Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Procediment d'Obtenció del Número de Seguretat Social

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà sol·licitar el Nombre de la Seguretat Social tot ciutadà o treballador per compte aliè o per compte propi que no en disposara.

L'empresari, haurà de sol·licitar el Nombre de Seguretat Social de la persona que va a contractar si aquest no el tinguera.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Juntament amb el Model TA1, en ambdós casos signat per l'interessat, s'ha d'acompanyar:

- Del Document Nacional d'Identitat.
- Targeta d'Estranger o passaport.

On cal adreçar-se?

La sol·licitud i documentació sol·licitada haurà de presentar-se en la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració del domicili del ciutadà o empresa segons el cas.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució sobre la sol·licitud serà de 45 dies. Transcorreguts aquestos, la sol·licitud s'entendrà com a estimada.

El nombre de la Seguretat Social serà assignat per les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions quan incomplisquen la seua obligació treballador i empresari.

NOTA: El Nombre de Seguretat Social es convertirà en nombre d'Afiliació en el moment en què el ciutadà comença una nova relació laboral.

Complementary Content
${loading}