Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial durant les situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures públics, permisos i llicències.

Procediment

Procediment del Conveni especial durant les situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures públics, permisos i llicències.

Informació General


Objecte:

El conveni especial té com a objecte la cobertura de totes les contingències que cobrisca el règim en què figure donat d'alta sense retribució.

Beneficiaris:

Els treballadors que es troben en situació d'alta sense retribucions, compliment de deures públics, permisos i llicències que no donen lloc a excedència en el treball, en les que, d'acord amb el que establix l'article 69 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, es mantinga l'obligació de cotitzar, si la base de cotització del mes natural anterior a la data d'iniciació d'estes situacions fóra superior a la base mínima corresponent al grup de la categoria professional del treballador.

Més informació sobre beneficiaris

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:
  • Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital,  pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en el Conveni Especial, situat en el Registre Electrònic de Sol·licituds.

Terminis:

Dos terminis:

  • 90 dies naturals a partir de la data causant.
  • En qualsevol moment durant la permanència en alta sense retribució.

Més informació sobre terminis

Efectes:

Produirà efectes:

  • Des de la data de presentació de la sol·licitud.
  • Des de la data de situació que determina el conveni especial.

Més informació sobre efectes

Requisits:

Estar d'alta sense percebre retribució per compliment de deures públics, permisos i llicències.

Més informació sobre requeriments

Extinció:

Causes d'extinció:

  • Per adquirir l'interessat la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
  • Per defunció de l'interessat.
  • Per no-abonament de tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
  • Per quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol règim de la Seguretat Social.
  • Per decisió de l'interessat degudament comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}