Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Convenio especial dos emigrantes españois e fillos destes retornados.

Procedimiento

[D] 
Procedemento de solicitude do Convenio especial dos emigrantes españois e fillos destes retornados

Información Xeral


Obxecto:

O obxecto deste Convenio Especial é cubrir as bases de cotización correspondentes ás continxencias de xubilación, incapacidade permanente e morte e supervivencia.

Beneficiarios:

Os emigrantes españois e os fillos destes que posúan a nacionalidade española, sexa cal fose o país no que traballen, no momento do seu retorno a territorio español, sempre que non estean incluídos obrigatoriamente nalgún réxime público de protección social en España.

Impreso:

Modelo TA-0040

Documentación:

Orixinal e copia do documento de identificación:

 • Documento Nacional de Identidade,Tarxeta de Estranxeiro ou Pasaporte, segundo o caso.
 • Certificado expedido pola Delegación ou Subdelegación de Goberno da provincia de residencia do solicitante.
Onde tramitalo:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante. Se dispón de certificado dixital pode acceder á Sede Electrónica e remitir telematicamente o modelo de solicitude e a documentación requirida a través do trámite Alta en Convenio Especial, situado na Sede Electrónica da Seguridade Social.

Prazos:
 • Calquera momento posterior á data de retorno sen que resulte esixible o cumprimento de ningún prazo.
 • Os familiares, dende o día seguinte á data do falecemento do causante, do retorno se falece no estranxeiro.
Efectos:

Ten efectos a partir do primeiro día do mes seguinte á data de presentación da solicitude.

Requisitos:
 • Ser emigrante retornado ou fillo de emigrante.
 • Ter nacionalidade española.
 • Non estar incluído obrigatoriamente nalgún réxime público de protección social en España.
Extinción:

Causas de extinción:

 • Falta de aboamento das cotas correspondentes a tres mensualidades consecutivas ou cinco alternativas.
 • Quedar comprendido o interesado no campo de aplicación de calquera Réxime da Seguridade Social.
 • Adquirir a condición de pensionista de xubilación ou incapacidade permanente.
 • Decisión do interesado comunicada por escrito á Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Por falecemento do interesado.
Outros datos de interese:
Complementary Content
${loading}