Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Novidades CASIA

21/06/2021- Trámite Achegar documentación acreditativa de Existencia de ERTE

Comunícase que o Trámite “Achegar documentación acreditativa/Existencia de ERTE” previamente encadrado na materia Cotización, foi recatalogado e agora encóntrase dispoñible na Materia “Afiliación, altas e baixas”.

22/04/2020- Novo trámite "Solicitude de número de Seguridade Social"

A obtención do  NUSS polo autorizado RED, con relación aos traballadores  respecto dos que se vai comunicar con posterioridade a súa alta polo sistema RED, pódese realizar a través de CASIA, mediante o trámite "Solicitude de número de Seguridade Social", situado na seguinte ruta:

Afiliación, altas e baixas > Altas de traballadores conta allea > Solicitude de Número da Seguridade Social

16/07/2020- CASIA: establecemento de novos controis.

No servizo para a atención ao Autorizado RED, CASIA (Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED), establecéronse novos controis dirixidos a garantir a calidade dos Datos complementarios comunicados, evitando deste xeito a apertura de casos con información insuficiente ou errónea que precisen a solicitude de nova información o que supón un atraso na súa resolución.

Os controis establecidos baséanse na obrigatoriedade de cumprir determinados datos complementarios conforme o tipo de caso, materia, categoría e subcategoría, as correspondencias entre eles e as validacións de formato. Ademais nos casos de tipo Trámite mostrarase unha única liña para informar datos complementarios, de xeito que se posibilite o arquivo automático da documentación no expediente electrónico correspondente ao CCC/NAF.

Para consultar os Datos complementarios que se deben informar en cada caso, poden consultar o Manual para la utilización del servicio CASIA que se publicou na páxina web da Seguridade Social na seguinte ruta: Información Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED/Manuais e Divulgación. No entanto, recoméndase achegar o maior número de datos de que se dispoña.

31/07/2020- Apertura de novos Trámites

No servizo para a atención ao Autorizado RED, CASIA (Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED) incluíronse tres novos trámites con Materia Inscrición de Empresas e Categoría Variación de datos. Os trámites son:

  • Declaración Responsable F.D.Turismo.
  • Declaración Responsable 062.
  • Declaración Responsable 064.

Como información complementaria, publicáronse no apartado Documentación trámites CASIA e formulario casos Materia Técnica os documentos correspondentes a cada un dos trámites e os formularios de Declaración Responsable que se deberán de achegar.

01/10/2020- Actualización da documentación relativa a Trámites de Xestión de Autorizacións RED

No servizo para a atención ao Autorizado RED, CASIA (Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED) actualizouse a documentación relativa aos Trámites de Xestión de Autorizacións RED no apartado Documentación trámites CASIA e formulario casos Materia Técnica.

A documentación actualizada corresponde aos seguintes trámites:

  • Trámite Solicitude de Cambio de Medio de Transmisión.
  • Trámite Solicitude de Cambio de Usuario Principal dunha Autorización RED.
  • Trámite Solicitude de Cambio de Tipo de Autorización RED.
  • Trámite Solicitude de Cambio de Domicilio da Autorización RED.
  • Trámite Solicitude de Cambio de Razón Social dunha Autorización RED.

Nos documentos de cada un dos trámites inclúese unha ligazón ao formulario oportuno para realizar a solicitude correspondente.

Do mesmo xeito indícase que se actualizou o "Manual para a utilización do servizo CASIA" publicado na páxina web da Seguridade Social na seguinte ruta: Información Útil/Sistema RED/CASIA: Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED/Manuais e Divulgación.

08/01/2021- Peches de Oficio de Consultas e Erros/Incidencias

Co fin de simplificar a xestión e evitar a acumulación de casos pendentes que non poden ser obxecto de resolución, a partir do  día 7-1-2021,   os tipos de caso Consulta e Erro/Incidencia pasarán ao estado Pechado- De oficio cando transcorran 20 días naturais dende que se encontren en estado Aberto- Solicitada Información sen que se achegase a información ou documentación solicitada. 

O peche do caso comunicarase mediante un correo electrónico enviado ao enderezo facilitado a través do Servizo de Consulta/Modificación de datos de contacto.


12/02/2021-Apertura de novos trámites SE Fogar

No servizo para a atención ao Autorizado RED "CASIA (Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED)" incluíronse dous novos trámites con Materia Afiliación, altas, baixas, Categoría Var. datos traballadores SE Fogar. Os trámites son: 

  • Cambio Contrato efectos retroactivos
  • Cambio Nº horas/mes efectos retroactivos

08/03/2021- Aviso Peche CASIA

Por labores de mantemento e actualización da aplicación, o Servizo de Atención e Soporte ao Autorizado (CASIA) permanecerá pechado dende as 19.00 horas do luns 8 de marzo ata primeira hora da mañá do martes 9 de marzo.

