Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conveni especial durant les situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures públics, permisos i llicències.

Procediment

Procediment del Conveni especial durant les situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures públics, permisos i llicències.

Informació General


Objecte:

El conveni especial té per objecte la cobertura de totes les contingències que cobreixi el règim on estigui donat d'alta sense retribució el sol·licitant.

Beneficiaris:

Els treballadors que es trobin en situació d'alta sense retribucions a causa del compliment de deures públics, permisos i llicències que no donin lloc a una excedència a la feina en què, d'acord amb el que estableix l'article 69 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, es mantingui l'obligació de cotitzar, si la base de cotització del mes natural anterior a la data d'inici d'aquestes situacions era superior a la base mínima corresponent al grup de la categoria professional del treballador.

Més informació sobre beneficiaris

Imprès:

Model TA-0040

Documentació:
  • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital,  pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en el Conveni Especial, situat en el Registre Electrònic de Sol·licituds.

Terminis:

Dos terminis:

  • 90 dies naturals a partir de la data causant.
  • En qualsevol moment durant la permanència en alta sense retribució.

Més informació sobre terminis

Efectes:

Té efecte:

  • Des de la data de presentació de la sol·licitud.
  • Des de la data de situació que determina el conveni especial.

Més informació sobre efectes

Requisits:

Estar en situació d'alta sense percebre retribucions arran del compliment de deures públics, permisos i llicències.

Més informació sobre requisits

Extinció:

Causes d'extinció:

  • Si l'interessat adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
  • Per defunció de l'interessat.
  • No abonar tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
  • Si l'interessat entra al camp d'aplicació d'un Règim de la Seguretat Social.
  • Per decisió de l'interessat, degudament comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Altres dades d'interès:
Complementary Content
${loading}