Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Procediment d'Obtenció del Número de Seguretat Social

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà sol·licitar el Nombre de la Seguretat Social tot ciutadà o treballador per compte aliè o per compte propi que no en disposara.

L'empresari, haurà de sol·licitar el Nombre de Seguretat Social de la persona que va a contractar si aquest no el tinguera.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Juntament amb el Model TA1, en ambdós casos signat per l'interessat, s'ha d'acompanyar:

- Del Document Nacional d'Identitat.
- Targeta d'Estranger o passaport.

On cal adreçar-se?

La sol·licitud i documentació sol·licitada haurà de presentar-se en la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració del domicili del ciutadà o empresa segons el cas.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució sobre la sol·licitud serà de 45 dies. Transcorreguts aquestos, la sol·licitud s'entendrà com a estimada.

El nombre de la Seguretat Social serà assignat per les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions quan incomplisquen la seua obligació treballador i empresari.

NOTA: El Nombre de Seguretat Social es convertirà en nombre d'Afiliació en el moment en què el ciutadà comença una nova relació laboral.

Complementary Content
${loading}