11/03/2021- Novidades CASIA

  • Apertura de Materia Recadación:

Abriuse a Materia Recadación dentro da listaxe de materias dispoñibles en Casia. Como consecuencia, reclasificouse o trámite de Achegar documentación acreditativa de Actualizacións fóra de prazo de Liquidacións a “Recadación”. Esta reclasificación só afecta aos casos que se abran a partir de agora, os casos que xa estean abertos non se verán afectados. O catálogo de trámites de recadación irase ampliando paulatinamente. 

É moi importante que se respecte a catalogación correcta de cada un dos trámites para que estes sexan atendidos pola Unidade de Atención competente. 

  • Novos subestados dentro do Estado Pechado: Creáronse 4 novos subestados dentro do Estado Pechado aplicables unicamente aos casos de tipo Trámite xa que servirán para informar do sentido da resolución sobre o fondo do asunto formulado na solicitude:  Estimado, estimado parcial, desestimado, inadmitido.


12/03/2021- Aviso Peche Casia

Por labores de mantemento e actualización, o Servizo de Atención e Soporte ao Autorizado (CASIA) permanecerá pechado o domingo 14 de marzo dende as 08.00 ata as 12.00 horas.

01/07/2021- Novas Funcionalidades CASIA

No servizo CASIA incluíronse tres novas funcionalidades:

  • Apertura de Casos con orixe TGSS.
  • Apertura de Consultas de Materia Recadación.
  • Peche de Oficio de Trámites

Todas as novidades se incorporaron ao Manual para a utilización do Servizo CASIA dispoñible na páxina web.


08/03/2022- Apertura Trámite Afiliación e Consultas Recadación

Apertura Trámite Afiliación e Consultas Recadación

Comunícase que xa se encontra dispoñible en Casia o trámite para achegar documentación que acredite a condición de Entidades sen ánimo de lucro a que se fai referencia no Boletín de Noticias REDE 3/2022.
Abríronse dentro da Materia Recadación dúas categorías específicas para realizar consultas ou comunicar erros/incidencias relativos ao Procedemento de Rectificacións de liquidacións fóra de prazo iniciadas de oficio.

11/02/2022- Novidades na Inadmisión de casos Tipo Trámite

Novidades na Inadmisión de casos Tipo Trámite.

A partir do 10 de febreiro coa Inadmisión dun Trámite xérase unha comunicación administrativa de Inadmisión do Trámite que estará dispoñible dentro do propio caso CASIA na que se explicará o motivo de Inadmisión do trámite e especificarase a vía correcta de realización do trámite ou de presentación da solicitude requirida.


05/11/2021- Aviso Peche CASIA

O Servizo de Atención e Soporte ao Autorizado (CASIA) permanecerá pechado por labores de mantemento e actualización da aplicación a partir das 18:30 horas do venres 05-11-2021. Estará operativo novamente a partir das 15:00 horas do sábado 06-11-2021, horario peninsular.

18/07/2022- Novos Trámites Casia

Novos Trámites Casia

No servizo para a atención ao Autorizado RED “CASIA (Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED)” incluíronse os seguintes trámites novos:

  • Materia Afiliación, altas e baixas: as variacións de datos indicadas poderanse solicitar mediante Casia unha vez transcorrido o prazo dispoñible en RED para a súa comunicación:
    • Grupo de cotización
    • Categoría Profesional
    • Relación Laboral de Carácter Especial
    • Exclusión cotización
    • Relevo
    • Causa substitución
    • Inactividad_CTP_Actividad Huelga/ERE
    • Situacións Adicionais de Afiliación
    • Perda de Beneficios
    • Outros Datos da Relación Laboral
    • Solicitude de Comunicación de ERTE Fóra de Prazo RED.
  • Amplíase tamén o catálogo Casia aos seguintes trámites que non se poden realizar a través das funcionalidades do Sistema RED:
    • Solicitude de Anotación de Salarios de Tramitación
    • Solicitude de Distribución de topes de cotización en pluriemprego.
  • Suprimíronse os seguintes Trámites relativos a ERTE existentes ata agora:
    • ERTE e situacións Especiais 406
    • Achegar documentación da Existencia de ERTE


18/10/2022- Novo Trámite Casia

Novo Trámite Casia

No servizo para a atención ao Autorizado RED “CASIA (Coordinación, Atención e Soporte Integral ao Autorizado RED)” incluíuse o seguinte trámite:

  • Var. Datos Cobertura Continxencias

O devandito trámite estará dispoñible en Inscrición de Empresas, Categoría Variación de datos (para todos os Réximes agás 0138) e Categoría Variación datos Empregadores S.E. Fogar (só para Réxime 0138), esta última tamén de nova creación.


Complementary Content
${loading}