Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Convenio especial para persoas con discapacidade que teñan especiais dificultades de inserción laboral (R.D. 156/2013, do 1 de marzo)

Procedemento

Procedemento de Discapacidade

Información Xeral

Obxecto:

Completar as cotizacións de Xubilación, Morte e Supervivencia.

Beneficiarios:

Persoas con discapacidade maiores de 18 anos e menores de 67 anos de idade ou 65 anos cando se acrediten 38 anos e 6 meses de cotización, que estean afectados polo grao de discapacidade establecido no Real Decreto.

Que non figuren en alta en ningún réxime da Seguridade Social e figuren inscritos como demandantes de emprego e non sexan pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente e residan legalmente en España.

Impreso:

Modelo TA-0040 Persoas con Discapacidade.

Documentación:
  • Certificado ou resolución emitido polas Direccións Territoriais do Instituto de Maiores e Servizos Sociais de Ceuta e Melilla ou polo Órgano competente da Comunidade Autónoma correspondente.
  • Certificado emitido polo Servizo Público de Emprego Estatal ou polo Servizo Público da respectiva Comunidade Autónoma.
  • Acreditación da representación legal, se é o caso.
  • Documento identificativo do/a solicitante e, se é o caso, do representante legal.
  • Certificado de alta no padrón.
  • Cidadáns estranxeiros: documentación acreditativa do tempo de residencia legal e continuada en España.
Onde tramitalo:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración desta, ou se dispón de certificado dixital pode acceder á Sede Electrónica e remitir telematicamente o modelo de solicitude e a documentación requirida a través do trámite Alta en Convenio Especial.

Extinción:

Por quedar o interesado comprendido no campo de aplicación dun Réxime de Seguridade Social e a base de cotización que corresponda sexa igual ou superior á base de cotización do convenio especial.

Por adquirir o interesado condición de pensionista por xubilación ou incapacidade permanente.

Por falta de aboamento das cotas correspondentes a tres mensualidades consecutivas ou cinco alternativas, agás causa xustificada de forza maior debidamente acreditada.

Por falecemento do interesado.

Por decisión do interesado.

Efectos:

Producirá efectos, a opción do interesado:

En 2013 dende a data de presentación da solicitude ou dende a data de entrada en vigor do Real Decreto.

A partir de 2014 producirá efectos dende a data de solicitude.

Complementary Content
${loading}