movementos previos (altas ou baixas) de forma sistemática, ata o día inmediatamente anterior ao da data real de aplicación do movemento no Ficheiro Xeral de Afiliación.

Pódense corrixir erros de movementos xa consolidados?

Si, pero o trámite deste tipo de incidencias acometerase desde as unidades de atención ao usuario, que poderán solicitarlle ao interesado o documento que acredite o movemento.

Non obstante, para as altas e as baixas se non transcorreron máis de 72 horas contadas desde as 12 AM do día da data real do movemento, o sistema permítelles aos usuarios a súa eliminación.

Ademais, no caso do réxime especial agrario (0613) permitirase modificar a data real da alta xa consolidada sen necesidade de eliminar o movemento e aínda que transcorresen máis de 72 horas.

Como se xustifica que se enviaron os documentos?

Na modalidade de remesas: O usuario recibirá durante a mesma conexión na que realiza o envío, un xustificante de recepción deste. Este xustificante servirá ao usuario como xustificante da presentación e nel aparecerán a data e hora de presentación dos documentos.

Pola súa parte, a TGSS  remitirá á aplicación WinSuite32 por cada ficheiro que se envíe, un Xustificante Técnico nos que informará dos documentos que se procesaron correctamente e dos documentos que se procesaron incorrectamente e foron rexeitados. Ademais, se se solicitou algún tipo de informe impreso (TA2, Informe de vida laboral, etc.  ) tamén será remitido.

Son válidos ante terceiros os documentos?

Si. A TXSS permite a impresión autorizada de todos os documentos e certifica a validez dos datos que aparecen nestes, protexéndoos mediante pegada electrónica. Estes mecanismos son o equivalente ao selo e á sinatura da TXSS no sistema convencional. Para o contraste ou validación dun documento emitido no marco do Sistema RED, pódese acudir a calquera Administración da TXSS ou poñerse en contacto coa Unidade de Atención ao Usuario da súa provincia a través do Servizo de Atención Telefónico da TXSS.

Podo solicitar en calquera momento un documento?

Si. O sistema permite a obtención de calquera informe no momento que se estime oportuno e existe unha función específica para solicitar duplicados dos documentos de alta ou baixa TA2, independentemente de cando se realizase o movemento.

Neste caso, ademais de poder facer a petición para recibir o informe na caixa de correo, existe unha posibilidade a través de Afiliación en liña de xerar e imprimir o documento no acto.

Complementary Content
${loading}