Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Novetats CASIA

21/06/2021- Tràmit Aportar documentació acreditativa d’Existència d’ERTO

Es comunica que el Tràmit “Aportar documentació acreditativa/ Existència d’ERTO” prèviament enquadrat en la matèria Cotització, ha estat recatalogat i ara es troba disponible en la Matèria “Afiliació, altes i baixes”.

22/04/2020-Nou tràmit “Sol·licitud de número de la Seguretat Social”

L’obtenció del NUSS per l’autoritzat RED, en relació amb els treballadors respecte dels quals es comunicarà posteriorment la seua alta pel sistema RED, es pot fer a través de CASIA, mitjançant el tràmit “Sol·licitud de número de la Seguretat Social”, ubicat en la ruta següent:

Afiliació, altes i baixes > Altes de treballadors per compte d’altri > Sol·licitud de número de la Seguretat Social

16/07/2020- CASIA: implementació de nous controls.

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED) s’han implementat nous controls dirigits a garantir la qualitat de les Dades complementàries comunicades, de manera que s'evita l’obertura de casos amb informació insuficient o errònia que precisen la sol·licitud de nova informació, la qual cosa suposa un retard en la seua resolució.

Els controls establits es basen en l’obligatorietat d’emplenar determinades dades complementàries en funció del tipus de cas, matèria, categoria i subcategoria, les correspondències entre ells i les validacions de format. A més, en els casos de tipus Tràmit es mostrarà una única línia per a informar de dades complementàries, de manera que es possibilite l’arxiu automàtic de la documentació en l’expedient electrònic corresponent al CCC/NAF.

Per a consultar les Dades complementàries que s’han d’informar en cada cas, poden consultar el Manual para la utilización del servicio CASIA que s’ha publicat a la pàgina web de la Seguretat Social en la ruta següent: Informació Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED/Manuals i Divulgació. No obstant això, es recomana aportar el major nombre de dades de què es dispose.

31/07/2020 - Obertura de nous Tràmits

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral en Autoritzat RED) s’han inclòs tres tràmits nous amb matèria Inscripció d’Empreses i categoria Variació de dades. Els tràmits són:

 • Declaració Responsable F. D. Turisme.
 • Declaració Responsable 062.
 • Declaració Responsable 064.

Com a informació complementària, en l’apartat Documentació tràmits CASIA i formulari casos Matèria Tècnica s’han publicat els documents corresponents a cada un dels tràmits i els formularis de Declaració Responsable que s’hauran d’aportar.

01/10/2020 - Actualització de la documentació relativa a Tràmits de Gestió d’Autoritzacions RED

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED) s’ha actualitzat la documentació relativa als Tràmits de Gestió d’Autoritzacions RED en l’apartat Documentació tràmits CASIA i formulari casos Matèria Tècnica.

La documentació actualitzada correspon als tràmits següents:

 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Mitjà de Transmissió.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi d’Usuari Principal d’una Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Tipus d’Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Domicili de l’Autorització RED.
 • Tràmit Sol·licitud de Canvi de Raó Social d’una Autorització RED.

En els documents de cada un dels tràmits s’inclou un enllaç al formulari oportú per a realitzar la sol·licitud corresponent.

Així mateix, s’indica que s’ha actualitzat el Manual per a la utilització del servici CASIA, el qual es troba publicat en la pàgina web de la Seguretat Social en la ruta següent: Informació Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED/Manuals i Divulgació.

08/01/2021 - Tancaments d’Ofici de Consultes i Errors/Incidències

A fi de simplificar la gestió i evitar l’acumulació de casos pendents que no poden ser objecte de resolució, a partir del  dia 07/01/2021,   els tipus de cas Consulta i Error/ Incidència passaran a l’estat Tancat - D’ofici quan hagen transcorregut 20 dies naturals des que es troben en estat Obert - Sol·licitada Informació sense que s’haja aportat la informació o documentació sol·licitada. 

El tancament del cas es comunicarà mitjançant un correu electrònic enviat a l’adreça facilitada a través del Servei de Consulta/Modificació de dades de contacte.


12/02/2021 - Obertura de nous tràmits SE Llar

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED, “CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED)” s’han inclòs dos nous tràmits amb Matèria Afiliació, altes i baixes, Categoria Var. dades treballadors SE Llar. Els tràmits són:

 • Canvi Contracte efectes retroactius
 • Canvi Nombre hores/mes efectes retroactius

08/03/2021 - Avís tancament CASIA

Per tasques de manteniment i actualització de l’aplicació, el Servici d’Atenció i Suport a l’Autoritzat (CASIA) romandrà tancat des de les 19.00 hores de dilluns 8 de març fins a primera hora del matí de dimarts 9 de març.

