Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'aquests retornats.

Procediment

[D] 
Procediment de sol·licitud del Conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'estos retornats

Informació General


Objecte:

L'objecte d'este Conveni Especial és cobrir les bases de cotització corresponents a les contingències de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència.

Beneficiaris:

Els emigrants espanyols i els seus fills que posseïsquen la nacionalitat espanyola, siga quin siga el país en què treballen, en el moment del seu retorn al territori espanyol, sempre que no es troben inclosos obligatòriament en algun règim públic de protecció social a Espanya.

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:

Original i còpia del document identificatiu:

 • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
 • Certificat expedit per la Delegació o Subdelegació de Govern de la província de residència del sol·licitant.
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:
 • Qualsevol moment posterior a la data de retorn sense que siga exigible el compliment de cap termini.
 • Els familiars, des de l'endemà a la data de la defunció del causant, del retorn si mor a l'estranger.
Efectes:

Produïx efectes a partir del dia primer del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Requisits:
 • Ser emigrant retornat o fill d'emigrant.
 • Tindre nacionalitat espanyola.
 • No estar inclòs obligatòriament en algun règim públic de protecció social a Espanya.
Extinció:

Causes d'extinció:

 • Falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
 • Quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.
 • Adquirir la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
 • Decisió de l'interessat comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Per defunció de l'interessat.
Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}