Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Procedemento de Obtención do Número de Seguridade Social

A continuación preséntase o procedemento xeral.

Quen pode solicitalo?

Poderá solicitar o Número da Seguridade Social todo cidadán ou traballador por conta allea ou por conta propia que non dispuxese do mesmo.

O empresario, deberá solicitar o Número de Seguridade Social da persoa que vai contratar se este non o tivese.

Que trámites se teñen que realizar?

Xunto co Modelo TA1, en ambos casos asinado polo interesado, ha de acompañarse:

- Documento Nacional de Identidade.
- Tarxeta de Estranxeiro ou Pasaporte.

Onde se tramita?

A solicitude e documentación solicitada deberá presentarse na Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administración do domicilio do cidadán ou empresa segundo o caso.

O prazo máximo para ditar e notificar a resolución sobre a solicitude será de 45 días. Transcorridos estes, a solicitude entenderase como estimada.

O número de Seguridade Social será asignado polas Direccións Provinciais da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administracións cando incumpran a súa obriga traballador e empresario.

NOTA: O Número de Seguridade Social convertirase en número de Afiliación no momento que o cidadán comeza unha relación laboral.

Complementary Content
${loading}