11/03/2021 - Novetats CASIA

 • Obertura de Matèria Recaptació:

S’ha obert la Matèria Recaptació dins del llistat de matèries disponibles a Casia. Com a conseqüència, s’ha reclassificat el tràmit d’Aportar documentació acreditativa d’Actualitzacions fora de termini se Liquidacions a “Recaptació”. Esta reclassificació només afecta els casos que s’òbriguen a partir d’ara, els casos que ja estiguen oberts no s’hi veuran afectats. El catàleg de tràmits de recaptació s’anirà ampliant gradualment. 

És molt important que es respecte la catalogació correcta de cada un dels tràmits perquè els atenga la Unitat d’Atenció competent. 

 • Nous subestats dins de l’Estat Tancat: S’han creat 4 nous subestats dins de l’Estat Tancat aplicables únicament als casos de tipus Tràmit, ja que serviran per informar del sentit de la resolució sobre el fons de l’assumpte plantejat a la sol·licitud:  Estimat, estimat parcial, desestimat, inadmés.


12/03/2021 - Avís Tancament Casia

Per tasques de manteniment i actualització, el Servei d’Atenció i Suport a l’Autoritzat (CASIA) romandrà tancat diumenge 14 de març des de les 8.00 fins a les 12.00 hores.

01/07/2021- Noves Funcionalitats CASIA

En el servici CASIA s’han inclòs tres funcionalitats noves:

 • Obertura de Casos amb origen TGSS.
 • Obertura de Consultes de Matèria Recaptació.
 • Tancament d’Ofici de Tràmits

Totes les novetats s’han incorporat al Manual per a la utilització del Servici CASIA, disponible en la pàgina web.


08/03/2022- Obertura Tràmit Afiliació i Consultes Recaptació

Obertura Tràmit Afiliació i Consultes Recaptació

Es comunica que ja està disponible en Casia el tràmit per a aportar documentació que acredite la condició d’Entitats sense ànim de lucre a què es fa referència en el Butlletí de Notícies RED 3/2022.
S’han obert dins de la Matèria Recaptació dos categories específiques per a fer consultes o comunicar errors/incidències relatius al Procediment de Rectificacions de liquidacions fora de termini iniciades d’ofici.

11/02/2022- Novetats en la Inadmissió de casos Tipus Tràmit

Novetats en la Inadmissió de casos Tipus Tràmit.

A partir del 10 de Febrer, amb la Inadmissió d’un Tràmit es genera una comunicació administrativa d’Inadmissió del Tràmit que estarà disponible dins del mateix cas CASIA, en la qual s’explicarà el motiu de la Inadmissió del tràmit i s’especificarà la via correcta de realització del tràmit o de presentació de la sol·licitud requerida.


05/11/21 - Avís tancament CASIA

El Servei d’Atenció i Suport a l’Autoritzat (CASIA) romandrà tancat per tasques de manteniment i actualització de l’aplicació a partir de les 18:30 hores de divendres, 05.11.2021. Estarà operatiu novament a partir de les 15:00 hores de dissabte, 06.11.2021, horari peninsular.

18/07/2022- Nous Tràmits Casia

Nous Tràmits Casia

En el servici per a l’atenció a l’Autoritzat RED “CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED)” s’han inclòs estos nous tràmits:

 • Matèria Afiliació, altes i baixes: les variacions de dades indicades podran sol·licitar-se per Casia una vegada haja transcorregut el termini disponible en RED per a la seua comunicació:
  • Grup de cotització
  • Categoria Professional
  • Relació Laboral de Caràcter Especial
  • Exclusió cotització
  • Relleu
  • Causa substitució
  • Inactivitat_CTP_Activitat Vaga/ERO
  • Situacions Addicionals d’Afiliació
  • Pèrdua de Beneficis
  • Altres Dades de la Relació Laboral
  • Sol·licitud de Comunicació d’ERTO Fora de Termini RED.
 • S’amplia també el catàleg Casia als següents tràmits que no poden realitzar-se a través de les funcionalitats del Sistema RED:
  • Sol·licitud d’Anotació de Salaris de Tramitació
  • Sol·licitud de Distribució de límits de cotització per pluriocupació.
 • S’han suprimit els següents Tràmits relatius a ERTO existents fins ara:
  • ERTO i situacions Especials 406
  • Aportar documentació de l’Existència d’ERTO


18/10/2022- Nou Tràmit Casia

Nou Tràmit Casia

En el servei per a l’atenció a l’Autoritzat RED “CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l'Autoritzat RED)” s’ha inclòs el tràmit següent:

 • Var. Dades Cobertura Contingències

Este tràmit estarà disponible a Inscripció d’Empreses, Categoria Variació de dades (per a tots els règims excepte 0138) i Categoria Variació de dades Ocupadors S.E. Llar (només per al règim 0138), esta última també de nova creació.


Complementary Content
${loading}